Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8253 (Protivnik obučen u svjetlo… Raj na novoj Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8253, 27 Kolovoz 1962

PROTIVNIK OBUČEN U SVJETLO… RAJ NA NOVOJ ZEMLJI…

Ne treba vas iznenaditi da Moj neprijatelj (Sotona) neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut u posljednjim danima kako bi povećao njegovu moć, kako bi zaustavio njegove sljedbenike da ga napuste i okrenu se ka Meni, jer zapisano je da će on, također, vršiti velika čudesa i također stremiti staviti na kušnju Moje Vlastite ne bi li Me napustili da ih zadobije za sebe (Matej 24:24)… I on se neće sramiti niti sebe prerušiti u anđela svjetla i čak koristiti Riječi Svetog Pisma (2 Korinćanima 11:14)… Ali on će biti nesposoban obmanuti svakoga tko istinski žudi Istinu, čak ako se pojavi u Moje ime. Međutim, čim Me on mora priznati u Isusu Kristu i Moj čin Spasenja on će izbjegavati temu i odbaciti njegovu masku (1 Ivanova 4:1-3). Jer on neće priznati ovaj čin spasenja i njegov napor jeste, a to će ostati, također odvratiti ljude od vjerovanja (u smislu: uvjeriti ih protiv) u ovaj čin Spasenja. On će imati veliku moć na kraju i zasigurno će ju koristiti. Posljedično tome, gdje tama duha prevladava on neće biti prepoznat, ali gdje god je Moje svjetlo sposobno raširiti svoje blistavo zračenje njegove će laži biti otkrivene i to je zašto ga se Moji Vlastiti ne trebaju bojati… jer oni mogu jasno vidjeti kroz njegovu igru obmane i oduprijet će mu se. Pakao je izbacio sve svoje stanovnike i poslao ih na Zemlju, i ovi demoni će još izvršiti snažni utjecaj na ljude, ali Ja ne mogu i neću zaustaviti Mojega neprijatelja budući je ovo vrijeme, naposlijetku, njegova posljednja prilika, nakon koje će on biti nanovo zavezan jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2) i više neće biti sposoban utjecati na duhove koji će onda živjeti na Zemlji bilo u zavezanom bilo u slobodnom stanju… u tvorevniama Nove Zemlje ili u ljudskom biću…

(2 Petrova 3:13) Otud će tamo biti vrijeme mira koje omogućava svim duhovima napredovati brže, jer zavezanim duhovnim supstancama će biti ponuđene mnoge mogućnosti da služe, i na početku ljudi neće trebati duhovnu opoziciju, koja je dozvoljena poradi testiranja njihove volje, budući su oni prošli njihov test volje na staroj Zemlji i progresivno će se uspinjati budući će biti uvijek ujedinjeni sa Mnom i svjetlosnim duhovima, koji mogu boraviti među ljudima kao učitelji i vodiči. To je zašto će Sotona bijesniti još gnjevnije prije toga (1 Petrova 5:8), jer on sam je u duhovnoj tami i ne zna kako njegova aktivnost neće ničemu koristiti, jer ljudi koje on zadobije za sebe će biti nanovo prognani, stoga će oni biti iznova otklonjeni od njegove vlasti jedno jako dugo vrijeme… I drugi su Mi dali dokaz njihove volje, njihove Ljubavi spram Mene i njihove snažne vjere i stoga ih također mogu nagraditi sa životom u raju Nove Zemlje, budući će oni opet nastaniti ovu Zemlju kao korijen nove ljudske rase… Jednog dana će zakonski red morati biti iznova uspostavljen na Novoj Zemlji, i vrijeme će doći kada se jedno poboljšanje čovječanstva više ne može očekivati… Ali u ovim posljednjim danima duhovi i dalje morati biti razdvojeni i Ja ću učiniti uistinu štogod je potrebno kako bi spasio što još nije potpuno palo plijenom protivniku, i potrebna je jedino dobra volja da bi se shvatilo da li Sam Ja ili Moj protivnik na djelu kada se neobične stvari događaju koje odaju snagu što nadilazi prirodnu sposobnost ljudskog bića (ovo se među ostalim odnosi na fizička iscjeljenja koja ne ulaze u kalup iz Djela Apostolskih 3:1-9 + 4:7-12)…   

Ako jedino želite Istinu, ako Me želite priznati, onda ćete doista biti zaštićeni od svake vrste obmane… Ako ste, međutim, vi i dalje zemaljski orijentirana uma vi ćete također biti impresionirani od strane onoga koji je gospodar ovog svijeta i koji izražava njegovu snagu na zemaljski način. I onda vas je on pridobio za sebe ali samo da bi vas još jednom izgubio, jer sva će duhovna bića biti od njega oduzeta kada dođe kraj. Jer uistinu, Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, Ja vladam nad kraljevstvom svjetla i kraljevstvom tame (Matej 28:18), i Ja znam kada Moj protivnik prekoračuje njegov autoritet… Prema tome Ja ću mu stati na kraj kako je proglašeno u Riječi i Pismu, jer onda će doći vrijeme kada će sve morati biti suđeno u skladu sa Mojim vječnim redom.

AMEN

Spread the Truth