Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8132 (“Dođite k Meni”… Ohrabrenje u nevolji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8132, 22 Ožujak 1962

 „DOĐITE K MENI…“ OHRABRENJE U NEVOLJI…

(Matej 11:28)

Bit ćete utješeni svi umorni i opterećeni, ako samo dođete k Meni i pozovete Me u vašoj nevolji. Kao Otac pun Ljubavi želim vam Se pokazati i želim vas opskrbiti tjelesnom i duhovnom Snagom, jer ste svi još uvijek slabašna, potrebita djeca, koju zato u milosrdnoj Ljubavi pozivam k Sebi. Jer Ja uistinu brinem jedino za vaše blaženstvo, koje međutim možete pronaći samo u sjedinjenju sa Mnom, zbog čega vam kažem: Dođite k Meni… jer jedino Ja vam mogu pomoći da budete blaženi, jedino Ja vas mogu ispuniti Snagom da živite sukladno Mojoj volji… jedino Ja vas mogu obasjati Mojom Snagom Ljubavi, koja vas čini blaženima i pomaže vam da se usavršite. Stoga, dođite k Meni vi koji ste umorni i opterećeni, želim vas obnoviti, jer Ja mogu govoriti vama, a Moja Riječ će vam uistinu prenijeti Snagu, Moja Riječ će vam pokloniti Mir, jer onda kad vam se obratim, sigurni ste da Sam vam Ja blizu. Pa, zašto ste onda uplašeni i zabrinuti kada imate sigurnost da Sam vam nazočan?

Vi zaista posjedujete dokaz Mog Prisustva, kada uvijek iznova možete slušati Moju Riječ, Koja vas uvodi u Istinu… Doista, svijet navaljuje na vas i čini vas uplašenima i obeshrabrenima, ali vi ste pod Mojom zaštitom i ne morate se bojati nikakve nesreće, dokle god dopuštate da vam Ja Osobno budem prisutan… sve dok dobrovoljno želite služiti Meni, kao posuda u koju mogu uliti Moj Duh. Morate ispuniti tako važnu Misiju, da vam činim dostupnom uistinu svaku zaštitu i dajem vam Snagu da odbijete od sebe sve što bi vas moglo odvlačiti od te Misije… Ja Osobno stojim iza vas, i također Sam Ja Sam najbolji Borac za vas… Ja jedino želim da uspostavite uvijek čvršću vezu sa Mnom, da vam Ja mogu biti prisutan u svakom trenutku, da svaki dan i svaki sat prema Meni uređujete vaše misli… jer to je potrebno za zadatak, za ispunjenje kojeg ste se dobrovoljno ponudili.

Vrijeme ide Kraju i ne bi trebali ući u nikakav prazni hod, ne bi se trebali umoriti i ne raditi ništa, trebate Mi služiti u svoj marljivosti i u svoj spremnosti, jer jedino takav dragovoljni rad je blagoslov… za vas same i za vaše bližnje, koji trebaju Snagu ili koji Me moraju pronaći, kojima Ja želim govoriti preko vas. I to je razlog zbog kojeg ćete uvijek od Mene Samoga biti pozvani na rad u Mom vinogradu. Ali, i Moj protivnik vas nastoji okrenuti i zaustaviti, bit ćete uvijek iznova podvrgnuti ometanjima, bit ćete uvijek iznova nemirni, onda samo trebate uzeti utočište u Meni, Koji vam pomažem u svakoj nevolji tijela i duše. Vrijeme Kraja nije vrijeme mira… To je stalna borba sa protivnikom, jer on uvijek traži način da vas podvrgne zbunjenosti… Ali vi mu također uvijek možete pružiti otpor, jer jedino trebate doći k Meni da vas Ja zaista „obnovim i osvježim“, kako Sam vam obećao… Dakle, uvijek prionite Mom obećanju, jer nećete uzalud poslati ni jedan poziv koji se podigne do Mene u Duhu i u Istini… Jer, dokle god dozvoljavate da vam Ja govorim, primat ćete direktno od Mene Snagu i otvorite svoje srce Mom zračenju Ljubavi, a onda protivnik mora odstupiti od vas, jer bježi od zrake Svjetla Ljubavi. „Pitajte i bit će vam dano… kucajte i bit će vam otvoreno…“, premalo mislite na ovo Moje Obećanje, inače se nikada ne bi trebali bojati ili biti zastrašeni, jer Ja ću bilo koju brigu preuzeti za vas koji Mi služite, i stalno vas opskrbljivati Snagom. Predajte se Meni i dopustite Mi djelovati, onda ste dio Mojih, koje nikada neću ostaviti u njihovoj nevolji, kojima ću pomoći zemaljski i duhovno, kako Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth