Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8156 (Bolne patnje Isusa Krista… Postanak Boga čovjekom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8156, 20 Travanj 1962

BOLNE PATNJE ISUSA KRISTA… POSTANAK BOGA ČOVJEKOM…

Sa najgorčim patnjama i bolima, zaključio sam Moj život kao čovjek na ovoj Zemlji, kada Sam prolio Svoju krv za grijehe ljudi, da isplatim njihovu veliku krivnju… Za ljude je na križu umro samo ‘čovjek’… i također je čovjek na Sebe uzeo najbolnije patnje, kako bi Meni ponudio žrtvu pomirenja, ali Ja Sam sam bio u čovjeku Isusu, jer je za ovo djelo milosti i milosrđa, Ljubav posredovala snagu, a ova Ljubav sam bio Ja Sam… Dokle god hodate kao ljudsko biće na Zemlji, i još niste savršeni, ne možete razumjeti da sam Ja Sam bio u čovjeku Isusu, jer vam je neshvatljivo da je Bog Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… da se o Bogu može govoriti jedino kada je riječ o Ljubavi, koja je izvorna Božja suština… Čovjek Isus je bio prepun Ljubavi, i Njegova golema Ljubav Ga je nagnala da Samog Sebe žrtvuje za Njegove bližnje, jer je On prepoznao njihovo bijedno stanje i želio im je donijeti pomoć. Ali, Ja Sam sam bio Ljubav koja Ga je ispunjala, Ja Sam sam bio u Svom prvobitnom počelu (principu, elementu) u Njemu, i stoga Sam ja Sam ostvario u čovjeku Isusu žrtvu križa, ali ‘čovjek’ je podnio najbolnije patnje, jer Ja kao ‘Bog’ nisam mogao patiti. Vi ljudi trebate samo vjerovati da sam se Ja Sam utjelovio u čovjeku Isusu… vi trebate samo vjerovati da sam Ja Sam izabrao ovu ljudsku čahuru, jer drugačije ne biste mogli imati znanje o Mom djelu milosrđa… Vi trebate samo vjerovati, da sam u čovjeku Isusu Sebe učinio ‘vidljivim’ i da stoga trebate Njega priznati, kada želite iznova priznati Mene, Kojemu ste jednom uskratili priznanje… Moj postanak čovjekom u Isusu je tako ogroman problem, da se ne može iskazati u nekoliko riječi… Ipak, Ja nastojim uvijek iznova vama riješiti ovaj problem, koliko god je to moguće učiniti razumljivim za vas. Ja Sam sam za vas ostvario žrtvu križa, jer Ljubav je bila ta koja je vas ljude željela spasiti od grijeha i od smrti… Čovjek Isus je na Sebe uzeo neizmjerne boli, Njegova ljudska ljuska, Njegovo tijelo, neizrecivo je patilo i umrlo najbolnijom smrću na križu, da bi iskupio veliku krivnju grijeha… Ali ovaj čovjek Isus je stajao u dubokoj (iskrenoj, intimnoj) vezi sa Mnom, inače ne bih mogao uzeti prebivalište u Njemu, inače Ga Ljubav ne bi mogla ispuniti u potpunosti…  Ja Sam bio u Njemu, On je za Mene postao omotač (ljuska)… Božanstvo, čije je prvobitno počelo (princip, element) bila Ljubav, Ga je u potpunosti proželo zrakama, na način da je Ono bilo potpuno sjedinjeno s Njime… Koji je postao Jedno sa Mnom… Isus i Ja smo Isto, Isus je postao vidljivi Bog, dok Ja prije nisam mogao biti vidljiv Mojim stvorenim bićima… jer bi oni iščezli u izvornoj vatri Vječne Ljubavi… No, patnja koju je čovjek Isus podnio za Svoje bližnje, bila je nezamisliva, i time je bila iskupljena velika krivnja prvobitnog grijeha bića, jednom otpalih od Mene, tako da je za sva bića iznova oslobođen (otvoren) put k Meni… u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Vi ljudi nikada nećete pojmiti ovo djelo milosti i milosrđa u svoj njegovoj dubini, ali moći ćete vjerovati, da to, što je učinjeno od strane čovjeka Isusa na Zemlji, nije bila isključivo stvar čovjeka, nego da su u temelju Kristovog djela otkupljenja bili duboki duhovni motivi, i da Ja Sam moram biti priznat i prepoznat u Isusu. Uvijek iznova ću proslijediti ovo znanje ljudima, tako da oni znaju da ne smiju zaobići Isusa Krista i Njegovo djelo otkupljenja, ako žele postići vječni život. Ja Sam, putem Moga Duha, uvijek iznova ću dati ljudima razjašnjenje o ovome, jer preneseno školsko (formalno) znanje neće nikada biti prihvaćeno ili neće naći ispravno razumijevanje, koje je, međutim, preduvjet za prepoznavanje Isusa Krista kao Sina Božjeg i Otkupitelja svijeta, u Kojem sam Ja Sam postao čovjekom, da bih otkupio čovječanstvo.

AMEN

Spread the Truth