Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8243 (Obavještavanje duše u svezi zemaljskog života… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8243, 17 Kolovoz 1962

OBAVJEŠTAVANJE DUŠE U SVEZI ZEMALJSKOG ŽIVOTA…

Čim Me zapitate pitanje Ja ću odgovoriti i podučiti vas, tako da ćete razumjeti ispravno i sva je nejasnost otklonjena: Zemaljski napredak utjelovljene duše ljudskog bića… jednom palog prvobitnog duha… je težak ispit njegove volje koja je onako slobodna kakva je bila kada je prvobitni duh proizašao iz Mene. Jer za nju se bore dvije strane i ona jedina će odlučiti ishod ove borbe. Duhovni čuvari će uvijek stajati tik uz nju ali oni se ne smiju miješati u njezinu slobodnu volju… I istovremeno bezbrojne protivne sile nastoje prouzročiti još jednom pad ljudskog bića… Međutim, moguće je za njega upokoriti potonje kroz nepokolebljivo okretanje njegove volje spram Mene i pri tome neprestano primati snagu za oduprijeti se i proći njegov ispit volje.

Ali budući je prvobitni duh i dalje u potpunosti bez znanja na samom početku njegova utjelovljenja kao ljudsko biće; budući je, zbog njegova otpadništva, radi njegova odbacivanja Mojeg svjetla Ljubavi, on sebe lišio njegova svjetla, znanja i svjesnosti, on treba biti podučen, i ovo se odvija iz unutra i izvani… kroz Moju duhovnu iskru unutar njega koja ga bezprestano nagoni činiti dobra djela, i onda također dodjeljuje unutarnje svjetlo ljudskom biću. Kao dodatak, Ja ću uvijek usmjeriti okolnosti ljudskog bića tako da će on biti sposoban naučiti iz njih, budući će opet i iznova duhovni čuvari utjecati na njegove misli da se zapute ispravnim pravcem, da sakupi volju da se okrene ka Meni, i onda ću Ja Osobno biti sposoban raditi izvanredno u njemu. Time Ja se u svakom pogledu brinem da će prvobitni duh biti sposoban postići njegov cilj kao ljudsko biće tijekom njegova zemaljskog postojanja jednom kada je izrazio njegovu volju da poduzme ovaj konačni ispit volje kao ljudsko biće. Ali ni jedna duša… ni jedan prvobitni duh… koji je prošao kroz stvaranje u stanju prisile… neće biti prisiljen u ovo konačno utjelovljenje… Stanje prisile dokončava u trenutku kada su se sve male čestice jednog prvobitnog duha iznova sakupile, i od ovog trenutka nadalje prvobitni duh će biti još jednom slobodan, on neće biti predmetom prisile, niti sa Moje niti sa strane Mojeg protivnika… On će biti sposoban odlučiti njegovu vlastitu sudbinu. Tijekom vremena njegovog višeg razvoja iz bezdana njegov otpor spram Mene se je umanjio do točke da će on onda biti potpuno sazrio da živi na Zemlji kao ljudsko biće, ipak on će trebati prihvatiti ovaj dar milosti dobrovoljno… I prema tome on će također biti obaviješten o njegovoj zemaljskoj sudbini… Kao rezultat Mojeg dopuštenja prvobitni duh shvaća da još nije kod kuće gdje ga divote očekuju, i on ih želi… Ali on također shvaća da će ga jedino razvijanje kao ljudsko biće voditi nazad u njegov izgubljeni dom… On također zna da će iznova morati zaokupiti formu, i ovo znanje može i dalje odgoditi njegov život kao ljudsko biće… Ipak, kao pravilo on će spremno prihvatiti utjelovljenje kao ljudsko biće i osjećati se dovoljno snažan da prođe njegov konačni ispit volje.

Unatoč tome, on bi trebao donijeti njegovu vlastitu slobodnu odluku i prema tome ukazan mu je njegov zemaljski napredak tako što sebe promatra u različitim situacijama i, vjerujući za sebe kako ih je sposoban nadvladati sa lakoćom, je time također voljan putovati konačnom stazom u formi… Međutim, Ja znam stupanj zrelosti svakog pojedinačnog prvobitnog duha, i Ja Sam sposoban dopustiti mu da predoči svoj zemaljski napredak kao viziju, Ja također znam kako ova snu-nalik pojava afektira pojedinačnu dušu i sposoban Sam potaći njezino utjelovljenje kao ljudsko biće sukladno, koja jedino postaje živo biće kada ju je zaposjednuo prvobitni duh.

Vi ljudska bića trebate vjerovati kako je sa Mnom sve moguće, da Sam Ja čak sposoban dotaći kompletno slijepog duha sa iskrom svjetla kako bi omogućio njegovu viziju za nekoliko trenutaka… i da su ovi trenuci dovoljni da bi aktivirali njegovu volju, koju je prvobitni duh onda sposoban iznova koristiti jednom kada su se sve njegove supstance nanovo sjedinile… Vi bi trebali također znati i vjerovati da Ja ne potrebujem nikakvo vremensko trajanje a ipak Moja volja proizvodi što smatram nužnim… I ovaj izražaj volje od strane prvobitnog duha da prihvati ljudsku formu je nužan, jer on je napustio njegovo ograničeno stanje i trebao bi sada također slobodno odlučiti prihvatiti njegov zemaljski napredak kao ljudsko biće. Ali fizičko tijelo ljudskog bića jedino postaje održivo kada ga je prvobitni duh zaokupio kao ‘duša’. Jedino onda će osoba biti vođena od strane njegovih anđela čuvara, on će biti postepeno upoznat sa znanjem, i morat će onda najprije sazrijeti kao ljudsko biće prije nego njegova slobodna volja i razum mognu sebe izraziti… To je posljednji proces razvoja na ovoj Zemlji koji može dati kompletno izbavljenje prvobitnom duhu pod uvjetom da on zamjeti mali glas iznutra, jedno unutarnje nagonjenje koje je očitovanje Božanske iskre postavljene od Mene u osobu…   

Međutim, tijekom zemaljskog života Moj protivnik (Sotona) ima isto pravo na njega, i on će ga također pokušati potraživati… Ljudsko biće je u svakom trenutku predmetom utjecajima odgore i od ispod, međutim, on sam treba odlučiti tko će nad njime steći vlast. I ovo je konačni ispit njegove volje, da on svjesno stremi spram Mene kao njegova Boga i Oca, i nitko za njega ne može donijeti ovu slobodnu odluku volje, unatoč tome, njemu je podarena pomoć na svaki mogući način budući Ja, također, čeznem za njegovim povratkom i, poput uistinu dobrog Oca, vodit ću Moje dijete za ruku ako će ono samo posegnuti za njom i dozvoliti sebi biti privučenim od strane Mene… Jer Ja želm da sve Moje žive tvorevine postanu blaženo sretnima, i doista Sam uzeo u  obzir sve mogućnosti kako bi postigao ovaj Moj cilj.

AMEN

Spread the Truth