Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8160 (Indirektna i direktna Riječ Božja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8160, 26 Travanj 1962

INDIREKTNA I DIREKTNA RIJEČ BOŽJA…

Svako prosvijetljeno duhovno biće nosi Moju volju unutar sebe, ono je sebe kompletno podredilo Mojoj volji inače ono ne bi bilo svjetlosno biće… I stoga će ovo biće jedino uvijek vršiti Moju volju, za koju shvaća kako je ispravna i dobra… otud je ono, istovremeno, aktivno njegovom vlastitom voljom koja je, međutim, također Moja volja. Ovo je nešto što vi trebate znati kako bi prepoznali vrijednost onog što vam takvo svjetlosno biće misaono priopćuje kada ono radi na Moje poduke kako bi vas obrazovalo… Vi morate uvijek znati da Moja svjetlosna zraka Ljubavi, Moj neiscrpni priliv snage, teče kroz sva za svjetlost prijemčiva duhovna bića i uvijek će biti iznova predana dalje tamo gdje je još mračno, gdje su svjetlo i snaga potrebni. Ako Ja prema tome prenesem ovu svjetlosnu zraku Ljubavi na Zemlju kako bi dodijelio Čistu Istinu ljudima to se događa direktno i indirektno… Ja Osobno zračim svjetlo koje može afektirati osobu direktno, ali Ja ga također mogu prenijeti kroz svjetlosno biće, čija se najveća sreća sastoji od činjenice da oni mogu predati dalje priliv Moje snage Ljubavi, budući je njihova aktivnost u duhovnom kraljevstvu služiti Meni kao rezervoar svjetla i snage, tako da se odvija neprestani proces preusmjeravanja snage što čini bezbrojna bića sretnima i omogućuje im ostvariti sve veću zrelost. Međutim, to jeste i ostaje uvijek isto strujanje snage i svjetla, koje potječe iz Mene… Otud vi ne bi trebali pretpostaviti da vi primate nešto umanjene vrijednosti, to jeste i ostaje ‘Moja Riječ’ koju Ja Osobno dostavljam na Zemlju budući prepoznajem da ljudi hitno trebaju primiti svjetlo, da ljudi dođu u posjed Istine. Jednom kada je osoba stvorila mogućnost da se kontakt između Mene i osobe može uspostaviti, prijenos svjetla i snage će biti zajamčen… Prvobitni Izvor svjetla i snage jesam i ostajem Ja Osobno… na koji način se ovaj prijenos odvija je nevažno… Čak ako su i svjetlosna bića posrednici… oni mogu jedino uvijek dati što su primili od Mene Osobno, i oni neće nikada djelovati u suprotnosti sa Mojom voljom, inače čovjek ne bi mogao govoriti o ‘svjetlosnom biću’… Neprosvjetljenim bićima je, međutim, zanijekan pristup do osobe koja je sebe ponudila biti u službi Meni, koja želi raditi za Mene i Moje kraljevstvo i čuti od Mene Čistu Istinu… Jer takvim bićima nije dozvoljeno podučavati sve dok su ona sama neprosvijetljena, to jest, sve dok oni ne mogu biti osvijetljeni od strane Mene Osobno… sve dok oni nisu sebe pripremili kao uporišta za snagu, sve dok oni i dalje imaju nizak stupanj zrelosti te sami posjeduju malo znanja…

Unatoč tome, ova bića su sposobna intervenirati tijekom takvog kontakta od Zemlje do kraljevstva onostranog gdje se i dalje može pronaći nizak stupanj zrelosti u ljudima i gdje osoba ustupa njegovu volju, dozvoljavajući na taj način ovim bićima da ukliznu, koja su onda sposobna sebe izraziti i uzrokovati značajno pustošenje… Ali ova opasnost ne dolazi u obzir gdje se to tiče prijenosa Čiste Istine, gdje Moj Duh može biti aktivan… gdje je uspostavljen srdačan kontakt osobe sa Mnom i upliv strujanja Mojeg Duha se može dogoditi. Ono što proizlazi iz Mene Osobno je Istina, čak ako prolazi kroz prosvijetljena svjetlosna bića… budući da oni, također, jedino predaju dalje što su primili od Mene Osobno. Otud gledište, da bi ova svjetlosna bića mogla podučavati nešto drugačije nego Ja Osobno, jeste pogrešno, jer jedino jedna Istina postoji, i ako je biće prosvijetljeno onda će ono također biti prožeto od strane ove jedne Istine i predati ju dalje po vlastitoj želji, jer svjetlo Ljubavi koje osvjetljuje ova bića je Moj vječno neiscrpan priliv Ljubavi i snage koji izbija iz Prvobitnog Izvora… Vi ljudi trebate najprije prihvatiti Istinu činjenice da svjetlosna bića ne podučavaju ljude proizvoljno kroz što se može odviti prijenos manje vrijednosti kada netko uspostavi srdačan kontakt sa Mnom sa žudnjom da bude podučen od strane Mene… Ovo gledište je učestalo zastupano od strane ljudi i predstavlja još jednu pogrešku koju Ja opet i iznova trebam ispraviti, tako da se Moji prijenosi iz duhovnog kraljevstva neće pogrešno prosuditi, jer Moje kraljevstvo je kraljevstvo Istine, a Istina će biti prenijeta onoj osobi koja nju iskreno žudi. Žudnja za Istinom isključuje svo obmanjujuće duhovno znanje, budući Ja Osobno jesam priznat i željen, a Ja Sam vječna Istina. Ipak vi također morate znati u svezi procesa preusmjeravanja snage i svjetla koji je, zauzvrat, sama srž blaženstva za bića koja su ušla u Moje kraljevstvo svjetla… vi morate znati da njihovo stanje zrelosti rezultira u neprestanom osvjetljenju od strane Mojeg svjetla Ljubavi i da će ovo svjetlo Ljubavi biti iznova prosljeđeno dalje od strane njih, u skladu sa Mojom voljom… Stoga, Ja Sam bit svega i kraj svega (sama suština i najvažniji element)… Gdje svjetlo i snaga postoje to je gdje Sam Ja Osobno aktivan, i sve što je prenešeno vama ljudima kroz djelovanje Duha unutar vas se može smatrati za Božansko zračenje.

AMEN

Spread the Truth