Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8112 (Pročišćavanje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8112, 28 Veljače 1962

PROČIŠĆAVANJE ZEMLJE…

Ja želim pročistiti Zemlju i okrenuti je opet u mjesto mira, gdje će Ljubav vladati i gdje ću Ja biti u stanju ostati među Mojim Vlastitima budući Mi njihova Ljubav spram Mene to dopušta (Otkrovenje 21:3, 4)… Ali najprije se proces pročišćavanja mora dogoditi, aktivnost Mojega protivnika (Sotone) mora biti zaustavljena, i stoga on mora biti okovan zajedno sa njegovim sljedbenicima… to jest, sve duše porobljene od strane Njega moraju biti prognane iznova u tvrdu materiju, sve duhovne supstance na stazi višeg razvoja moraju biti postavljene u forme koje korespondiraju sa njihovim stanjem zrelosti; i stoga će Moj protivnik izgubiti svu moć, jer duhovne supstance koje će iznova putovati stazom preko Zemlje u stanju prisile će biti otklonjene od njega… i ljudi na čiju je volju bio sposoban utjecati će se okrenuti od Njega i vratiti Mi se zauvijek, tako da oni, kao korijen nove ljudske rase, više ne mogu biti maltretirani od strane njega (u smislu: da ih više ne može gnjaviti ili stvarati neprilike). Sva sila, koju on asocira sa njegovim pristašama, će mu biti oduzeta, jer on neće imati kontrole nad duhovnim supstancama zavezanima u materiji, u tvorevnama Zemlje… I na Zemlji će opet biti mir jedno dugo vrijeme…

I zbog toga tome mora prethoditi proces pročišćavanja, i ovo će se dogoditi kroz djelo uništenja nezamislivih razmjera, jer dogodit će se totalna transformacija cijele površine Zemlje, sve tvorevine će biti dezintegrirane i nanovo oblikovane, što također znači propast svih živih bića, nestanak svega što zaklanja duhovne supstance… Premda će djelo stvaranja ‘Zemlja’ doista ostati, snaga prirodnih sila će prodrijeti daleko u jezgru, razlažući čvrstu materiju i dajući svim ograničenim duhovima priliku da prime nove forme. Jer sve će postati poremećeno budući ljudi žive i djeluju u potpunoj suprotnosti sa Mojim vječnim redom… Posljedično tome, sve treba biti nanovo uređeno, što najprije potrebuje dezintegraciju djela stvaranja što je, za vas ljude, isto što i vaša propast, jer nitko neće preživjeti kraj osim nekolicine koji će biti odnešeni od strane Mene prije kraja (1 Solunjanima 4:16, 17)…

Pa ipak ovaj će posljednji događaj biti užasan samo za ljudsko biće, budući će njegova duša biti iznova prognana u tvrdu materiju, dok razvoj svih drugih duhovnih supstanci može jedino napredovati, jer nove će forme biti stvorene za sve duhovne supstance da ih udomaće… I tvorevine na Novoj Zemlji će biti neuporedivo prekrasne, i duhovnim supstancama će biti dana mogućnost da iznova aktivno služi dok će svi duhovi biti sposobni uzdići se i opet i iznova promjeniti njihovu sadašnju formu.

Ovo djelo transformacije stare Zemlje će se dogoditi vama ljudima… I premda vi ne znate dana i časa, vi, koji ne želite biti osuđeni na propast, koji želite pripadati Meni a ne otrpjeti užasni sud novog prognanstva, trebate sebe pripremiti za kraj… Vjerujte da živite u vremenu kraja i uzmite u obzir misao da vi stvarate vašu vlastitu sudbinu… da možete živjeti jedan izuzetno blažen i veličanstven život u raju Nove Zemlje… ali da vi možete također sići u potpunu tamu, ako vam nije podarena milost da budete pozvani nazad prije kako bi i dalje pronašli mogućnost uzlaza u onostranom… I uzmite vaš psihološki rad ozbiljno, to jest, živite život nesebične Ljubavi spram bližnjega i vi ćete na taj način uspostaviti vezu sa Mnom i bez sumnje biti spašeni od ovog kraha. Opet i iznova ću vam poslati Moje glasnike da vas opomenu i upozore, i opet i iznova vi ćete čuti ili biti pogođeni sa svakojakim vrstama nesreća i katastrofa, jer oni su podsjetnici da vas nagnaju uzeti u obzir mogućnost iznenadnog odlaska i sudbine vaših duša, ako ona još nije dosegla stanje koje je prikladno za njezin ulazak u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva…

Ja ne želim da zalutate, Ja želim da ostvarite vječni život, ali vi ljudi živite neodgovorno, vi ne želite uzeti u obzir Mene niti uzimate u obzir sudbinu duše nakon smrti vašeg tijela… I vaša pažnja će opetovano biti skretana ka činjenici da se približavate užasnoj sudbini… da ćete vi, opet prognani u najtvrđu materiju, morati započeti stazu evolucije opet skroz iz početka u neizrecivoj agoniji i patnji… ali da ćete biti sposobni spriječiti ovu sudbinu ako Me slušate, ako vjerujete onima koji proglašavaju u Moje ime da ste blizu kraja… Jer vrijeme je ispunjeno i dogodit će se kako je proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth