Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8144 (Povećana aktivnost neprijatelja protiv nositelja svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8144, 6 Travanj 1962

POVEĆANA AKTIVNOST NEPRIJATELJA PROTIV NOSITELJA SVJETLA…

Ja nikada neću dopustiti Mojemu neprijatelju (Sotoni) da omete Moj kontakt (ili ‘komunikaciju’) sa Zemljom ako je ovaj uspostavljen sa ozbiljnom voljom da se Meni bude u službi/od koristi… Ali Ja neću niti spriječiti pokušaje Mojeg neprijatelja da intervenira ometajuće, budući Ja također ne ograničavam njegovu volju… Ovo objašnjava činjenicu da ćete se vi ljudi često morati hrvati sa njime ali da su Moja sila i ljubav tako veliki da on nikada neće biti pobjedonosan nad vama koji ste sebe dobrovoljno postavili u Moju službu… Unatoč tome, svi vi se trebate čuvati njegovih lukavština i trikova, tako da mu ne pružite ni najmanji razlog za njegovu protu-božansku aktivnost. Jer vaša vlastita volja je uvijek odlučujuća… Ako je Meni aplicirana/korisna onda vas čak ni najveći neprijatelj neće biti sposoban afektirati, budući ću onda Ja Osobno stajati pored vas i on će vas napustiti zbog Mojega svjetla, kojeg on izbjegava. Tijekom posljednjih dana on će pronaći povećavajuće više posuda kroz koje će biti u stanju sebe izraziti, koje su porobljene od strane njega koje će sprovoditi štogod ih on potakne učiniti…

Posljedično tome, on će također stvoriti puno meteža/buke, on će također pokušati uzrokovati rascjep između Mojih Vlastitih, on će se pojaviti pod svim maskama i često neće biti prepoznat… Ipak vaša bliska veza sa Mnom će vam također podariti svjetlo realizacije, tako da vi ne možete biti obmanuti njegovom aktivnošću i možete se uvijek držati podalje od njega. Međutim, činjenica da je on neobično aktivan se ne može zanijekati, jer nesloga će vladati svugdje, svugdje će biti neprijateljstva među ljudima, laži će trijumfirati i mržnja će postati sve više očigledna… I Moji Vlastiti, također, će se često čuditi što im je prouzročilo da budu nemirni/tjeskobni. Nagnani unutarnjim nespokojem oni će često oklijevati i biti slabo-voljni… ali oni će također potražiti utočište u Meni opet i iznova, i Ja ću ih osnažiti i utješiti i prosvjeliti ih u svezi uzroka njihove nespokojnosti… I oni će se hotimično okrenuti od njega i uvijek više iskreno stremiti ka Meni i ova srdačna veza će im priskrbiti snagu da mu se odupru.

Unatoč tome, oni od vas koji primate Moju Riječ direktno možete biti sigurni da vaše služenje Meni nikada ne može biti u opasnosti, budući vi ostvarujete izvanrednu misiju, misiju koja je smatrana za izbaviteljsku misiju ogromnih razmjera i od krajnje važnog značaja u ovom zemaljskom periodu: dostaviti istinu ljudima koji venu pod lažima i zabludama i koji su prema tome u smrtnoj opasnosti. On nikada neće biti sposoban zaustaviti ovu misiju budući Sam Ja Osobno podigao zaštitni zid oko Mojih nositelja svjetla, koje čak ni Moj neprijatelj ne može porušiti. I premda će on opetovano pokušati napasti taj zid on ga neće uspjeti razoriti, jer Ja ću također izvanredno osnažiti Moje sluge, oni će ga prepoznati i pružiti mu čvrst otpor… Oni su sami postali snažni, njihovo unutarnje svjetlo blistavo sjaji, i njegova zraka razotkriva lukavstvo i trikove neprijatelja, oni će ga prozreti pa čak ako se on pojavi pod maskom anđela svjetla. Jer on će se također okoristiti onima koji vjeruju da govore namjesto Mene, koji mu daju pristup zbog arogancije ili pogrešne gorljivosti koja se ne slaže sa Mojom voljom… Vi ljudi ćete još puno toga doživjeti prije kraja, i ništa drugo vas ne može zaštititi od pogreške nego najintimnija veza sa Mnom… Ali onda vi također možete biti uvjereni u Moju zaštitu i pomoć… Onda vam Ja neću dopustiti da padnete u ruke onoga koji je Moj neprijatelj i protivnik… Jer premda ga Ja ne ograničavam u njegovoj aktivnosti u posljednjim danima, Ja ću unatoč tome zaštitnički zakriliti Moje Vlastite koji su namjerno sebe odvojili od njega i okrenuli njihovu volju spram Mene… Jer oni su donijeli njihovu odluku volje na Zemlji i sebe su zauvijek oslobodili od njegove kontrole.

AMEN 

Spread the Truth