Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8211 (“Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8211, 11 Srpanj 1962

‘MNOGI SU POZVANI, SAMO MALO JE IZABRANIH…’

(Matej 22:14)

Mnogi su pozvani, samo malobrojni međutim izabrani… Ali, to nije samovoljni čin s Moje strane, da Ja određujem samo nekolicinu i osposobljavam ih da budu aktivni za Mene i Moje kraljevstvo, nego vi ljudi to sami odlučujete, budući ste svi pozvani da postanete prava Božja djeca, a čim vi ozbiljno tome prionete, vi ćete uskoro biti i izabrani, jer onda su tu također i preduvjeti, koji Mi sada nalažu dostaviti vam duhovne darove u svoj punini… milosti, koje vi jedino trebate iskoristiti kako bi postigli dijeteštvo Božje, koje je svrha i cilj vašeg zemaljskog života… Stoga vi ne trebate vjerovati da ste vi već od vječnosti predodređeni da li ćete postići stupanj zrelosti ili nećete… Vi ne trebate vjerovati da Ja posebno ističem jednoga ili drugoga, ili puštam da mu pritječu neuobičajeni darovi milosti, koji mu omogućuju sebe oblikovati prema Mojoj volji… Svi vi ljudi imate na raspolaganju iste darove milosti, ali ih vi sami trebate odgovarajuće iskoristiti, i onda vas Ja dakle mogu izabrati, Ja vam mogu već na Zemlji dati jednu službu,  koju bi svi ljudi mogli obavljati, ali nemaju volje za to, pa otuda niti ne ispunjavaju uvjete koji su pretpostavka za jednu takvu službu. Jer, to je duhovni zadatak kojeg Ja postavljam onima koje Ja izaberem… to je služba za Mene i Moje kraljevstvo, koja čovjeku ne priskrbljuje nikakvo zemaljsko dobro, nego koja se odnosi jedino na spasenje zalutalih (zabludjelih) duša… radnja za koju Ja trebam ljude, koji na njihovim bližnjima trebaju ostvariti ovaj izbaviteljski zadatak. A, budući da se svi vi trebate iskazati u služećoj Ljubavi, također ste vi svi i pozvani… No, samo onaj tko se iskaže, također je i izabran, budući mu onda stoji na raspolaganju i snaga, koju zahtjeva jedna takva radnja izbavljanja, jer on snagu stječe kroz njegovo Ljubavno djelovanje… i jer ovo Ljubavno djelovanje sada također čovjeka povezuje sa Mnom, tako da se u njemu drijemajuća duhovna iskra, Moj udio, sada probudi i potakne čovjeka na aktivnost koju on treba obaviti u Mojoj službi, i jer će on onda… kako je podučen od Mojega Duha… također potpuno u Mojoj volji djelovati, htjeti i misliti, i sada Mi je on prikladan sluga, jedan izabranik, koji rukovodi svojom službom na blagoslov njegovih bližnjih, koji istovremeno stoji u vezi sa Mnom i sa bližnjima, i otuda također njima može prenijeti Moju volju. Jer, nužno je da ljudi znaju o Mojoj volji, i svatko tko Mi se u slobodnoj volji stavi na raspolaganje kao posrednik, i tko se želi izbavljujuće aktivirati, od Mene je prihvaćen, i Ja ga ispunjavam milošću i snagom, Ja mu darujem svjetlo, tako da on svjetlo iznese u svijet… Jer, on je slijedio Moj poziv, i otuda ga Ja mogu izabrati, i njega uvrstiti u redove Mojih, koji su gorljivo aktivni za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth