Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8237 (Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoren od strane Boga (II)?)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8237, 11 Kolovoz 1962

DA LI JE ADAM BIO JEDINO LJUDSKO BIĆE STVORENO OD STRANE BOGA (II)?

(Nastavak od br. 8236)

Vi potpuno izvjesno radite u skladu sa Mojom voljom kada distribuirate duhovno znanje koje vam je priopćeno/dostavljeno odgore. Jer važno je osigurati razjašnjenje još mnogim ljudima koji ga istinski žele primiti… Opet i iznova vam govorim da su se ljudi značajno odvratili/skrenuli od Istine i da se drže pogrešnog razmišljanja budući njima čak ispravno razjašnjenje ne izgleda prihvatljivo. Međutim, vrijeme je kraja, i dužina vremena od početka perioda Iskupljenja sve do sada je preduga da bi se mogao stvoriti dokaz u svezi događaja koji su se zbili kada su prva ljudska bića zaposjela Zemlju. Ipak čak je samim prvim ljudima nedostajala ispravna realizacija, budući su oni bili opterećeni izvornim grijehom, od kojeg su sebe mogli osloboditi da su prošli njihovu probu volje… Oni su bili i dalje duhovno neprosvjetljeni i nesvjesni odnosa između duhovnog i zemaljskog kraljevstva, budući su zbog Luciferove kušnje oni promijenili njihovu ljubav kada je čista iskra ljubavi od Mene postala zamračena uslijed njihovog pada u grijeh… inače bi bilo nemoguće za ljude spuštati se sve više sve dok ljudska rasa, Adamovi potomci, nije sebe izgubila u nevjerovanju, za grijeh da se otme kontroli… 

Oni nisu prepoznali međuodnose i živjeli su čisto zemaljski život. I premda su se opet i iznova svjetlosna bića utjelovljavala na Zemlji, također, kako bi dali ljudima instrukcije i objasnili im svrhu postojanja njihovo je razmišljanje unatoč tome ostalo ograničeno, i tako je ograničeno razmišljanje također bilo onda reproducirano, uvjet za vrloduboke mudrosti nije postojao… što uključuje Moju vladavinu i aktivnost kroz cijelo Stvaranje. Ali niti je ograničeno razmišljanje ljudi dopuštalo takva razjašnjenja koja se odnose na širok opseg Stvaranja, što se može zamjetiti na Zemlji jedino kojom su Moja moć i mudrost, Moja ljubav za sva stvorena bića uvijek i zauvijek animirali duhove koji su otpali, što je trebalo ostvariti njihov povratak k Meni na ovom spomenutom djelu stvaranja zvanom Zemlja. I u skladu sa njihovim ograničenim poljem vizije oni su također opisali ograničeni predio kojeg su sami okupirali… I izvještaj je bio dan o zemaljskom procesu razvoja od Adama i Eve, prvobitnih roditelja što, međutim, ne znači da se isto dogodilo na drugim mjestima na Zemlji, budući su ovi i dalje bili daleko udaljeni od prvih ljudskih bića i dijelom razdvojeni velikim područjima vode, da je svaki teritorij bio svijet sam za sebe gdje su se jednom pali duhovi bili u stanju usavršavati/sazrijevati i sebe utjeloviti u ljudskom biću.

Međutim, svaki narod ima različitu ideju o svojem početku, svojem pojavljivanju i svojem konceptu o Bogu. A niti njemu nedostaje učitelja koji su sišli od gore, tako da su ljudi također percipirali njihov zemaljski zadatak da streme spram još nepoznatog Božanstva, da Ga zazivaju i nastoje živjeti na dobar i pravedan način. I čim oni razviju Božansku ljubav, nesebičnu ljubav spram bližnjega, unutar sebe samih, njihovo će se razmišljanje također približiti istini… Ipak opet i iznova treba biti naglašeno kako svi narodi zastupaju različite škole razmišljanja ali da je znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja bilo donešeno svakom pojedinom narodu tako da se njihovo oslobađanje od tijela može kompletirati još na Zemlji. I premda se različite škole razmišljanja i religije ne podudaraju, učenje ljubavi u svakoj će ipak biti odlučujući činbenik, i zrelost će biti postignuta od strane onoga koji živi u ljubavi, a sklonost ka ovome je usađena u svakom narodu… Ali ljudi će intenzivirati i produbiti njihov kontakt jedni sa drugima po svijetu a to također znači da mogu biti obaviješteni od Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, tako da On može biti priznat i posvećenost Njemu može slijediti, što će onda također voditi do jedinstva sa Mnom, povratka k Meni, i da će oslobođenje od fizičke forme biti garantirano, tako da jednom pali prvobitni duh postiže svoj cilj i ponovno se vraća doma u Očevu kuću da bude blaženo sretan, kao što je to bio na početku.

AMEN

Spread the Truth