Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

211:3-9 (Izgubljeni raj)

Print Friendly, PDF & Email

Izgubljeni raj

3/211 [3] ‘Gospodin Isus Krist Jehova: Prijatelju, Adam i njegovi prvi potomci nisu imali šatora ili koliba, ili pak vrlo prikladno uređenih kuća. Zemljino tlo i hladovito drvo je bilo sve što su imali na raspolaganju; oni su se mnoge noći odmarali pod otvorenim nebom, i bili su zdravi i snažni. Nisu čak znali ni kako napraviti pokrivač za svoje tijelo. Vijenac od smokvina lišća, kojim bi pokrivali (ili ‘da bi pokrili’) svoje privatne dijelove, je bila njihova cijela odjeća za tijelo, a ipak su živjeli i po nekoliko stotina godina. Sada su ljudska bića za sebe stvorila – na mjestu gdje je nekad bio zemaljski raj (ili ‘umjesto njihova izgubljenog raja’) – na stotine tisuća pogodnosti, i pazi, životni vijek od sto godina je postao (pravo) čudo!

[4] Pazi, tome je uzrok to što su ljudska bića postala meka, i kroz takav način života su sebe odvojili od prirode njihovih nebeskih tijela, koja su određena da u svemu nose/podržavaju ljudska bića, da ih hrane i održavaju zdravima i snažnima!

[5] To je razlog zbog kojeg ti, moj dragi prijatelju, ne bi trebao biti zabrinut u svezi noćašnjeg konačišta! Dobra i zdrava zemlja će vas svih dobro udomiti. Jednom kada vas obuzme san, dobro ćete se odmoriti (i) na kamenitom jastuku. A ako se kojim slučajem sramite kamenitog jastuka pod vašom glavom, onda to znači da ljudsko biće više nije umorno, i ne treba mu više odmora – pa onda može ustati i ići na rad!

[6] Meki kreveti smekšavaju ljudska bića, a organe lišavaju nužne snage. A predugi san slabi dušu i mišiće tijela. Priroda ljudskog bića se može usporediti sa onom od djeteta (ili ‘djetetovom prirodom’), kojeg ništa tako dobro ne hrani/njeguje kao majčine grudi. A ona djeca, koja u dužem periodu primaju hranu iz grudiju svoje snažne majke – naravno ako je ona zdrava poput prirode i neiskvarena poput Eve – će biti snažna, te ih ni borba sa lavom neće umoriti.

[7] Priroda ove zemlje predstavlja, u istoj takvoj mjeri (ili ‘na isti takav način’), istinske majčinske grudi za ljudska bića, naravno ako ona sebe ne otuđe kroz raznorazne nepotrebne mekosti.

[8] E sad, dakako da čovjek ne može zauvijek piti (ili ‘ispijati’) snagu i prirodni život za svoje mišiće sa majčinih grudi/dojki; ali od njedra/dojki majke zemlje se nikad ne bi trebao previše udaljavati, ako želi postati tjelesno zdrav, snažan i star.

[9] Mojsije je rekao: ‘Poštuj svoga oca i svoju majku, i onda ćeš živjeti dug život i bit ćeš blagoslovljen na zemlji.’ Sa tim riječima Mojsije nije mislio samo na fizičku majku i oca, već također i na zemlju i njezinu neprestanu novu životo-obnavljajuću silu. Ljudska bića joj ne bi nikada trebali okrenuti svoja leđa već bi ju u stvari trebali izuzetno poštovati, pa bi primili fizičke blagoslove koje je Mojsije obećao.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj i Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 3/211:3-9’ J.Lorber

Spread the Truth