Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8236 (Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoren od strane Boga?)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8236, 10 Kolovoz 1962

DA LI JE ADAM BIO JEDINO LJUDSKO BIĆE STVORENO OD STRANE BOGA?

Ali sada će se u vama pojaviti pitanje na koji je način cijela Zemlja bila nastanjena sa ljudima… To je odgovarajuće pitanje, jer bilo je mnogo prvobitnih duhova kada je prvi prvobitni duh Adam sebe utjelovio, i svi ovi prvobitni duhovi su željeli nastaviti njihov kurs razvoja i začeti sebe kao duše u ljudskom biću budući su znali kako se njihov konačni povratak k Meni mogao dogoditi jedino na ovaj način… I Ja Sam također dao ljudske 3pokrove tim prvobitnim duhovima koji su se svjesno željeli zaputiti stazom preko Zemlje… Stvorio Sam veliki broj ljudskih bića, jer jedino jedna Moja misao je bila dovoljna i svaki je potpuno usavršeni prvobitni duh primio njegovu izvanjsku formu, i svaka jer forma bila fizički stvorena tako da bi se rađanje događalo u skladu sa Mojom voljom, kako bi se neprestano osigurala mogućnost za utjelovljenjem dušama koje su također postepeno dosezale njihovu punu zrelost. Ali Ja Sam ograničio predjele prvih praotaca… Vi trebate razumjeti da Sam za ljudska bića odredio pripremljenu zemlju… 

Pa ipak prvi ljudi… Adam i Eva… su morali proći probu volje, i kao rezultat njihovog pada cijela je ljudska rasa postala oslabljena. Neposlušnost Mojoj Božanskoj zapovijedi se, zbog Mojeg protivnog duha Lucifera, isto tako pojavila u tim prvobitnim duhovima, i nasljedni grijeh… koji se sastojao u mijenjanju čiste, Božanske ljubavi u sebičnu ljubav, je bio ponovljen u tim ljudskim bićima također, jer Moj neprijatelj je iskušavao sve ljude, i njegovo je zavođenje uspjelo budući su ljudi i dalje imali premalo znanja o njemu koji im je želio ponovno prouzročiti pad. I ljudi su se raširili preko cijele Zemlje, ali Adam je bio i ostao unatoč tome utemeljitelj ljudske rase, i ljudi su bili obaviješteni o potomcima njegove loze i naknadne su generacije bile zabilježene sve do rođenja Isusa, Koji je sišao na Zemlju kao rezultat nasljeđenog grijeha kako bi iskupio čovječanstvo…

Pošto je Adam, nakon Lucifera, bio prvi pali prvobitni duh, on je također bio prvi da bude utjelovljen kao ljudsko biće, i da je on sprovodio Moju laganu zapovijed on bi vrlo brzo bio svukao njegovu izvanjsku formu, i svi drugi prvobitni duhovi bi također uskoro bili odustali od njihova otpora, oni bi sebe bili bezuvjetno predali Meni, i njihov bi povratak Meni bio zagarantiran… Ipak njegova je neposlušnost bila drugo suprotstavljanje Meni, ona je bila ponavljanje prvog  grijeha buntovništava protiv Mene… Međutim, zahvaljujući Adamovom padu Lucifer je ponovno zadobio moć, i iskoristio ju je na svakoj generaciji koja se, budući slaba poput Adama, nije oduprla i ostala je slaba dok Isus nije došao kako bi im pomogao.

Vi ljudi trebate znati kako Sam Ja nastanio cijelu Zemlju budući je mnogo potpuno sazrelih prvobitnih duhova žudjelo njihovo posljednje utjelovljenje na Zemlji i budući je svakom od ovih prvobitnih duhova bilo dozvoljeno (u smislu, ’bio je ovlašten’) poduzeti posljednju probu volje unutar ljudskog bića… Bio je jedan veliki broj njih, i svaki je imao mnogo sljedbenika, prvobitnih duhova koji su ga slijedili i opet i iznova mu se ponovno pridružili. I za sve ove Sam Ja odabrao životne uvjete koji su bili prikladni njihovim različitim sklonostima, i stoga, stvorivši njegovu ljudsku izvanjsku formu, postavio Sam prikladno svakog prvobitnog duha, koji je posljedično sebe reproducirao korespondetno Mojoj volji i Mojem prirodnom zakonu…. Metoda reproduciranja/rađanja je bila ista svugdje, što je razlog zašto Sam uvijek pridružio prvobitnom duhu drugog duha…

Tako je kreativni čin prvog ljudskog bića bio opet i iznova ponavljan u predjelima koji su bili nepristupačni za pojedinačna ljudska plemena, jer Moje stvaranje Zemlje je bilo tako sveobuhvatno da je proces daljnjeg razvoja svugdje potrebovao prvobitne duhove da se utjelove u ljudskom biću i za to Sam stvorio prve preduvjete… I jedino nakon što je dug period vremena prošao su različita plemena uspostavila kontakt jedni sa drugima… Njihov je duhovni razvoj, međutim, napredovao potpuno drugačije… sve zavisno o stupnju ljubavi unutar svakog čovjeka. Ali svi oni mogu biti podučeni od strane Mene Osobno kada se njihov otpor umanji i ponovno se mari za Moje zapovijedi, i ljudske duše će doći do potpune zrelosti, jer Božanski Iskupitelj Isus Krist je ostvario čin Spasenja za sva ljudska bića, i znanje o tome može također biti doneseno svim ljudskim bićima kroz ljude ili kroz djelovanje Mojega duha… Unatoč tome, Adamovi direktni potomci će prihvatiti ovo znanje puno lakše i otud pripadaju ljudskoj generaciji koja će pronaći iskupljenje dok je još na Zemlji, tako da će duše biti sposobne postati slobodne dok su još na Zemlji ako prihvate djelo Spasenja Isusa Krista Koji je, pored prvobitnog grijeha, također uzeo Adamov prošli grijeh na Sebe i tako kupio spasenje čovječanstva od Mojeg neprijatelja kroz Njegovu smrt na križu.

AMEN

Spread the Truth