Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8071 (Posljednji čas Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8071, 1 Siječanj 1962

POSLJEDNJI ČAS ZEMLJE…

I posljednji se čas svjetovnog sata neprestano sve više približava… Ove Riječi vama ljudima ne znače puno jer vi ne vjerujete kako ste tako blizu kraja… A poradi vaše dobrobiti Ja vam ne mogu dati prisiljavajući dokaz ovoga jer vaš bi vas strah učinio nesposobnima ispunjavati vaš zemaljski zadatak. I stoga vi možete ili ne morate vjerovati, i vaša će priroda biti u skladu sa ovim nevjerovanjem kada je došao čas kraja. Jer Moj je plan bio određen za vječnost, i vrloduboka Ljubav za Moje žive tvorevine Me nagnala odlučiti se za ovaj plan u svoj mudrosti i također će Mi odrediti da ga dovedem do ostvarenja budući je vrijeme ispunjeno. Moja je priroda zauvijek nepromjenjiva, i što Sam jednom pred-vidio kao nužno i uspješno za bića koja su i dalje razdvojena od Mene Ja ću također sprovesti i ne dopuštam ljudima da Me prisile promijeniti Moj plan, budući je on bio utemeljen na volji čovječanstva koju Sam Ja vječno predvidio kako se više nije sposobna promijeniti na ovoj Zemlji. Ja ne planiram i djelujem proizvoljno nego neizmjerna Ljubav i mudrost Me određuju u svemu što se događa. Otud nema razloga zašto bi odustao od sprovođenja Mojeg vječnog plana Spasenja, jer Ja mogu jasno vidjeti svaku situaciju i prema tome znam da ništa neće biti dobijeno mijenjanjem ili odgađanjem Mojeg plana Spasenja.

Vi ljudi morate imati na umu da ste doista imali dovoljno vremena na vašem raspolaganju a ipak oni od vas koji ne vjerujete u Mene se niste promijenili… Čak ako bi bili imali daleko više vremena na vašem raspolaganju vi se i dalje ne bi promijenili, otud bi odgađanje kraja bilo potpuno neučinkovito i besmisleno i čak bi Moje Vlastite stavilo u opasnost da također padnu žrtvom Mojem protivniku ako ga Ja ne ograničim kako je naumljeno… Vi Mi doista trebate priznati najvišu mudrost i najdublju Ljubav, onda Mi više nećete apelirati za sprečavanje kraja ove Zemlje, onda ćete očekivati nadolazeće vrijeme sa potpunim povjerenjem u Moju Ljubav koja će zaštititi svakoga tko želi pripadati Meni i koja će također uistinu koristiti njezinu moć kada Moji Vlastiti trebaju pomoć u bilo kojoj nevolji. Čak ako vi ljudi ne želite vjerovati da se vaše vrijeme približava svome kraju vi bi bar trebali uzeti u obzir mogućnost da ćete iznenada biti opozvani sa ove Zemlje; jer vi znate kako ne možete produžiti vaš vlastiti život i da ne znate kada će vaš posljednji dan doći. Samo uzmite u obzir da ne možete zaustaviti smrt i mislite o tome što će se dogoditi vašoj duši, koja je besmrtna, koja je vaše stvarno Ja čiju sudbinu vi odlučujete sami tijekom vašeg zemaljskog života… Ali vi čak ni ne vjerujete u nastavljeno postojanje vaše duše, i kao rezultat vašeg nevjerovanja vi ste u ozbiljnoj nevolji jer to Me neće spriječiti od sprovođenja onog što je proglašeno u Riječi i Pismu… Jer vrijeme je ispunjeno i svaki je dan i dalje blagoslov kojeg možete iskoristiti samo ako ste dobre volje.

Međutim, ne polažite vašu nadu u lažne proroke koji niječu kraj, koji vjeruju kako mogu promijeniti Moj (na)um, jer oni ne govore u Moje ime nego su instrumenti onoga (Sotone) koji vas želi držati u duhovnoj tami i koji prema tome želi da ljudi vjeruju da imaju neograničeno vrijeme… Ljudi bi radije vjerovali ovim lažnim prorocima i uvijek jedino traže zadovoljenje tako što uživaju dobra života ali podbacuju uzeti u obzir njihove duše čije postojanje oni sumnjaju ili niječu. I dogodit će se kako je bilo proglašavano… Ja Osobno ću doći na oblacima kako bi dohvatio Moje Vlastite prije nego započne čin uništenja stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ni jedan kamen neće ostati na drugome, jer Zemlja će morati biti obnovljena. Nova će Zemlja nastati, raju-nalik stvaranje koje će opet prihvatiti sva nezrela bića koja su bila oslobođena pri uništenju stare Zemlje i potrebuju još jednom nove forme kako bi nastavili sazrijevati potpuno. I ova Nova Zemlja će biti nastanjena onima koji su mi ostali vjerni sve do kraja… Jer oni su postigli stupanj zrelosti koji im dozvoljava ući u sferu svjetla i prema tome će njima također biti dozvoljeno nastaniti raj koji će doista biti isto stanje blaženstva (ili ‘apsolutne sreće’) za njih kao da su ušli u Moje duhovno kraljevstvo bez njihove fizičke čahure. Ipak oni će Mi služiti kao korijen nove ljudske rase…

Novi period Iskupljenja može jedino započeti sa duhovno zrelim ljudskim bićima koja će također pomoći svim još ograničenim duhovima unutar njihovog okruženja da (u)brz(an)o ostvare zrelost, koji imaju takvu srdačnu vezu sa Mnom da će oni također podučavati Ljubav(i) njihovu djecu i djecu djece i svjedočiti o slavi njihovog Boga i Stvoritelja, i stoga oslobađanje od forme može napredovati brzo budući ću Ja boraviti među njima u živom Isusu… Budući će svi ljudi koji će onda nastanjivati Novu Zemlju također sebe povjeriti njihovom Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu i u svjesnosti o prvobitnom grijehu također se svjesno zaputiti stazom ka Njemu i prema tome će sav otpor biti slomljen, jer onda će svaki čovjek svjesno krenuti stazom povratka ka Meni tako da mu Ja Osobno mogu biti prisutan budući će njegova velika Ljubav spram Mene to dopustiti. Stoga će ovo biti tisuću-godišnje kraljevstvo u kojem će pobjeda nad Sotonom biti očigledna (Otkrovenje 20:4, 6), jer on ne može i neće više tlačiti nikoga budući su svi sebe potpuno oslobodili od njega i ostvarili povratak k Meni, ostavljajući ga nesposobnim ući u Moje kraljevstvo sve dok se ovo blaženo stanje neće opet postepeno promijeniti… sve dok ljudi još jednom ne pokažu naklonost spram materije i na taj način oslobode okove Mojega protivnika… koji je gospodar nad materijom… i ovaj njegov utjecaj opet sebe izrazito očituje… Ipak prije nego dođe ovo vrijeme mnoge će duše ući u Moje kraljevstvo u potpuno iskupljenom stanju… Ja ću biti u stanju ubrati dobru žetvu, i onda će borba sa Mojim protivnikom za duše započeti iznova… Ipak Ja ću biti pobjedonosan i opet i iznova istrgnuti duše od njega i umanjiti njegove sljedbenike koji reprezentiraju njegovu silu. I opet i iznova će on doprinjeti spram činjenice da će se iskupljenje palog duhovnog nastaviti. Jer Ja nikada neću predati (ili ‘odustati od onog’) što je Moje, čak ako to uzme vječnosti…. jednog dana će se ono vratiti k Meni i onda ostati ujedinjeno sa Mnom zauvijek.

AMEN

Spread the Truth