Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8104 (Razlog za katastrofu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8104, 17 Veljače 1962

RAZLOG ZA KATASTROFU…

U posljednjim danima pred kraj Ja ću izliti veliku količinu milosti na čovječanstvo… Jer Ja znam za njihovu slabost, za njihovu duhovnu tamu i njihovu naklonost spram zemaljskog svijeta, njihovu žudnju za zemaljskim vlasništvima, časti i slavom… Ja znam da su oni držani zatočenima od strane Mojeg protivnika i u njihovoj slabosti oni su nesposobni osloboditi sebe od njegove vlasti. I Ja pokušavam pomoći ljudima na različite načine budući svatko potrebuje potporu u njegovoj duhovnoj nevolji. I Ja također znam što svaka osoba potrebuje i prema tome uzimam u obzir svakoga sukladno njegovom stavu spram samog života ili spram Mene. Jer Ja želim pridobiti svaku pojedinačnu osobu za Sebe.

Ali ljudi ne znaju da ih Moj protivnik drži zatočenima kada oni žude za zemaljskim vlasništvima, budući su zaboravni za istinsku svrhu njihovog zemaljskog postojanja. Posljedično tome oni isto tako ne pokušavaju izbjeći njihovoj kontroli. I ljudi koji se priljepljuju za materijalna vlasništva sa srcem i umom moraju biti pomognuti od strane Mene na poseban način koji, međutim, od strane njih nije prepoznat kao pomoć… Ja ih moram lišiti njihovih vlasništava, Ja moram učiniti da shvate njihovu vlastitu ranjivost tako da će Me se prisjetiti u njihovoj bespomoćnosti i posljedično Mi pristupiti za pomoć… Jer Ja želim da pronađu Mene, Kojeg oni nisu pronašli u svijetu i također će se boriti pronaći… To je očitovanje Mene Samoga koje afektira ljude bolno ali oni ne mogu biti probuđeni iz njihove ravnodušnosti na nijedan drugi način… 

A ipak, čak ovo očitovanje je blagoslov u posljednjim danima, jer srdačna molitva Meni i njezino ispunjenje može usmjeriti ljudsko biće spram Mene tako da Me on neće opet napustiti, tako da će on tražiti za Moje vođenje od tog trenutka nadalje i izručiti Mi sebe… I onda Sam ga Ja pridobio i spasio ga od protivnika, koji je izgubio svoju vlast nad njime. Vi ljudi ćete jedino uvijek vidjeti uništenje u svakoj vrsti prirodne katastrofe i donijeti nepromišljene prosudbe sve dok niste sami afektirani od strane njih… Ipak ništa se ne događa bez Moje volje ili dopuštenja (Matej 10:29), i vi uvijek trebate ovo imati na umu kada čujete u svezi neočekivanih događaja koji prijete ljudskim životima i imovini, kad su ljudi bespomoćni i jedino sposobni pomoći u skladu sa njihovom oskudnom snagom… Ali Ja poznajem volju svake pojedinačne osobe i također mogućnost vođenja zabludjelih duša na ispravan put do Mene… I doista, Ja ću se pobrinuti o svakom pojedincu koji Mi se moli u duhu i Istini (Ivan 4:24) i apelira za Moju pomoć… A vrijeme kraja će opravdati takve događaje koje je ljudska volja nesposobna spriječiti ako su bili određeni Mojom voljom… Vi ljudi ćete često biti podložni jarosti prirodnih sila i jedino rijetko prepoznajete u njima Moju Ljubav-nu brigu za one čije su duše u opasnosti… Ja jedino želim pomoći da oslobodite sebe od Mojeg protivnika što se inicijalno događa kada pošaljete srdačnu zamolbu Meni tako Me priznate kao vašeg Boga i Stvoritelja… i onda prepoznate prolaznost stvari koje i dalje pripadaju Mojem protivniku. Pokušajte odustati od vaše žudnje za zemaljskom materijom, za svakojakom vrstom vlasništava… Jer vi ćete uvijek primiti štogod vam je potrebno kada Mi se pridružite i prepoznate vaš stvarni zadatak i namjeravate ga izvršiti (Matej 6:24-34)…

Ali ne dozvolite sebi biti okovanima od strane Mojeg protivnika koji vam tako primamljivo prikazuje svjetovna dobra da ću Ja Osobno morati intervenirati ukazujući vam da ih možete izgubiti u svakom trenutku ako je to Moja volja. Ove intervencije su bolne ali one mogu biti blagoslov za vas… I Onaj Koji vam oduzima vam također uvijek može dati. I On će pomoći svakome u patnji ako on sebe izruči Njemu u potpunoj vjeri i apelira za Njegovu pomoć… Ali uvijek prepoznajte Moju volju u svakom prirodnom događaju, jer Moja volja je uistinu odlučena od strane Ljubavi i mudrosti i time je za vas sve blagoslov sve dok pronađete ispravan stav spram Mene i shvatite istinsku svrhu zemaljskog života… onda ćete se uvijek više približiti Meni i znati kako sve što dozvolim da zadesi čovječanstvo jeste dar milosti… Jer vrijeme je kraja.

AMEN

Spread the Truth