Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8133 (Produhovljavanje nezrelih supstanci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8133, 23 Ožujak 1963

PRODUHOVLJAVANJE NEZRELIH SUPSTANCI…

Sve patnje i nevolje tijela doprinose produhovljavanju još nezrelih supstanci… Zato vi trebate sve nositi sa pristankom (pokornošću), budući je to jedino za spas vaše duše. Vaše tijelo u sebi nosi još mnogo nezrelog duhovnog, jer svaka materija je nosilac duhovnog koje je još na početku svojega razvoja. A tijekom zemaljskog života sasvim je moguće produhoviti i supstance tijela, koje se mogu priključiti duši, i na kraju fizičkog života mogu zajedno prijeći u onostrano kraljevstvo. Ipak, tek rijetko kojem čovjeku uspije ovo potpuno produhovljavanje, jer ono pretpostavlja Ljubavni život, koji zahtijeva potpuno odricanje od ja (ega), a tek rijetko neki čovjek postiže ovaj visoki stupanj Ljubavi na Zemlji… No, već je postignuto mnogo, ako se tijelo podlaže volji duše, koja dopušta biti od Duha vođena (određena) u svojemu htijenju, razmišljanju i postupanju… A pridruži li se sada također i tijelo žudnji duše, da ono onda ispunja žudnju duše, onda će se i supstance tijela produhoviti… osobito onda kada bolest i patnja djeluju na ovo ne-duhovno, i ono se sve više pročišćava… zbog čega također počiva izvjesni blagoslov na takvim stanjima tijela, koja mu ponekad pričinjaju bol (patnju)… Uvijek iznova će kroz to biti odbacivani ne-duhovni instinkti, i duša se sve više kristalizira, a također se može govoriti i o produhovljavanju tijela, čak i ako se ovo još nije u potpunosti dogodilo tijekom zemaljskog života.  No, vjerujte da svaka bolest i svaka patnja ima povoljan učinak na vašu dušu, ako se vi ne bunite protiv sudbine… ako vi pomireno i ponizno nosite vašu sudbinu, koja vam nikada nije nametnuta bez svrhe. To da tijelo pokazuje da ima još nezrele supstance, vi nećete moći zanijekati, i ove supstance će vam, dakle, uvijek pričinjati bol (patnju); i tek rijetko će nekom čovjeku uspjeti u sebi uspostaviti potpuni red, iako je ovo istinski zadatak u zemaljskom životu… Ali, on jest i ostaje slab, i za to je potrebna najdublja i najiskrenija veza sa Izvorom snage od vječnosti… odnosno, čovjek mora biti tako ispunjen Ljubavlju, da je Sama vječna Ljubav stalno u njemu… jer on onda raspolaže jednom količinom snage, da mu također uspijeva i produhovljavanje svih supstanci koje tlače tijelo. Ali, čovjek se već može smatrati sretnim, ako mu uspije ukloniti nečistoće duše tijekom zemaljskog života, tako da ona može biti ozračena (prosvijetljena, prožeta) Božanskim svjetlom Ljubavi, tako da bude prijemčiva za svjetlo, kada uđe u onostrano kraljevstvo. A, ovo uklanjanje nečistoća duše postiže se također kroz patnje i bolesti, ako Ljubav nije tako blistavo zapaljena, da ona donese sazrijevanje duše. Zato vi ljudi ne bi trebali žaliti i gunđati (mrmljati), kada ste tjelesno opterećeni, budući vam sve služi jedino usavršavanju… A, stupanj svjetla jedne duše, može biti toliko različite snage pri njenom ulasku u onostrano kraljevstvo… A svaka patnja na Zemlji doprinosi povećanju stupnja (razine) svjetla, pod pretpostavkom da se sam čovjek trudi doći do zrelosti duše, da on ozbiljno stremi usavršavanju… I zato vi trebate biti zahvalni i za patnju, i ne trebate vjerovati da ju morate podnositi kao kaznu. Ona je samo jedno sredstvo pročišćenja, jer to da su u vama još nečiste supstance, ima razlog već u vašem izvanjskom tjelesnom omotaču, koji se sastoji od nezrelog duhovnog… Ali, čak i ovo duhovno može proći ubrzani tok razvoja, može brže doći do zrelosti, upravo kroz takva sredstva pročišćavanja. A, jednom ćete vi prepoznati i blagoslov onoga što ste trebali podnijeti u zemaljskom životu… I vi ćete biti jedino zahvalni za Ljubavnu skrb, koju ćete vi i u tome prepoznati. Jer, jednom će vam zasjati svjetlo, i vi ćete zaboraviti svu nevolju koja leži iza vas… i vi ćete biti blaženi u svjetlu.

AMEN

Spread the Truth