Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

241:3-14 – 242:1-12 (Bolesti i (pre)rane smrti djece; pročišćavajući efekt bolesti i dijete; važnost pravilne prehrane za djecu)

Print Friendly, PDF & Email

Bolesti i (pre)rane smrti djece; pročišćavajući efekt bolesti i dijete; važnost pravilne prehrane za djecu

1/241 [3] ‘(Gospodin:) Neka slijedeće odgovori na takva pitanja: Za početak, takva djeca su naravno uglavnom imala (ili ‘bila stara’) već preko devet godina, i među njima je bilo djevojčica od 14-16 godina baš kao i mladića, i čovjek ne bi mogao ući u sobu punu takvih polu-golih mladih ljudi bez da zasigurno prouzroči/pobudi sablazan; i drugo, oni nisu više bili poput nevine djece, koju tu i tamo još možete pronaći, već u osnovi uglavnom iskvareni, tjelesno i moralno. Jer pedofilija i obeščašćenje tijela nisu nigdje toliko prevladavali kao na graničnim područjima između Židova i Grka. I stoga, čak i za tu jako izopačenu djecu, njihova nedavna lekcija, dozvoljena s Moje strane, nije bila sasvim nepodobna. Jer to iskustvo je najprije trebalo izgledati kao snažna/moćna kazna za izopačenost, i drugo oni su na taj način/time bili upozoreni da u budućnosti (= od tad pa na dalje) izbjegavaju služenje Grčkom hedonizmu i (da) žive Bogobojazan život, u svoj iskrenosti/predanosti, ako ne žele biti najoštrije kažnjeni od strane Boga za (svoj) prvi slijedeći grijeh.

[4] (O)cjenjeno na taj način će nadam se biti shvaćeno da Ja, iako ispunjen sa svom Božjom ljubavlju prema svakom ljudskom biću, na račun/zbog te iste Božje svetosti ipak ne mogu i ne smijem osobno pristupiti takvom grešnom i nečistom mesu, i to za dobro njegova vlastita postojanja (u smislu = da bi mogao nastaviti svoje postojanje); iz tog razloga se poznato ‘ne diraj me’ primjenjuje u takvim slučajevima.

[5] Jer postoji ogromna razlika između čistog i skroz nečistog djeteta. Prvo može biti vođeno od Mene neposredno, a drugo jedino posredno po potrebi (iz nužnosti) vrlo trnovitim putevima, kao što je to ovaj vjerno opisani slučaj u najjasnijem svjetlu opisao/pokazao.

[6] Stoga ne bi trebalo prenagliti i pitati zašto, ne tako rijetko djeca, koja zasigurno nisu počinila ama baš nikakvu nepravdu ili koja bar još nisu u dobi da im se tako nešto može pripisati (= da ih se za to može teretiti/optužiti), budu s Moje strane podvrgnuta bijedi/bolesti/patnji ponekad čak gore nego stariji grešnici kojima bi izbrojiti svoje grijehe bilo isto tako teško kao izbrojiti (ili ‘koji bi svoje grijehe izbrojali isto tako teško kao i’) pijesak u moru.

[7] Ovdje Ja kažem: tko god želi drvo nagnuti u određenom pravcu, on to mora započeti činiti dok je stablo još mlado i nježno/meko. Jednom kada je stablo ostarilo, onda su potrebna izvanredna sredstva da mu se da bilo kakav novi pravac/smjer; jako staro drvo međutim ne prihvaća nikakav drugi pravac/smjer do završni/konačni, kada ga se posječe.

[8] I stoga se dakle dogodi da Ja, reče Gospodin, djecu pa čak dječicu nerijetko obrađujem jače/snažnije nego ‘čovjeka u zrelim/poodmaklim godinama’; jer nigdje zli/opaki duhovi nisu toliko neumorni/marljivi/gorljivi kao baš kod djece, i trude se pomoći duši pri izgradnji tijela tako da (bi) tijelo ima(lo) veliki broj slobodnih i ugodnih nastambi za njih (= veliki broj zlih duhova njihove vrste)!

[9] Ali što onda Gospodin, Kojemu ništa nije nepoznato, čini?

[10] Gledajte, On šalje Svojeg anđela koji ruši/uništava djelo pokvarenih/bijednih pomoćnika te ga, kao (duši) tuđe/strane dijelove, otklanja kroz (iz)vani vidljivu bolest (= taj proces ‘čišćenja’ se u prirodnom svijetu manifestira kao bolest!).

[11] Uzmite u obzir (= razmotrite = razmislite o) različite bolesti djece i najmanjih, i Ja vam kažem, one nisu ništa drugo nego odbacivanje/izbacivanje zlih stranih supstanci (ili ‘zlo(ćudno)g stranog materijala’), kroz koje(g) još opaki/opasni/zločesti/zli i nepročišćeni duhovi, potpomažu duši da izgradi svoje tijelo, sa namjerom da u tom istom tijelu (i) za sebe izgrade slobodna obitavališta.

[12] Da se takav nered/brljotina/zaplet/nered ne nadzire/da se njime ne upravlja/da ga se ne kontrolira na najodlučniji način, onda bi se na zemlji broj opsjednutih, slijepih i glupih, kretena i invalida/osakaćenih povećao u tolikoj mjeri da bi se na zemlji mogla pronaći jedva jedna zdrava osoba.

[13] Naravno, ponovno se postavlja pitanje i kaže se: ‘Ali kako najmudriji Bog to može dozvoliti (već) na početku, tako da zli i nečisti duhovi mogu sebe prokrijumčariti u mlado tijelo duše?’

[14] A Ja kažem: ‘Tako pita slijep čovjek, koji ne zna da je cijela zemlja pa i cijelo stvaranje (sve stvoreno), po svom vanjskom, prividnom materijalnom tijelu u svim takozvanim elementima takoreći (jedan) konglomerat duhova osuđenih i zarobljenih na određeno vrijeme.

1/242 [1] Kad god duša zahtjeva materijalnu hranu za svoje tijelo i ista joj se uruči, ona također zajedno sa njom uvijek prima i cijelu hordu oslobođenih i još uvijek zlih/opasnih/zločestih i nečistih duhova u svoje tijelo, koji joj onda moraju pomoći u tekućem procesu izgradnje tijela.

[2] Duhovi postepeno posežu jedni za drugima (= udružuju se), formirajući uskoro svoje vlastite duše (= odvojene od čovjekove duše), inteligentne (već) prema svojoj vrsti/kvaliteti. Nakon što su se uz-dignuli do tog nivoa (ili ‘na takav nivo’), oni odbacuju dušu, kao autoriziranog/ovlaštenog vlasnika tijela, te unutar tijela započinju raditi takva uređenja koja će ponajbolje služiti njihovom zamišljenom blagostanju (ovdje/ovime je ujedno objašnjen proces nastanka tumora/polipa ili raka!!!).

[3] Sa takvim duhovima koji su jednom postignuli visoki stupanj zamišljenog blagostanja, kao što je lako slučaj sa lakomim/grabežljivim dušama unutar mladih tijela, onda se ovaj ili onaj fenomen može i mora pojaviti kod takve djece.

[4] Strana (i za dušu štetna) materija mora biti izbačena ili kroz odgovarajuću bolest, ako se dijete ne želi/namjerava zaista prepustiti stvarnoj opsjednutosti ili se, sa ciljem da se duša nekog slabijeg djeteta ne muči previše, ona ostavi da bijedno živi u dopola ‘otuđenom’ tijelu, (sve) do određenog vremena/trenutka, kada ju se pokuša istovremenom instrukcijom iz vanjskog kao i iz unutarnjeg duhovnog svijeta uzdići na viši stupanj spoznaje, kako bi na kraju samovoljno počela istjerivati parazite putem posta i svakojakih drugih odricanja, ili joj se pak, ako su paraziti previše uporni, oduzme i čitavo tijelo, i takva se jedna duša onda, u nekom drugom svijetu oblikuje/obrazuje da bi postala sposobna za vječni život.

[5] Takav uzrok se krije iza rane fizičke smrti jednog djeteta, tako gorke za roditelje; stoga bi se roditelji, naročito imućni roditelji, trebali posebice brinuti oko toga da njihova djeca dobijaju pravilnu materijalnu hranu.

[6] Ako majka jede nečistu hranu, kako je to propisao/odredio Mojsije (= Mojsije je odredio koja je hrana čista a koja nečista; vidi Levitski zakonik 11), onda majka ne bi trebala dojiti (svoje) dijete već bi trebala dopustiti da ga doji netko tko jede čistu hranu, ili će imati jako puno problema sa djetetom.

[7] Iz tog razloga su, još od vremena Abrahama, a uglavnom kroz Mojsija, Židovima bile propisane/određene čiste životinje i čisti plodovi, i svi oni koji su se svjesno držali takvih zapovijedi, nikad nisu imali bolesnu djecu i doživjeli su poodmaklu dob, te su umirali od slabosti staračkog doba.

[8] Međutim u današnje vrijeme, kada čovjek grabi i najegzotičnije delikatese, čak ni ne razmišljajući više da li je taj ‘ugriz’ (‘morsel’ = mala količina hrane) čist ili ne-čist, gdje/dok se u nekim zemljama u tijelo trpa skoro sve što nije kamen ili glina, je u svakom slučaju pravo čudo da slijepo čovječanstvo još nije potonulo nazad u animalne/životinjske forme koje korespondiraju sa onim što su, zasigurno, već odavno postali/postignuli u svojoj psihi.

[9] Ako su, trenutno, djeca već u svojoj najranijoj dobi (ili ‘u svojim prvim godinama’) pogođena/obuzeta sa raznoraznim bolestima, onda je očigledan razlog (tome) nepravilna prehrana, kroz koju se ogromna količina zlih i nečistih duhova dostavlja u tijelo, koje ne-rijetko mora biti u potpunosti otklonjeno za dobrobit duše; i stoga je za ranu smrt djece odgovorna jedino neoprostiva roditeljska sljepoća, pošto bi takvi roditelji radije slušali bilo što samo ne Božanski savjet u Svetoj Knjizi!

[10] Gledajte, kroz Svoje anđele Ja godišnje prorjeđujem sva plodonosna stabla (ili ’vršim pregled/selekciju sveg plodonosnog drveća’), čijim se plodovima čovjek hrani, nakon čega ni jabuka, ni kruška ili bilo koje druga voćka koja je začeto u cvijetu ne može doći do zrelosti, ako joj se potkrao/’ušvercao’ njenom stupnju ploda još pre(više)-nečisti duh; svako takvo voće/takav plod će još (dok je) potpuno nezreo otpasti/biti odbačen sa drveta ili grma.

[11] Slična se briga vrši nad svom vrstom sjemenja/žita i biljaka koje su određene za ljudsku potrošnju.

[12] Ali slijepi čovjek ne samo da to ne prepoznaje već, poput polipa (!), jede sve što mu se čini slasno. Zar je čud(n)o što on uskoro postaje bolestan, trom/lijen/spor, tegoban/zamoran, osakaćen i stoga jadan/bijedan skroz na skroz?’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 1/241:3-14 – 242:1-12’ J.Lorber

Spread the Truth