Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8075 (Svako je biće palo i uspinje se dobrovoljno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8075, 8 Siječanj 1962

SVAKO JE BIĆE PALO I USPINJE SE DOBROVOLJNO…

Ja Sam zasigurno znao smjer vaše volje kada Sam vas stvorio, znao Sam da ćete vi donijeti pogrešnu odluku vašom vlastitom slobodnom voljom… Ipak ovo Me nije spriječilo kompletirati Moj plan Spasenja budući Sam Ja također pred-vidio konačni cilj koji će još jednom rezultirati u neograničenom blaženstvu za stvorena bića. Pored toga, ta su bića doista pala u cjelosti njihovim vlastitim izborom… Pošto je svako biće uživalo jedno ogromno obilje svjetla ono je također znalo što je činilo kada je sebe udaljilo od Mene… time je ono bilo potpuno odgovorno i ne može kriviti ni jedno drugo biće… čak ni Lucifera, njegova tvorca. Jer Ja nikada ne bi bio dozvolio da volja bića bude odlučena (tj. od strane Njega unaprijed određena)… ono je bilo sposobno slobodno željeti i djelovati po sebi i zato je, sukladno, bila njegova krivnja koja ga je držala utamničenim u bezdanu. Ipak u drugu ruku, svaki od ovih palih bića je imao priliku oblikovati sebe iznova u bogoliko biće. Jer proces koji se dogodio od trenutka kada je ono palo u bezdan je bio plan Spasenja utemeljen na Ljubavi i mudrosti koji je učinio ovu ponovnu pretvorbu u savršenstvo mogućim. Bića ni u kojem slučaju nisu bila izgubljena Mojem protivniku zauvijek, premda su ga oni bili slijedili dobrovoljno… Ipak Ja Sam, također, bio ovlašten na ta bića budući su oni bili proizašli iz Moje snage Ljubavi… I Ja neću dozvoliti nikome da Mi zaniječe ovo pravo. Unatoč tome, niti Ja niti Moj protivnik nećemo nikada prinuditi biće da donese odluku za Mene ili za njega, namjesto, to je ostavljeno njegovoj slobodnoj volji da odabere svoga gospodara. Ja znam da će konačna odluka prije ili poslije biti Meni u prilog ali biće samo odlučuje vrijeme koje mu je potrebno za ovu konačnu odluku. Ali cilj Me motivirao ne spriječiti pad bića… što Sam Ja zasigurno mogao napraviti ali Sam, u Mojoj mudrosti, to prepoznao kao pogrešno s obzirom na cilj, kojeg jedino jedan čin kompletne slobode volje može postići. Činjenica da Sam Ja znao unaprijed odluku svakog pojedinačnog bića nije utjecala na čin stvaranja do te mjere da Sam mogao stvoriti bića drugačije sukladno njihovom usmjerenju volje… Najviše savršenstvo je resilo sve Moje žive tvorevine s obzirom da ništa manjkavo, nesavršeno, nije moglo proizaći iz Mene. I njihova slobodna volja je posebice demonstrirala njihovu božanstvenost, čak ako je i bila usmjerena u pogrešnom pravcu i kako slijedi se biće promijenilo unutar sebe u suprotno… Ali ponovna pretvorba je takav jedan golem zadatak za biće, nešto toliko ogromno, da Me cilj motivirao njegovati ga sa najvećom Ljubavlju, mudrošću i silom.

Preoblikovanje palih bića u svakojaku vrstu tvorevina je bio jedan čin koji Mi je pružio puno sreće, nešto što vi ljudi ne možete zamisliti… To je bila Moja snaga, koja se jednom neumoljivo izlila iz Prvobitnog Izvora, koja je sada uzela oblike u skladu sa Mojom voljom… I pošto je svako stvoreno biće bilo Moja jednom-isijana snaga koja nije ispunila njezinu stvarnu svrhu, ona je sada bila preusmjerena u te oblike, dajući im život i obavljajući zadatke… budući sva snaga koja proizlazi iz Mene mora postati aktivna sukladno Mojoj volji… Međutim, jednom pali duhovi više nisu samo-svjesni, namjesto, razloženi na nebrojene sićušne čestice, oni vrše određeni zadatak pod zakonom prisile… Oni se moraju predati Mojoj volji kako bi postigli stanje kada im samo-svjesnost i slobodna volja mogu biti povraćeni… Ovaj proces razvoja jednom palih duhova je Moj plan Spasenja, koji je zamišljen (planiran) sa vrlodubokom Ljubavlju i neprevaziđenom mudrošću i koji će Mi, sa izvjesnošću, vratiti jednom pale duhove u najvišem savršenstvu… što može jedino biti postignuto kroz slobodnu volju samog bića a ne vrlinom Moje sile. Ali činjenica da se sve treba dogoditi sukladno Mojem zakonu vječnog reda može također produžiti proces povratka neodređeno vrijeme, jer Ja ne mogu intervenirati protivno volji bića kada ono mora proći njegovu posljednju probu kao čovjek… Ja moram dopustiti Ljubavi i pravdi imati prevagu i ne mogu podariti blaženstvo biću koje je i dalje opterećeno krivnjom prvobitnog grijeha… Iz ovog razloga Ja moram zahtjevati priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja na Zemlji, i osoba mora odnijeti njegov izvorni grijeh k Njemu pod Križ i zaklinjati Ga za oproštenje… Onda je on prošao njegovu konačnu probu volje, on je priznao Mene Osobno iznova u Isusu, u Kojem Sam postao vidljivi Bog za njega i mogu mu sada opet osigurati najviše blaženstvo u Mojem kraljevstvu, u kojem će on ostati sjedinjen sa Mnom za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth