Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8207 (Utjelovljena svjetlosna bića… Djelovanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8207, 5 Srpanj 1962

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA … DJELOVANJE DUHA … 

Čak i utjelovljena svjetlosna bića na Zemlji u posljednjim danima jedino djeluju u skladu sa Mojom voljom čim svoj zemaljski život žive u iskrenom kontaktu sa Mnom i tako Mi ne pružaju otpor… to jest, oni se svjesno podređuju Mojoj volji što također zahtjeva njihovu dobrovoljno uspostavljenu vezu sa Mnom. Otud ni jedno svjetlosno biće koje je sebe utjelovilo na Zemlji kao ljudsko biće u svrhu misije nije u tu misiju bilo prisiljeno s Moje strane, već ljubavlju mora biti potstaknuto se(be) posvetiti Meni, onda će ljudsko biće uistinu ostvariti svoju misiju u skladu sa Mojom voljom. A vi ljudi možete vjerovati da će onda oni također raditi za vašu dobrobit… ali uvijek kao ljudska bića bez znanja o svom porijeklu, jer takvo znanje ne bi bilo blagoslov ni za svjetlosno biće… ni za ljudsko biće… niti za ljude kojima želi pomoći. Oni su zasigurno u bliskom kontaktu sa Mnom i svoj zemaljski zadatak ispunjavaju predano i radosno, ali Ja ljude koji rade umjesto Mene na Zemlji ne koristim kao nesvjesne čaure/školjke koje moraju svjedočiti o Meni… ali takvo ljudsko biće… utjelovljeno svjetlosno biće… će potpuno dobrovoljno dopustiti Mojem duhu rad u njemu, i proglasit će istinu, pošto njegova duhovna iskra sjedinjuje sebe sa vječnim Ocem-Duhom i na taj način će govoriti u skladu sa Mojim instrukcijama, to jest, obavijestit će ljude o duhovnom znanju koje neprestano prima od Mene.

Ali ne dozvolite si da vas obmanu lažni proroci, jer Moj neprijatelj će sebe također predstaviti kao Kristovog zastupnika… kako bi zaveo ljude, posebice u posljednje vrijeme. On će sebe međutim sakriti iza maske i neće se sramiti niti koristiti Božanske Riječi, koje on zna i onda pokušava objasniti u svom duhu… Ne dozvolite da vas lažni Kristi i lažni proroci obmanu, jer Moj neprijatelj sebe prikriva pod maskom kako bi stekao prolaz do ljudi koji Me slijede i iskreno teže ka Meni… i on je često vrlo uspješan… I često koristi Moje ime jer mu to vlastita volja ljudi dozvoljava, koja prihvaća kao istinu sve što lakovjerni ljudi sa medijumističkim sklonostima tvrde kako su navodno primili od Mene. Pravite razliku između ‘rada duha u ljudskom biću’ i ‘komunikacije putem medijuma’… u kojoj je vlastita volja ljudskog bića isključena i Mojem je neprijatelju ponuđena prilika za djelovanje, koju on zaista dobro koristi…

Međutim, svatko tko je već zapalio svjetlo spoznaje u sebi će također prozreti kroz ovu njegovu sramnu aktivnost i neće si dozvoliti da (njome) bude uznemiren, jer Ja ću priopćiti istinu svakome tko ju želi znati, i Ja ću mu također dati snagu prosudbe da prepozna kako Riječ koju Ja prenosim na Zemlju ima svoje porijeklo u Meni, i on neće vjerovati Mojem neprijatelju bez obzira koliko domišljato postupao da bi zavarao ljude. Jer razmišljanje ljudskog bića će biti vođeno ispravno i on će primiti prosvjetljenje čim ozbiljno žudi saznati istinu.

AMEN

Spread the Truth