Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8128 (Vjera u Božje prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8128, 18 Ožujak 1962

VJERA U BOŽJE PRISUSTVO…

Ja Sam vam prisutan čim uspostavite kontakt sa Mnom u duhu i u Istini… Ali vi ljudi Mene i dalje tražite na udaljenosti; jedino nekolicina sebe izruče Meni poput djeteta i na taj način uspostave ispravan odnos sa Mnom… Većina ljudi zasigurno govori o Bogu i Stvoritelju, oni vjeruju u jedno iznimno moćno Biće, ali oni također smatraju kako je ovo Biće beskrajno daleko; oni ne znaju da bi Ja želio biti u kontaktu sa njima kao njihov Bog i Stvoritelj i da oni samo trebaju uspostaviti ovaj kontakt, budući su oni sebe udaljili od Mene i time moraju također stremiti iznova spram Mene. Ali niti su oni sposobni za srdačnu molitvu, to jest, za komuniciranje sa Mnom u duhu i Istini, ili da bi samo poslali jedan poziv iz srca do Mene koji se iskreno ćuti. Oni samo koriste zapamćene molitve koje za Mene nisu od nikakve vrijednosti, koje Ja ne čujem i prema tome isto tako ne mogu ni uslišiti… Ja želim biti zazivan u duhu i u Istini (Ivan 4:23, 24), Ja želim da Mi se srdačne misli uzdignu koje će Me potaći da se prignem zaklinjaocu, da se približim i budem mu prisutan… Ipak blaženi su oni koji su već uspostavili ovu srdačnu vezu i kroz molitvu u duhu i Istini Me motiviraju da im budem pristuan, kojima Ja prema tome mogu također govoriti, ili u mislima ili zvučno, ako njihovo stanje zrelosti to dozvoljava. Vi bi trebali jedino čeznuti za, te dozvoliti Moje prisustvo, jer Moje prisustvo također uvjetuje pročišeno srce koje je Ljubav pripremila za Mene kao jedno prebivalište u kojem Ja Osobno mogu boraviti… Ali ako vi ljudi vjerujete u Boga sa Kojim možete uspostaviti kontakt, vaš način života će također biti život Ljubavi inače vi ne bi imali ovu vjeru… Jer vjera će jedino oživjeti kroz Ljubav… Čovječanstvo je, međutim, lišeno sve Ljubavi, Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)… To je zašto se živa vjera može jedino rijetko pronaći, vjera koja traži Mene i motivira osobu uspostaviti kontakt sa Mnom, jer Ljubav je već veza sa Mnom, ljudsko biće Me privlači blizu k sebi i potiče Me da budem prisutan… I time Ljubav jedina odlučuje odnos između ljudskog bića i Mene. Gdje je Ljubav zapaljena u srcu, nježno unutarnje nagonjenje da Me se dosegne se već može osjetiti… Posljedično tome, osoba ispunjena Ljubavlju će također moliti u duhu i u Istini, jer Ljubav unutar njega uspostavlja povezanost sa Vječnom Ljubavlju… sa Mnom, Koji onda mogu biti prisutan njemu. I jednom kada Sam Ja prisutan Ja mu također mogu govoriti, Ja mogu voditi njegove misli, mogu mu podariti bogatstvo misli koje on jedino može primiti od Mene direktno… Ja Osobno mogu raditi u njemu, kao što Sam obećao… Međutim, Moje prisustvo je uvijek suštinski bitno, jedino dobrodušna aktivnost će Me motivirati da mu budem prisutan… Ali koliko daleko su ljudi sebe udaljili od Mene kao rezultat njihova bezobzirna života… Oni Me ne mogu prepoznati budući su i dalje duhovno neprosvjetljeni i time čine za Mene nemogućim ostvariti direktan učinak u njima kroz mentalne komunikacije, jer oni ne mogu čuti Moje Riječi u njihovoj udaljenosti od Boga i čak ako bih njihova bližnja bića obavijestila oni ne bi razumjeli… Također je teško učiniti da vjeruju u Boga Koji želi biti njihov Otac, Koji im želi pružiti zadovoljstvo kao djeci ako oni traže ovu vezu sa Njime… Oni ne mogu vjerovati budući nemaju Ljubavi unutar njih samih koja bi na prvom mjestu probudila vjeru. Prema tome, oni neće biti sposobni moliti u duhu i u Istini… ukoliko ih velika nedaća ne svlada i oni zazivaju za moćnog Stvoritelja Neba i Zemlje, Koji ih je također stvorio… I ako takav poziv dođe iz srca Ja ću ga čuti i uslišiti… Unatoč tome, jedino Ja znam srce svake pojedinačne osobe, i jedino Ja znam da li je zemaljska pomoć blagoslov za njega ili je prerani opoziv u kraljevstvo onostranog više povoljan za dušu koja Mene više ne može pronaći na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth