Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

43 (Znaci duhovnog prisustva Gospoda)

Print Friendly, PDF & Email

Znaci duhovnog prisustva Gospoda

9/43 [1] Onda je Grk, koji je prethodno bio glasnogovornik, došao opet do Mene i rekao: ‘Gospode, Gospodaru, Bože i Učitelju od vječnosti u Svojem Duhu. Ti ćeš nas napustiti sa Tvojom vidljivom ličnošću, ali mi Te tražimo da ostaneš sa Tvojim najvišim Duhom Božjim sa nama, i da nam tu i tamo daš znak koji može biti naše jamstvo da misliš o nama, i tako da Si sa nama u duhu.’

[2] Ja rekoh: ‘Da, i to će također biti tako do kraja vremenâ ovog vidljivog svijeta (Matej 28:20). Ali vi nećete imati samo jedan znak, nego nekoliko znakova pomoću kojih možete vidjeti da Sam prisutan u duhu sa vama, među vama i u vama. Ovi sigurni i nikada-neće-zavarati znakovi će uvijek i vječno biti sljedeći:

[3] Najprije da ćete vi ljubiti Mene više nego bilo što što je u svijetu (Marko 12:29, 30). Jer ako netko ljubi išta u svijetu više od Mene, on nije dostojan Mene (Matej 10:37), ali tkogod ljubi Mene istinski iznad svega, jest, kroz tu stvarnu Ljubav, u Meni i Ja Sam u njemu (1 Ivanova 4:16).

[4] Drugi znak Mojeg prisustva sa vama je da ćete vi također, iz Ljubavi spram Mene, ljubiti vašeg susjeda i bližnjega, mladog i starog, kao sebe samoga (Marko 12:31), jer kako netko tko ne ljubi svoga bližnjega kojega može vidjeti, ljubi Boga u Meni Kojega on ne vidi (1 Ivanova 4:20)? Premda Me vi sada možete vidjeti i čuti, ipak, od sada nadalje vi Me više nećete vidjeti u ovom svijetu. I kada Me vi više nećete vidjeti, hoće li vaša ljubav ostati ista kakva je sada dok Me možete vidjeti? Da, sa vama će ova Ljubav ostati ista, ali pobrinite se da će isto tako ostati ista sa onima koji će doći kasnije. Jer ako će Me netko uistinu ljubiti iznad svega u njegovu srcu – tako što će živjeti i djelovati sukladno Mojoj volji koja mu je bila otkrivena – Ja Osobno ću osobno doći k njemu u duhu, i budući Sam naskroz prisutan Ja ću Mu otkriti Sebe (Ivan 14:21, 23).

[5] Treći znak Mojeg prisustva sa, u i među vama će također biti da će vam SVE UVIJEK biti dano za što ćete vi tražiti Oca u Meni u Moje ime i u svoj ozbiljnosti (Ivan 14:13, 14; 15:7, 16; 16:23, 24; 1 Ivanova 3:22, 23; BD 6508). Međutim, očigledno je da Me vi ne trebate tražiti za budalaste i nevažne stvari ovog svijeta, jer ako bi to napravili, vi bi jasno ukazali da vi ljubite više takve stvari od Mene, a to onda sigurno ne bi bio znak Moje prisustva sa, u i među vama.

[6] Četvrti znak Mojeg moćnog prisustva sa, u i među vama će biti da će se fizički bolesni ljudi oporaviti kada iz istinske Ljubavi spram bližnjega vi položite ruke na njih u Moje ime (Marko 16:18), ako će unapređenje biti blagotvorno za njihovu dušu.

[7] Očigledno je međutim da ćete istovremeno vi uvijek reći u vašem srcu: ‘Gospode, ne moja vlasita volja, nego neka bude jedino Tvoja volja.’ Jer vi ne možete znati ako i kada će to biti blagotvorno za dušu da će se njegovo tijelo oporaviti, a vječni život na ovoj Zemlji u tijelu nije podaren nikome. Prema tome, polaganje ruku ne može osloboditi uvijek i svakoga od njihovih fizičkih nedaća. Ali ipak, vi nećete počiniti grijeh ako ćete svakoj bolesnoj osobi ukazati ovu Ljubav koja vam je bila naznačena. Ja ću biti Pomagač ako će to biti korisno za spasenje duše osobe – a ovo, jedino Ja mogu znati.

[8] Ako ste čuli iz daleka kako ovaj ili onaj vaš prijatelj leži bolestan, onda molite za njega i položite ruke na njega u duhu, onda će se on također oporaviti.

[9] Molitva koju bi vi jedino izgovarati u vašem srcu bi se trebala sastojati od sljedećih nekoliko riječi: ‘Neka ti Isus, Gospod, pomogne, neka te On osnaži, neka te iscjeli po Svojem milosrđu, Ljubavi i samilosti.’ Ako ćete izgovarati ove riječi nad bolesnim prijateljem – ili ženskim prijateljem – u potpunom povjerenju i vjeri u Mene, bez obzira koliko daleko ta osoba mogla biti udaljena od vas, i pri tom položite vaše ruke u duhu preko njega, on će se oporaviti u isti čas, ako će to biti korisno za spasenje njegove duše.

[10] Peti znak Mojeg prisustva sa, u i među vama će biti da ćete vi – ako ćete uvijek činiti Moju volju – postići u vama preporod duha (Ivan 3;3, 5). To će biti istinsko krštenje života, budući ćete s tim biti ispunjeni Mojim Duhom i kroz to vi ćete biti uvedeni u svu mudrost (Ivan 16:13).

[11] Neka svatko posebice stremi za ovim petim znakom. Budući će onaj kojem će ovaj znak biti dan, već u ovom svijetu imati vječni život i biti će sposoban učiniti i postići što Ja činim i postižem (Ivan 14:12), budući će on onda biti jedno sa Mnom (Ivan 17:21, 23, 26).

[12] Sada Sam vam pokazao znakove Mojeg prisustva. Djelujte sukladno, onda ćete vrlo brzo vi istinski biti svjesni Mojega Duha sa, u i među vama.’

Spread the Truth