Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8131 (Put patnje Isusa kao čovjeka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  8131,  21 Ožujak 1962

PUT PATNJE ISUSA KAO ČOVJEKA…

Čak je i Meni kao čovjeku Isusu, put na Zemlji bio vrlo težak, budući se Moja duša spustila iz kraljevstva svjetla u ponor… dospjela je u sferu, koja joj je mogla prirediti jedino patnju, jer je bila područje Lucifera, prvo-palog duha… To je bila oblast tame, grijeha i smrti. I jedino Mi je u Meni plamteća Ljubav, učinila život podnošljivim, budući je ova Ljubav prepoznala strašnu sudbinu bližnjih, i nastojala im je pomoći… A svaka Ljubav koja je željna pomoći, ima učinak snage, tako da sam Ja stoga raspolagao neuobičajenom snagom, i ovu sam mogao primijeniti za dobro bližnjih… Ja Sam bio čist i bezgrješan, a nalazio Sam se usred grijeha… I, Moja duša je neizrecivo patila, budući je sve grješno također djelovalo na tijelo… jer su slabosti i žudnje napadale tijelo, i duša se sa ovima morala boriti, da ne podlegne. Bile su to velike kušnje, koje su Mi prilazile, jer je Lucifer znao za Moj plan, da od Boga otpala bića oslobodim iz njegove vlasti, i iznova ih dovedem Ocu. A, on je zaista pokušao i učinio sve, za što je vjerovao da će Mene Osobno moći dovesti do pada. On Me je tlačio u Mojoj borbi za potpuno produhovljavanje Moje duše, koja se željela sjediniti sa Božanskom Ljubavi, kako bi se ispunila snagom za izvođenje djela Otkupljenja, koja je mogla biti stečena jedino kroz Ljubav. To je zaista bila najteža sudbina koju je podnio neki čovjek, koji je hodao ovom Zemljom… Jer, Ja Sam znao i o Mojemu zadatku, kada se dogodilo sjedinjenje s Očevim Duhom u Meni… Ja Sam znao o strašnom putu patnje kojeg Sam morao preći, Ja Sam znao o Križnom putu, koji je završio Mojom smrću na Križu… Ja Sam znao sve već prije (Ivan 18:4), a ipak sam svjesno i u slobodnoj volji išao ovim putem, budući je Moja Ljubav bila tako velika za trpeće čovječanstvo, koje bi bez Mojega djela Otkupljenja bilo izgubljeno za vječna vremena… Jer, nijedan čovjek nije sam mogao otplatiti (izbrisati, ukloniti, iskorijeniti) teški grijeh nekadašnjeg otpadništva od Boga, budući se ovo otpadništvo dogodilo u najjasnijoj spoznaji onoga što je biće učinilo… To nije bio grijeh iz slabosti, to je bila sasvim svjesna pobuna protiv Boga, unatoč boljoj spoznaji… Ipak, Ja Sam se sažalio na čovječanstvo, budući Sam prepoznao međuodnose, a otuda također i nemogućnost da opet dođu do svjetla, ako ne bi bilo ostvareno djelo Ljubavi, kroz koje je ogromna krivnja bila uklonjena (otplaćenaizbrisana, iskorijenjena). Da Ja kao čovjek nisam stekao ovu spoznaju, koja je bila posljedica Moje velike Ljubavi, onda Ja ne bih ni mogao namaknuti volju za ovaj nadljudski put patnje… Ali, jedino žrtvu u potpuno slobodnoj Ljubavnoj volji, Otac je prihvatio kao djelo okajanja (pomirenjanaknade). I tako Sam Ja svjesno pošao putem ka Križu, svjesno Sam na Sebe uzeo zemaljsku sudbinu, koju je jedino Ljubav u Meni mogla izdržati. I Ja Sam izdržao do kraja… Nijedan čovjek ne može procijeniti ove patnje i mučenja, koje je jedna čista duša odozgor trebala podnijeti, ali Mi je neprestano prilazila snaga, budući Sam Ja ostao u najprisnijem odnosu s Ocem, jer Sam Ja Njegovu Ljubav tražio, i nju također neograničeno dobivao… I tako će vam uvijek biti dano razjašnjenje, da je „Ljubav“ ostvarila žrtvu Križa, da je „Ljubav“, koja Me je sasvim ispunjavala, bila Sam Duh Oca od vječnosti… da je tako svijet otkupio od grijeha i od smrti On Sam, s Kojim sam Se Ja potpuno sjedinio, budući je „Ljubav“, uzela prebivalište u čovjeku Isusu, u ljudskom omotaču, koji je za patnju bio sposoban i voljan, budući Duh od vječnosti nije mogao patiti, ali je On mogao potpuno prosvijetliti formu, i tako su sada On Sam, i prosvijetljena forma, bili jedno… Zemaljski put Isusa kao čovjeka je bio iznimno težak, ali je „čovjeku“ Isusu donio potpuno sjedinjenje sa Mnom, on Mu je donio deifikaciju Njegove duše… I, čovjek Isus je postigao cilj na Zemlji, kojeg trebaju svi ljudi postići: sjediniti se s Duhom Oca od vječnosti, što oni i mogu, budući imaju pomoć u Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu, Koji skida njihov teret prvobitnog grijeha, kada se donese pod Križ, i Koji će onda također osnažiti njihovu volju, kako bi postigli potpuno jedinstvo, sjedinjenje sa Mnom, Duhom Oca od vječnosti… Jer, za ovo je čovjek Isus umro na Križu, da sada ljudi pronađu otkupljenje od grijeha i od smrti.

AMEN

Spread the Truth