Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8202 (Izvanredna pomoć u vremenu mizerije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8202, 29 Lipanj 1962

IZVANREDNA POMOĆ U VREMENU MIZERIJE…

Čak najgora mizerija u nadolazećem vremenu vas ne bi trebala alarmirati, jer do onog istog opsega do kojeg će Moj protivnik (Sotona) djelovati tijekom posljednjih dana prije kraja, kada će njegovo divljanje biti jasno prepoznatljivo, Ja ću pustiti da se Moje strujanje milosti izlije na vas, tako da ćete zasigurno biti sposobni oduprijeti mu se… I što se kraj više približava to ćete sve izrazitije također percipirati Moju vladavinu i aktivnost… Ja moram Sebe očitovati na izvanredan način kako vi ne bi očajavali i pali mu žrtvom. Jer on se neće stidjeti koristiti lukavstvo i lupeštvo, on će razviti izvanredne moći i vama će trebati jako puno snage da bi mu se oduprijeli… Ja vas doista neću ostaviti bez pomoći tijekom ovog vremena potrebe/nevolje i Ja ću također vama biti perceptibilan, opet i iznova ćete vi čuti u svezi znakovite pomoći koju primaju ljudi koji Me vjerno zazivaju, vi ćete sami doživjeti trenutke koji demonstriraju Moju Ljubav spram vas i snaže vašu vjeru… Jer Ja ću vam Sebe otkriti na izvanredne načine pod uvjetom da ne odbacite vezu sa Mnom nego se povjerljivo oslanjate na Mene da ću vas Ja izvesti iz sve bijede posljednjih dana… I vama također može biti dozvoljeno posvjedočiti o Mojem osobnom pojavljivanju gdje će vaša Ljubav to dozvoliti… I Ja ću vam se ukazati u snovima i dati vam utjehu i snagu…. Vi jedino trebate provesti vrijeme u iskrenom razmišljanju o Meni i u molitvi uspostaviti odnos djeteta sa njegovim Ocem… Onda Me možete doista doživjeti kao Ljubavi-punog Oca, jer Ja ne želim izgubiti ni jednog od vas koji Mi već pripadate zbog vaše volje, koji žudite postati blaženi i biti jedan od Mojih Vlastitih.

Međutim, vi ćete zasigurno trebati ovu izvanrednu pomoć, jer vrijeme koje je još na raspolaganju Mojega protivnika ističe, i budući je on svjestan toga, on će se i dalje goropaditi i bjesniti i pokušati vas uništiti time što će vas tlačiti na svaki zamislivi način. Ali Ja ću, također, utjecati na vas na znakovit način i zaštiti vas od njegovih nasrtaja, budući Ja znam da se vaša volja primjenjuje na Mene što Mi prema tome daje pravo da ga odvratim od vas. I čak će Moji vinogradarski radnici htjeti raditi više marljivo budući će im aktivnost Mojega protivnika biti tako očigledna da će oni iz toga prepoznati koji je čas otkucao na svjetovnom satu. Prema tome oni će također znati kako je kraj neminovan i da će njegova aktivnost dokončati, da će on biti postavljen u okove opet jedno dugo vrijeme. Ali potreban je izvanredan priliv snage, jer vi ćete sami od sebe biti preslabi, s obzirom da Moj protivnik neće štedjeti napora da vas upropasti, i da mu se Ja ne suprotstavim sa Mojom silom i Mojim svjetlom on bi zasigurno uspio… Pa ipak, vi se trebate neustrašivo približavati ovom vremenu, vi ćete ga preživjeti i ostati pobjedonsni, budući ću Ja Osobno hodati pored vas i boriti se na vašoj strani protiv neprijatelja vaših duša. I stoga Ja obećajem vama, koji Mi želite pripadati, svaku Moju pomoć; Ja ću vam uvijek biti prisustan i samo jedna misao će Me priznati k vama, jer Ljubav Mene sjedinjuje sa vama, koji ste jednom proizašli iz Moje Ljubavi, i ova Ljubav vas neće napustiti i štitit će vas u svakoj nevolji i opasnosti… Prema tome ona će sebe očitovati na znakovit način kada vrijeme ogromne nevolje zadesi Zemlju budući je došao kraj.

AMEN

Spread the Truth