Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8145 (Ivan 7:38, 39…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8145, 7 Travanj 1962

IVAN 7:38, 39…

”Iz njegove nutrine poteći će rijeke žive vode…” Ove Riječi su također bile jedno Božansko obećanje dano od Isusa, dok je hodao Zemljom da najavi Moju Riječ onima koji su Ga željeli slušati. Kroz ovo obećanje ljudima je također trebao biti ukazan postupak ”izlijevanja Duha”, koje im je jamčilo da će živa voda, čista Riječ Božja, teći k njima, ako vjeruju u Isusa kao Sina Božjega i Otkupitelja svijeta, Koji je bio samo pokrov Moga vječnoga Božjega Duha.

Vjera u Mene, Koji Sam u Isusu izvršio čin Otkupljenja na Zemlji, je nužna za ovo izlijevanje, praiskonsko je uklonjeno od čovjeka i tek sada se Moj Duh može izliti. Bujica Duha morala je poteći iz tijela onoga koji vjeruje u Mene. Moja Riječ morala mu je zazvučati iz nutrine, jer Ja Osobno govorim duhovnoj iskri u čovjeku koja drijema u njemu, sve dok ne bude probuđena kroz življenje u Ljubavi i od tada pa nadalje prenosi na ljude Moje izričaje. Tada živa voda pritječe iz ljudskoga tijela, Moja Riječ odzvanja u njemu i putem volje čovjeka je prihvaćena i proslijeđena bližnjima. Vi ljudi se više ne obazirete ili ne razumijete značenje ovog Isusovog obećanja, jer inače vam se dotok Moje Riječi s visina ne bi trebao činiti neobičan, budući da ne želite vjerovati u njega i odbacujete objave toga tipa.

Ne razumijete Riječ što se nalazi u Pismu i to pokazuje da ste vi sami još neprobuđena duha. Postupak izlijevanja Duha na čovjeka je ipak vrlo jednostavan za shvatiti, ali pretpostavlja određene uvjete i tko ih ne ispunjava, ne razumije niti Riječi Pisma u njihovom duhovnom značenju. Međutim, tko se ozbiljno pozabavi s vrijednošću Božanskih Objava, mora također znati da je Isus Osobno dao to obećanje da će poslati ljudima ”živu vodu”, Svoju Riječ, putem Svoga Duha. I čovjek neće moći odbaciti Isusove Riječi, mora nastojati istražiti njihovo značenje i onda će također moći vjerovati da Ja uvijek nanovo govorim ljudima, da im Ja uvijek nanovo šaljem Moju Riječ s visina.

Kada Zemlja ne bi bila dolina grijeha, kada ne bi bila kraljevstvo onoga koji nastoji zadržati svoje podanike u tami, onda bi se također očuvala i Čista Istina, koju je Isus Osobno donio ljudima tijekom Svojeg zemaljskog hoda, jer bez uplitanja Mojega protivnika ne bi bilo moguće iskriviti Istinu. On vojuje svoju bitku protiv svjetla Istine, sve dok jednom otpalo duhovno još ne bude iskupljeno. I radi toga će uvijek nastojati uplesti pogrešku u Istinu, oduzet će ljudima zbunjena duha svako razumijevanje za Čistu Istinu i ništa više neće ostati sačuvano onoliko čisto kao što je imalo svoje podrijetlo u Meni. Zato od strane Mene mora uvijek nanovo biti dostavljena Čista Istina na Zemlju, što je opet također uvijek moguće i događa se kada se čovjek pripremi kako bi Moj Duh mogao djelovati u njemu, kada vjeruje u Mene, kao što to kaže Pismo, kada živa voda, Moja Riječ, može onda teći kroz njega i bližnji također mogu piti i okrijepiti se na jednom takvom izvoru otvorenom od Mene.

Međutim, vama ljudima uopće ne koristi ”Pismo, koje svjedoči o Meni” (Ivan 5:39), ako ga vi sami ne razumijete, jer vaš duh još nije probuđen. Onda je nužno da vam bude dano razjašnjenje u svezi onoga što morate učiniti da biste probudili u život Duha u vama, jer je nužno da ste upozoreni na život u Ljubavi, koji vas onda dovodi do žive vjere. I samo onda ćete biti sposobni upoznati dobro vašega Boga i Stvoritelja vječnosti, Koji vam se približava kao Otac i želi s vama govoriti Riječima Ljubavi, Koji vas želi uvesti u Istinu, jer samo kroz Istinu možete postati blagoslovljeni. Onda ćete također razumijeti da je moguće da vi ljudi čujete Mene Osobno u sebi i težit ćete intimnoj vezi koja je preduvjet za činjenicu da čujete Moj glas i prepoznajete ga kao glas vašega Oca. I samo onda će vam biti razumljiva Isusova obećanja koja se moraju ispuniti, jer Njegova Riječ jest Istina (Ivan 17:17).

AMEN

Spread the Truth