Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8164 (“Onaj koji izdrži do Kraja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8164, 30 Travanj 1962

‘ONAJ KOJI IZDRŽI DO KRAJA…’

(Matej 10:22; 1 Solunjanima 4:16, 17; Otkrovenje 21:1-5)

‘Ali onaj koji izdrži do kraja, on će biti spašen…’ Ovo je Moje obećanje, koje pred vas zasigurno postavlja velik zahtjev da trebate ustrajati do kraja… Moje obećanje će se jedino obistiniti sa malim stadom, jer od vas će se potraživati veliki test vjere, kojeg da bi se prošlo će biti potrebno puno snage i intimna veza sa Mnom, budući će vjernici biti grubo progonjeni od strane vlasti (Matej 10:17-33) i ljudsko biće može pružiti otpor jedino uz Moju podršku time što će iskoristiti Moju snagu koja će mu pritjecati kroz njegovu srdačnu i iskrenu vezu sa Mnom. On mora pripadati Meni sa svom njegovom voljom, sa svom njegovom dušom, i snaga njegove vjere u Mene će mu dati moralnu i duševnu snagu da pruži otpor. Onda bi on radije odustao od njegova života nego od Mene, Kojeg je prepoznao kao najvoljenijeg Oca od Kojeg se više nikada neće htjeti razdvojiti…  I Ja ću nagraditi ovu snagu vjere i Ljubavi spram Mene, jer on će postati blaženo sretan… Malo stado, koje će Mi ostati odano čak tijekom najokrutnije vjerske borbe, će biti izbavljeno od strane Mene iz ekstremne nevolje, Ja ću ih prenijeti na mjesto mira kako bi im onda opet dao preoblikovanu Zemlju kao njihovo boravište, tako da će započeti nova era, vrijeme mira i najunutarnjije povezanosti sa Mnom, tako da ću Ja Osobno biti u stanju ostati među Mojima Vlastitima budući njihova duboka Ljubav spram Mene to dozvoljava… Nagrada je doista veličanstvena ali Moji Vlastiti će ju zaslužiti, jer posljednji dani na ovoj Zemlji će za njih biti izuzetno teški, a ipak oni će Mi ostati vjerni. Oni će izdržati sve do kraja…

I koristeći se svim sredstvima Ja ću im uistinu pomoći da postignu ovu snagu vjere, jer Ja ću im prethodno otkriti Sebe na mnoge različite načine… Ja Osobno ću im doći u Riječi, i Moja direktna komunikacija će učiniti da njihova Ljubav i vjera ožive; njihov neprestani kontakt sa Mnom će ih ispuniti sa Ljubavlju koja će se povećavajuće intenzivirati… Ja ću često čudesno intervenirati u njihovom životu i također ću se vidljivo pojaviti onima koji Me očekuju u krajnjoj nevolji i čvrsto vjeruju da ću im Ja pomoći… Ja neću ostaviti nikoga bez utjehe i Riječi ohrabrenja; Ja ću dati snagu svima tako da će biti sposobni izdržati čak najtežu situaciju. I oni će čvrsto vjerovati u Mene sa neuništivim povjerenjem… I stoga će oni čekati dnevno na Moj dolazak, na njihovo izbavljenje… sve dok ih Ja Osobno ne dohvatim budući će vrijeme doći do kraja, budući ću dokončati aktivnost Mojeg protivnika (Sotone) i okovati ga zajedno sa njegovim pristalicama… I dan Suda će rezultirati u potpunoj transformaciji zemljine površine; sve tvorevine u, na i iznad Zemlje će biti razložene i postavljene u nove forme, dan kraja stare Zemlje će doći za sva ljudska bića i jedino oni koji pripadaju Mojim Vlastitima će biti podignuti sa Zemlje i izbjeći uništenje, dok će sljedbenici Mojega protivnika puni užasa stajati pred njihovom propašću i biti progutani od strane Zemlje… Jer oblik stare Zemlje će zauvijek prestati postojati… Ipak Nova Zemlja će iznova izroniti i nova će epoha Spasenja započeti, i ova Nova Zemlja će biti nastanjena onima koji su Mi ostali vjerni sve do kraja… Oni će biti blaženo sretni, kao što Sam im obećao, budući Moj protivnik više neće imati kontrolu nad ljudima jedno dugo vrijeme koje će doći, jer oni su Mi privrženi u Ljubavi, i prema tome Ja Osobno ću biti u stanju boraviti među njima i sva nevolja će doći do kraja… Na Zemlji će opet biti mir, Božansko stanje sklada i blaženstva… gdje će jedino Ljubav vladati.

AMEN

Spread the Truth