Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8081 (Predvjesnik… Vidljiva pojava… Vrijeme je ispunjeno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8081, 17 Siječanj 1962

PREDVJESNIK… VIDLJIVA POJAVA… VRIJEME JE ISPUNJENO…

Ljudi na Zemlji se više neće promijeniti, nema daljnjeg duhovnog napretka, jedino pojedinačni ljudi će Me i dalje pronaći budući su oni odlučni ispuniti svrhu njihova zemaljskog života. Štogod još može biti napravljeno s Moje strane kako bi se povećao broj potonjih će doista biti napravljeno, i Moja Ljubav će također pronaći načine i sredstva da dodirne srca nekolicine tako da će oni otvoriti sebe bez unutarnjeg otpora i prihvatiti Moju Riječ… Ipak njih nema puno i stoga se može reći: Vrijeme je ispunjeno… Jer nizak duhovni stupanj čovječanstva sam odlučuje kraj, i ovaj je doista sišao do točke gdje je transformacija čovječanstva izvan pitanja… Moj protivnik (Sotona) vlada nad duhovnom suštinom koja se zapućuje posljednjom stazom preko Zemlje kao ljudsko biće i u potpuno negativnom smislu utječe na one koji su porobljeni od strane njega i udovoljavaju njegovoj volji. Otud su oni već donijeli njihovu konačnu odluku volje i iznova su odabrali kraljevstvo tame… oni će se opet vratiti materiji, koja ih je porobljavala na Zemlji i od koje oni više sebe ne mogu razdvojiti. I materija će još jednom primiti duše… 

Međutim, sve do kraja ću Ja ljudima i dalje ponuditi mogućnost da se okrenu spram njihova Boga i Stvoritelja, jer postojanost Mojih Vlastitih još može promijeniti njihov um i dopustiti im da pitaju pitanja koja bi Ja Osobno zasigurno odgovorio, budući Ja želim poštedjeti ove pojedinačne duše od obnovljenog prognanstva, ponovljenog procesa kroz tvorevine Nove Zemlje. I Moj duh će tako očigledno biti sa Mojim Vlastitima da će se čak nevjernici početi čuditi/zapitkivati… Ja ću Sebe njima otkriti kroz vidljivu pomoć koju ću podariti Mojim Vlastitima… i nevjernici bi bili sposobni vjerovati da su željeli sebe osloboditi od Mojega protivnika koji ih drži zakovanima… Jer Ja ću ščepati čak najslabiju misao koju bi oni mogli imati o Meni i nikada ih više ne pustiti… budući ću Ja dopustiti Sebe biti pronađenim čak u posljednji čas gdjegod je volja da se Mene doživi…. Moji Vlastiti, međutim, će prepoznati kako protivnik drži njihova bližnja bića okovanima… Moji Vlastiti će biti predmetom njegovih nasrtaja također, ipak Moja snaga će jasno biti na njihovom raspolaganju, jer Ja Osobno ću im pomoći u borbi i oni će izroniti pobjedonosni…. Jer doista, Moja snaga je jača nego njegova, i on će pobjeći od svjetla kojeg sjajite na njega budući on prepoznaje Mene Osobno unutra.

A da bi Moji Vlastiti ostali snažni oni će primiti aktivnu pomoć; Ja Osobno ću biti sa njima u Riječi, Ja ću im poslati nositelje svjetla koji će sijati tako blistavo da će oni raspršiti sve sjene i također odbiti neprijatelje koji naumljavaju ugnjetavati Moje Vlastite… Ja ću ljudima pružiti užitak sa Mojim Prisustvom i učvrstiti ih u njihovom otporu spram neprijatelja… I pojedinačni će ljudi biti sposobni ugledati Me i izvući užasno veliku snagu iz toga i također transmitirati ovu snagu njihovoj braći… I onda ćete čuti o jednom koji će najaviti Moj dolazak, koji će se opet pojaviti kao glas u divljini i čije će svjetlo sijati za sve vas, i vi ćete ga prepoznati kao Mojeg predvjesnika u vremenu kraja… Ja vas neću napustiti, koji želite biti i ostati Moji vlastiti, u vašoj fizičkoj i duševnoj nevolji, vi doista niste sami i zaboravljeni čak ako to vama svjetovno tako izgleda… Ja Osobno Sam sa vama i vi ćete također osjetiti Moje prisustvo i imati nepokolebljivu vjeru u Mene i Moj dolazak na dan Suda… I poradi Mojih Vlastitih Ja ću skratiti dane tako da će oni ustrajati do kraja… Jer neće više biti duhovne promjene na ovoj Zemlji; ipak duhovna prekretnica će morati doći, Zemlja će morati opet biti u službi za viši razvoj duhova… I duhovi koji su podbacili na njihovom posljednjem testu volje moraju opet biti zavezani.

AMEN

Spread the Truth