Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

68:6,7 (Ljubav prema siromašnoj djeci siromašnih roditelja… Usvajanje djece)

Print Friendly, PDF & Email

Ljubav prema siromašnoj djeci siromašnih roditelja… Usvajanje djece

2/68 [6] Ja vam svima govorim: ‘Neka vaša ljubav prema vašoj djeci bukti poput svjetiljke, ali vaša ljubav prema djeci siromašnih roditelja treba biti veliki požar. Jer nitko na svijetu nije siromašniji/bijedniji nego siromašno/bijedno, napušteno dijete, bilo dječak ili djevojčica, što ne pravi razliku. Koji god pruži dom takvom siromašnom/bijednom djetetu u Moje ime i brine se za njega materijalno i duhovno kao za svoju vlastitu krv, uzima Mene unutra (= u kuću) i sa Mnom također Njega Koji Me poslao u svijet i potpuno je jedno sa Mnom.

[7] Ako želite uzgajati/kultivirati Božji blagoslov u vašim kućama i postići bogat urod kao na dobro kultiviranom polju, zasnujte u vašim kućama obdaništa za siromašnu/bijednu djecu, i bit ćete preliveni/zasuti svakom milošću, kao što nabujala rijeka koja se izlije u niska priobalna područja ista zasipa pijeskom i šljunkom. Međutim, ako otjerate siromašno/bijedno, gladno malo dijete, i to bijesni (= u bijesu), onda će blagoslov pobjeći iz vaših kuća kao što umirući dan bježi od progona brzo približavajuće noći.’

Spread the Truth