Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8238 (Crkvena organizacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8238, 12 Kolovoz 1962

CRKVENA ORGANIZACIJA…

Ima još mnogo toga što vam trebam reći pošto mnogo pogrešaka treba još biti eliminirano ako vi ljudi želite živjeti u Istini. Ali Moj Duh može jedino raditi do izvjesnog opsega, da opsega koji se podudara sa vašim stanjem zrelosti. Kako bi apsorbirali znanje koje je još sasvim nepoznato za vas, primateljevo prepuštenje Meni mora biti tako srdačno da Moj Duh može teći ka njemu nespriječeno. Vi ljudi ćete se pitati zašto Sam Ja dozvolio takvo značajno izobličavanje Istine koja je potekla iz Mene da je to rezultiralo u ovoj velikoj duhovnoj tami čovječanstva. Kao odgovor na to Ja moram ponoviti da se čovjekova slobodna volja odupire bilo kojem ograničenju ako on pripada Mojem protivniku (Sotoni) čiju volju on ispunjava na Zemlji. Pošto je jedini cilj Mojeg protivnika spriječiti ljude na Zemlji od toga da prepoznaju njihova Boga i Stvoritelja… budući je on jedino zainteresiran za utrnuće ili zamračenje svakog svjetla od Mene, i pošto on ima isto pravo utjecati na volju ljudskog bića, Istina će uvijek biti iznova uprljana. Budući protivnik želi iskriviti Moju sliku (Knjižica br. 53), on Me želi prikazati ljudima tako da oni neće osjećati Ljubav spram Mene, i kako bi to postigao on će koristiti bilo kakva sredstva.

Nakon što sam ostvario Moj čin Spasenja na Zemlji, Moje je čisto Evanđelje bilo od strane Mojih učenika rašireno diljem svijeta… Oni su bili primili Istinu od Mene u njezinom najčišćem obliku i predali ju dalje jednako tako čistu, pošto su oni bili ispunjeni sa Mojim Duhom. Međutim, priroda ljudi se razlikovala, njihove su duše i dalje bile opterećene izvornim grijehom, i oni su i dalje bili dio Mojeg protivnika premda ih on nije mogao prisiliti da mu se predaju kompletno. Ali nasljedna zla… oholost i žudnja za vlašću… su i dalje bili prisutni u njima do znatnog opsega. I ovi su bili korišteni od strane njega da bi utjecao na njih i posijao sjeme nesklada čak među sljedbenicima Mojeg učenja, čistog Evanđelja. I nekolicina ljudi je postalo posebice istaknuto i utemeljili su organizacije po svom vlastitom nahođenju, sebe promaknuli do upravitelja i time razvili jednu ustanovu sa mnogim zemaljskim i svjetovnim interesima. I time je Moj protivnik, čiji je veliki cilj bio potkopati Istinu Evanđelja, već odigrao njegovu ulogu…

Otud je svjetlo sve više i više bivalo potamnjeno i štetni su utjecaji uspostavili različita učenja koja nisu bila prepoznata kao obmanjujuća učenja, nego su bila gorljivo branjena kao da su navodno bila prenijeta (saopćena) od strane Mene tim upraviteljima, koji su naknadno također zahtjevali vjeru u njih od strane pripadnika te organizacije, koja je postala iznimno moćna tijekom vremena… Svako ljudsko biće bi moglo i trebalo je shvatiti kako jedna organizacija sa ljudima koji žele dominirati nikada nije mogla biti izgrađena od strane Mene budući Sam Ja podučavao ‘služenje sa Ljubavlju…’ (Matej 20:25-28), dok protivnikova akcija promiče žeđ za moći i glad za prevlašću… I svaka osoba može i dalje formirati njegovo vlastito mišljenje danas u pogledu toga gdje se ove karakteristike mogu i dalje jasno otkriti. Međutim, on ima slobodnu volju…

Da Sam Ja iskoristio Moju moć da uništim takve organizacije to bi se uplitalo u slobodnu volju ljudskog bića, budući konačno sazrijevanje duše tijekom zemaljskog života treba biti jedan čin kompletno slobodne volje ako će osoba postići savršenstvo. Moj protivnik je zasigurno podignuo djelo obmane koje je prouzročilo mnogo štete dušama ljudi, ali Ja Sam dao ljudskom biću razum i osigurao ga sa blagoslovima u izobilju… Dao Sam mu blagoslov molitve i toliko Sam se približio ljudima da su Me oni mogli zazivati u molitvi. I samo da su oni bili molili za primanje Istine i zaštitu od zablude… uistinu, njihov bi duh postao prosvjetljen, i oni ne bi bili obmanuti od strane laži i zablude… Svaka osoba bi trebala pažljivo razmisliti, budući je iz tog razloga da ima razum; ako to podbaci napraviti to je njegova vlastita pogreška da je on daleko udaljen od Istine, da je on dozvolio sebi da bude zarobljen od strane obmanjujućih učenja… Jer svako je ljudsko biće Moja živa tvorevina i naumljen je postići zrelost na Zemlji. Ja čeznem za njegovim povratkom k Meni i Ja ću mu doista osigurati svaku priliku da to napravi, ali on treba iskoristiti te prilike u njegovoj vlastitoj slobodnoj volji. Jer Ja ne prisiljavam ovu slobodnu volju ali je ni Moj protivnik isto tako ne može prisiliti…

S obzirom na to vi ćete također razumjeti da ću se Ja opetovano pobrinuti da je Čista Istina saopćena ljudima, da ću Ja izvrgnuti obmanjujuća učenja, dokazati za njih kako su pogrešna i prokazati ih, tako da će zasigurno biti moguće za uistinu voljno ljudsko biće da živi u Istini. Ali on će također morati uložiti svaki napor da oslobodi sebe od strukture laži podignute od strane onog koji će uvijek pokušavati povećati tamu na Zemlji i uposliti svaka moguća sredstva da utrne svjetlo. Međutim, teško je za Istinu da prodre budući je razmišljanje ljudi već toliko izobličeno da ono sebe ne može osloboditi od tradicionalnog duhovnog znanja i time će svaki nositelj svjetla opunomoćen od strane Mene da širi Moje svjetlo potpasti pod napad… Ali ne može biti jasnoće sve dok ljudima nije dano potpuno objašnjenje, i ljudi će se nastaviti boriti jedni protiv drugih sve dok oni Meni ne pristupe za iskrenom žudnjom za Istinom. Ne prije toga oni će primiti svjetlo i naknadno pokušati sebe razdvojiti od duhovnog znanja koje su bili podupirali kao Istinu ali koje je poteklo od Mog protivnika, koji je neprijatelj Istine budući je on u neprijateljskom protivljenju Meni.

AMEN

Spread the Truth