Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8122 (Posljednja ogromna katastrofa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8122, 11 Ožujak 1962

POSLJEDNJA OGROMNA KATASTROFA…

Božji glas će se probiti i probuditi ljude iz njihova neobazrivog drijemeža budući su oni, naposlijetku, u ozbiljnoj opasnosti. Onima koji će sebi dopustiti biti probuđenima i prepoznati Njegov glas, svjetlo će zasjati koje će ih izvesti iz mračne noći… Ali sudbina svakoga tko ne obrati pažnju na Njegov glas će biti odlučena jedno beskonačno dugo vrijeme. Ipak Onaj Koji vas je sve stvorio vas neće ostaviti bez upozorenja kada poteškoće koje su naumljene u Božjem planu Spasenja zadese Zemlju… Opet i iznova On upozorava i opominje ljude tako što im govori na različite načine, i oni koji obrate pažnju na Njegov nježan glas kada ga čuju neće biti zaplašeni nadolazećim događajima, kada On govori sa glasom groma svima koji su do sada začepali njihove uši za Njegove Riječi Ljubavi i milosrđa… I On će im govoriti kroz sile prirode i nitko neće biti sposoban zanemariti ovaj glas, jer ljudi će biti u opasnosti i čim su uplašeni izgubiti njihov život oni mogu također okrenuti njihove misli ka Njemu Koji je moćan, Kojeg oni priznaju kao Boga i Stvoritelja. I ako Ga zazivaju oni će također biti spašeni u vremenu i vječnosti… Ali svatko tko je tada i dalje tvrdoglav neće biti pošteđen užasne sudbine obnovljenog prognanstva. I neće puno vremena proći dok svi vi ljudi niste šokirani novostima o ogromnoj katastrofi, biti ćete paralizirani kataklizmom koja će afektirati bezbrojne ljude… Ali ona vam je bila predskazana od početka ovog zemaljskog perioda budući je uključena u Božji vječni plan Spasenja… Ipak ljudi nikada neće uzeti u obzir kako je prirodna katastrofa takve veličine moguća, i oni koji ju prežive će primiti vrlo jasan dokaz da je na djelu Viši Autoritet, da je sve zemaljske prirode prolazno i da je svako ljudsko biće na milosti i nemilosti samog ovog Autoriteta, ako on ne uspostavi kontakt sa Njime i sebe izruči njegovu Bogu i Stvoritelju, apelirajući Mu za milosrđe. Jer On jedino želi otkriti Sebe ljudima time što će im govoriti tako izrazito da će morati čuti Njegov glas. A time što neprestano skreće pažnju na to On jedino želi da uspostave vezu sa Njime unaprijed kako bi onda stajali čvrsto i također doživjeli Njegovu zaštitu kada dan groze pristigne (Sefanija 1:15)…

Međutim, Njegovim se proglašenjima po vidjeocima i prorocima ne vjeruje; i premda su ljudi opet i iznova pogođeni Božanskim intervencijama na maloj skali… to uvijek jedino pogađa žrtve, dok drugi ostaju ravnodušni čim je prvi očaj prošao. I jedino se malo duhovnog dobitka može postići. Ipak svi oni koji dopuste Bogu Osobno da im govori, koji vjeruju Njegovim Riječima i prema tome pripadaju Njegovim Vlastitima će neprestano biti obaviješteni o činjenici kako ovaj ogromni prirodni događaj još neće trebati dugo čekati… Oni će crpsti snagu iz Njegove Riječi jer će Ju trebati kako bi ostali postojani i da priskrbe utjehu i razjašnjenje njihovim bližnjim ljudskim bićima koja trpe silnu fizičku i duhovnu nevolju… I svaku molitvu koja Ga dosegne On će čuti i podarit će snagu i pomoć svima koji zazivaju njihova Boga i Stvoritelja u krajnjoj ojađenosti… I čak ako se moraju odreći njihova zemaljskog života… oni su pronašli vezu sa Bogom i više se ne trebaju bojati sudbine onih koji su potpuno lišeni vjere i pripadaju i dalje onome (Sotoni) koji ih želi navabiti u uništenje. Svakome će i dalje biti dana prilika da prepozna njihova Boga i Stvoritelja i svaka pojedinačna osoba odlučuje njegovu vlastitu sudbinu… I čak najužasniji događaj može biti čovjekova staza do Njega, iz Čije će moći jednom proizašao… I onda je on biti za njega blagoslov… čak ako nebrojeni ljudi moraju umrijeti… Oni će biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog sa tračkom svjetla u njihovu srcu ako oni naposlijetku i dalje prepoznaju njihovog Boga i Stvoritelja, ako Ga zazivaju u najvećoj ojađenosti, Koji će im onda doista Sebe otkriti. Vi ljudi trebate vjerovati da se približavate ovoj kataklizmi koja će na vas nadoći neočekivano i biti takav izrazit glas odgore da će svatko tko je dobre volje biti sposoban prepoznati ga… I svatko će ga čuti, jer on će biti silan i posljednji podsjetnik, jer kraj će doći uskoro nakon toga, kao što je proglašeno.

AMEN

Spread the Truth