Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8143 (Slobodna odluka volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8143, 5 Travanj 1962

SLOBODNA ODLUKA VOLJE…

Beskonačno duga staza vašeg razvoja kroz tvorevine Zemlje dolazi do kraja ako vi putujete ovaj posljednji dio puta kao ljudsko biće u ispravnom pravcu… ako stremite spram Mene Osobno i time svjesno ostvarujete vaš povratak k Meni kada prođete konačnu probu volje na Zemlji… kada donesete ispravnu odluku, time se riješite vaše volje koja se protivi Meni, od Kojeg ste jednom potekli. Onda ste vi doista ostvarili vaš rad transformacije, kao ‘Moje žive tvorevine’ vi ste dobrovoljno postali Moje ‘dijete’. Vi ste prevladali najdublje dubine i nanovo se uzdigli do najviših vrhunaca. Premda kao ljudi vi doista putujete ovaj kratak posljednji dio puta kao samo-svjesna bića, vi nemate sjećanje na beskrajno vrijeme vašeg pripremnog/prethodnog razvoja i od užasnih muka koje je ova staza značila za duhove koji su jednom bili stvoreni kao slobodna bića… Kao ljudsko biće vi ćete ostati u neznanju o vašem prošlom životu i vašoj stvarnoj svrsi zemaljskog života sve dok niste dobrovoljno iskali i pronašli vezu sa Mnom, koja vam sada otkriva znanje koje će vas također nagnati na ozbiljno stremljenje ka vašem konačnom stanju savršenstva. Ovo znanje zasigurno može također biti dostavljeno bližnjim ljudskim bićima, tako da će oni živjeti njihov zemaljski život više odgovorno… ali u njega će se rijetko vjerovati sve dok osoba ne uspostavi kontakt sa Mnom posredstvom misli, molitve ili djela Ljubavi… Budući njemu dokaz o ovom prethodnom postojanju ne može biti pružen on neće željeti radosno prihvatiti što mu je rečeno u svezi staze njegove duše kroz sva djela stvaranja… kroz mineralni, biljni i životinjski svijet. To je zašto je njegova odgovornost za njegov život na Zemlji kao ljudsko biće malena. Ali budući se to tiče slobodne odluke volje on mora osobno pronaći stazu do Mene… On mora naučiti prepoznati Mene i za to će primiti pomoć na svaki način. Jer on može razmišljati, on može koristiti njegov razum, i makar mu on nužno ne otkriva Istinu… on može unatoč tome koristiti njegov razum da također razmišlja u svezi Boga i Stvoritelja Kojem on duguje svoje postojanje…

Ako ga takve misli afektiraju on će u ovom ili onom obliku formirati mišljenje o njima… I smjer koji ove misli uzimaju zavisi o njegovoj slobodnoj volji. Međutim, čim on samo uzme u obzir mogućnost jednog beskonačno dugog vremena razvoja to će već biti od dobrobiti za njegovu dušu, jer takve misli ga neće opet napustiti i on će ispitivati stvarnu svrhu zemaljskog života, onda on može također biti siguran da će mu mnoga objašnjenja biti saopćena mentalno… koja će on prihvatiti i također ga učiniti savjesnim da stremi ispuniti njegovu svrhu u zemaljskom životu. Ljudsko biće zasigurno pristiže na ovaj svijet bez ikakve vrste znanja ali Ja ću se uvijek pobrinuti da za njega malo svjetlucanje shvaćanja zablista, da će on uvijek susresti svjetlo na kojem jedino treba sebe upaliti kako bi prepoznao stazu kojom se treba zaputiti kako bi se uzdigao. Činjenica da on nije forsiran na nijedan način ne isključuje da on neće imati obilje prilika donijeti slobodnu odluku, i svjetlosna bića koja paze na njega će mu također pomoći steći shvaćanje putem providnosti… ipak uvijek bez prisile. Ali život na Zemlji kao ljudsko biće je od najvećeg značaja budući može, naposlijetku, rezultirati u konačnom kompletiranju staze duša kroz materiju i omogućiti im da pređu u kraljevstvo onostranog kao slobodni neopterećeni duhovi… Međutim, ljudsko biće može također pasti na njegovoj posljednoj probi volje i ući u onostrano u neiskupljenom stanju… Ali čak tamo je i dalje moguće za dušu pronaći i zazvati Božanskog iskupitelja Isusa Krista i uzdići se postepeno. Ali ona može također živjeti jedan sasvim neduhovan život na Zemlji i biti nanovo prognana u materiju, tj. ona će se morati zaputiti istom stazom razvoja kroz tvorevine Zemlje još jednom, što je tako užasno i opet potrebuje takvo beskrajno dugo vrijeme da ću Ja doista poduprijeti ljude na svaki mogući način kako bi ih zaštitio od ove užasne sudbine novog prognanstva. Na kraju, međutim, volja ljudskog bića je koja odlučuje… i prema tome Ja nastavljam utjecati na volju tako da će se ona sama od sebe okrenuti ka Meni… Jer onda će njegova duša biti spašena pa ako i nije još potpuno sazrijela kada ona završi njezin zemaljski život kao čovjek. Ali njezina je volja odabrala Mene i to također predstavlja ispravnu odluku i time prođenu probu volje. Svatko bi trebao slušati i razmišljati o tome čim je obaviješten o njegovom razvoju i njegovu zadatku na Zemlji… On bi samo trebao uzeti mogućnost u obzir i već to bi doista bilo blagotvorno za njega, jer gdjegod je moguće svjetlosna bića koja ga vode kroz zemaljski život će intervenirati i pokušati sve kako bi ga potakla da koristi njegovu volju ispravno… tako da može dokončati stazu kroz materiju, tako da će on tražiti i pronaći Mene i onda također biti spašen za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth