Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8093 (Konačni cilj je sjedinjenje sa Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8093, 2 Veljače 1962

KONAČNI CILJ JE SJEDINJENJE SA BOGOM…

Savršenstvo svih stvari je njihovo sjedinjenje sa Mnom… jer sve u postojanju, sve što je vidljivo vama ljudima, od tvrde materije pa sve do ljudskog bića, je Moja jednom-isijana snaga koja je bila oblikovana u bića sukladno Mojoj volji ali koja je sebe udaljila od prvobitnog izvora snage, postajući pri tome nesposobna za ikakvu vrstu aktivnosti koja je potrebovala snagu, i koja je prema tome bila preoblikovana od strane Mene u tvorevine najrazličitijih vrsta… I sve ove tvorevine su također zaklanjale duhovnu supstancu koja je bila otpala od Mene i postepeno joj pomogle spram savršenstva… Čak sama materija poduzima ovaj proces višeg razvoja… time sve stremi spram savršenstva. Savršenstvo svih bića jamči njihovo sjedinjenje sa Mnom, njihovim Bogom i Stvoriteljem… Snaga, koja je potekla iz Mene, se iznova vraća prvobitnom izvoru snage, svako biće se sjedinjuje sa Mnom i nalazi najviše blaženstvo u ovom sjedinjenju… Svatko tko zna u svezi ovog procesa koji se proteže kroz vječnosti, svatko tko je uveden u Moj vječni plan Spasenja, je doista već blizu savršenstvu, budući ova informacija već dokazuje da je on osvijetljen od strane Mojeg svjetla Ljubavi koje je jednom dobrovoljno bilo odbačeno od strane bića. U stanju nesavršenstva, u stanju udaljenosti od Mene, samo-svjesno biće… ljudsko biće… je i dalje nesposobno percipirati ovo svjetlo shvaćanja, jer jedino Moje osvjetljenje će mu dati ovo svjetlo, i ovo osvjetljenje može jedino biti prenijeto osobi koja dobrovoljno otvori njegovo srce, time, koja žudi svjetlo od Mene. A otvaranje srca pretpostavlja volju da Mi se iznova pristupi, time je ljudsko biće već na stazi povratka Meni, od Kojeg se jednom razdvojio svojom vlastitom slobodnom voljom. Onda će ondje biti svjesno stremljenje ka savršenstvu, jer osoba će uložiti napor živjeti u skladu sa Mojom voljom, on će sebe podrediti Mojoj volji i to znači da će njegova priroda rastuće više prilagoditi sebe Mojoj temeljnoj prirodi, da će se ona iznova promijeniti u Ljubav, budući će neprestano sebe otvarati za Moju zraku Ljubavi i željet će je primiti… Sav otpor u biću je bio slomljen i ništa neće stajati na putu sjedinjenja sa Mnom… ono će se kretati ka savršenstvu. I u ovom stanju ono mora također zadobiti shvaćanje… ljudsko biće će biti uvedeno u Moj vječni plan Spasenja, on će još jednom prodrijeti u najdublje znanje koje je biće posjedovalo u početku, i ono će biti u stanju pružiti užitak drugim ljudima sa ovim znanjem ako su ga oni voljni prihvatiti.

I time vi ljudi možete razumjeti da svjetlo koje vam podaruje znanje u svezi vašeg početka i vašeg cijelog procesa višeg razvoja nakon otpadništva od Mene može biti zapaljeno u vama jedino od strane Mene Osobno, jer jedino Ja znam sve tajne i jedino Ja vam mogu otkriti najdublju mudrost… Ja Osobno Sam svjetlo Koje vas osvjetljava kada ste bili uvedeni u Istinu, i Ja doista znam do kojeg vas stupnja Moja zraka Ljubavi, koja vas naumljava voditi do savršenstva, može obasjati. Ipak vi se možete veseliti i radovati da je znanje koje vam je na raspolaganju bilo vama direktno prenijeto od strane Moje Ljubavi… vi možete biti radosni da ste primili duhovno bogatstvo dano vam od strane Mene Osobno kroz Moga uspavanog unutra-boravećeg duha… Moja beskrajna Ljubav vas je pratila čak kada ste bili i dalje ogromno udaljeni od Mene… bez samo-svjesnosti, rastavljeni i naprežući se uspeti u beskrajnoj boli… Međutim, jednom kada ste opet dosegli stadij samo-svjesnosti, vi ste bili zahvaćeni od strane Moje Ljubavi i ona vas je zaposjednula… Vama je bila dana sišućna iskra Ljubavi da vas prati, koja je bila sposobna ući u kontakt sa Mnom pod uvjetom da je to bila vaša volja… koja je, kao dio Mene, bila sposobna u vama ostvariti učinak čim ste joj vi to dozvolili… Ova iskra Ljubavi nije učinkovita protivno vašoj volji, ali činjenica da je u vama u stanju ljudskog bića vama također osigurava jamstvo da vi sebe možete iznova kompletno sjediniti sa Mnom… I ovaj dio Mene u vama vam podaruje blistavo svjetlo, On vas podučava u svoj istinitosti čim Mu vi samo dozvolite ostvariti učinak. Onda vi možete zaranjati sve dublje u Istinu, blistavo shvaćanje će vam biti podareno još jednom i vi možete opet zračiti svjetlo koje vas prosvjetljava iznutra. Je vi ste svjesno uspostavili odnos sa Mnom, inače bi Ja bio nesposoban ostvariti učinak u vama, budući Ja ne namećem Moj utjecaj osobi nego očekujem njegovu potpunu privrženost sve dok mu Ja ne otkrijem Sebe… Međutim, u tom slučaju se je dogodilo duhovno općenje… Ja distribuiram hranu i piće kao ishranu za vašu dušu… Ja vam dajem nebeski kruh, vodu života… Ja ću vam govoriti i Moja će Riječ oživjeti u vama… duša će sebe usavršiti i biti kao jedno sa Mnom u vremenu i vječnosti.

AMEN  

Spread the Truth