Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8180 (U svezi doktrine o re-inkarnaciji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8180, 17 Svibanj, 1962

U SVEZI DOKTRINE O RE-INKARNACIJI… 

Ja vam Se(be) mogu otkriti/objaviti kroz glas duha ako vi iskreno želite biti podučeni s Moje strane. Ja jedino želim da živite u istini, da vaše razmišljanje ne krene u pogrešnom pravcu, da tako ne padnete pod utjecaj obmanjujućih učenja od strane onog (= Sotone) koji želi potkopati istinu, jer ona vas prosvjetljuje tako što osvjetljava njega i njegovu aktivnost. Prihvatite, prema tome, što vam govorim kroz Moj duh; trebalo bi vam biti razumljivo da će Moj protivnik učiniti sve moguće da bi vas zadržao u duhovnom mraku u kojem nad vama ima apsolutnu kontrolu, jer čim upoznate istinu vi ste za njega izgubljeni… Stoga će on uvijek pogrešno navoditi vaše misli… i svaka pogrešna misao će rezultirati u tisuće drugih, i ovako se on pobrinuti da vam znanje o svrsi i značenju vašeg ljudskog života bude uskraćeno, da formirate sasvim pogrešnu ideju o vašem zemaljskom zadatku, i on će vas pokušati držati nezainteresiranima prema svakom duhovnom nastojanju… On pokušava podržati vašu ljubav prema svijetu i stoga će vam također uvijek predstaviti ponavljanje zemaljskog života kao nešto poželjno i čak osigurati dokaz za to, jer to će oslabiti vašu težnju ka savršenstvu čim vi povjerujete da će vam biti dozvoljeno opet i iznova vratiti se na Zemlju ako još niste dosegnuli savršenstvo.

Ovaj koncept je najomiljenija metoda Mojeg neprijatelja i razlog je tolike popularnosti doktrine o re-inkarnaciji, i teško ju je odbaciti pošto Moj neprijatelj djeluje jako vješto kako bi potkrijepio vjerodostojnost ovog učenja. Ipak nitko ne mora podleći njegovoj lukavštini, jer čim on ozbiljno želi znati istinu i okrene se ka Meni prepoznat će glupavost onog što mu je predstavljeno i također će jasno osjetiti istinu u svom srcu, osjetit će ljutnju prema onome što je proizašlo iz Mojeg neprijatelja, jer njegova iskrena želja za istinom će mu također garantirati da će ju i primiti… Mnogi ljudi u ovoj stvari popuštaju njegovom utjecaju, jer sami ljudi se žele vratiti na Zemlju pošto je njihova ljubav prema svijetu i dalje prejaka a ideja da mogu ponoviti svoj zemaljski život im je utješna… Ipak opet i iznova vam je rečeno da ste vi, koji vjerujete u re-inkarnaciju, bili obmanuti… iako postoje odvojeni slučajevi koji imaju svoje posebne razloge ali koji ne smiju biti generalizirani. Jer Moj vječni plan Spasenja uistinu utjelovljuje sve mogućnosti koje garantiraju vašu potpunu zrelost tijekom jednog zemaljskog života… jer vi sami možete prevladati svaku slabost, pošto sam Ja umro za vas na križu da bi stekao snagu volje umjesto vas i vi Me uvijek možete zaz(i)vati u Isusu, Iskupitelju od grijeha i smrti, i onda ćete također biti sposobni postići stupanj na Zemlji koji će vam osigurati ulaz u kraljevstvo svjetla… gdje se možete uzdizati do bez-krajnih visina pošto za vas tamo više neće biti ograničenja…

Međutim, ako ne iskoristite vaš zemaljski život i uđete u kraljevstvo onostranog neiskupljeni, onda niti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji za vas ne bi bilo od koristi, jer zadržat ćete vašu slobodnu volju ali će vam vaše prethodno pamćenje biti oduzeto, i onda ćete biti u puno većoj opasnosti od daljeg pro-padanja (= silaska u bezdan), što s Moje strane nikad neće biti potpomognuto već spriječeno. A ako već na Zemlji možete postati prosvjetljeni tako što ćete biti obaviješteni o vašem prošlom odmetništvu od Mene (= radi se o odmetništvu Lucifera i njegovih sljedbenika, a ne o Adamovom padu!) i Mojem planu povratka, onda također možete jasno vidjeti put kojeg morate preći kako bi sebe usavršili, i onda ćete također shvatiti da su doktrine koje vam obećavaju ponovljeni zemaljski život obmanjujuća učenja, jer ona proturječe Mojem vječnom planu Spasenja, koji je s Moje strane bio ustanovljen u najvećoj mudrosti i ljubavi kako bi omogućio vaše oslobađanje od forme koje, međutim, zahtjeva vašu slobodnu volju. A da bi vaša volja donijela ispravnu odluku Ja Osobno ću vam opet i iznova pružiti/saopćiti istinu ako pitate za nju, ako želite živjeti u istini. Ipak trebali bi također razumjeti da će Moj protivnik iskoristiti svu moć/silu koju mu pružite… da će vam ponuditi pogrešna učenja sve dok ne odbacite njegovu aktivnost posredstvom iskrene žudnje za istinom… Pa ipak on nikad neće biti u stanju nametnuti/podvaliti svoju grešku gdje se od Mene, kao Vječne Istine, traži zaštita protiv greške… jer onda će on biti u potpunosti nedjelotvoran, pošto će ga svjetlo koje zrači direktno iz Mene raskrinkati i on će prema tome uvijek pobjeći od ovog svjetla.

AMEN

Spread the Truth