Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

2 (Sudbina Lokaliteta u Obećanoj zemlji)

Print Friendly, PDF & Email

Istinska mudrost i aktivno služenje/obožavanje Boga; Sudbina lokaliteta u Obećanoj Zemlji

4/1 [1] (Gospodin:) ‘Nakon što sam se ustao zajedno (ili ‘uz bok’) sa svima onima koji su u periodu od nešto više od tri sata zajedno sa Mnom dobro odspavali, pozvah trojicu k Sebi, upitavši ih zašto i oni također nisu uživali u tom trosatnom snažećem snu.

[2] Na to reče Mathael: ‘Gospodine, Ti Slavni, Najmudriji! Tko može zaspati nakon što je kroz Tvoju Riječ već svejedno bio osnažen (ili ‘nakon što ga je Tvoja Riječ već svejedno osnažila’) u najvećoj mogućoj mjeri? Sva trojica smo tako osnaženi kao da smo najljepše odspavali cijelu noć. No ipak smo mi ta tri sata iskoristili u Tvoje ime – koliko je to u našim mogućnostima – te smo zahvaljujući Tvojoj najmilosnijoj dozvoli naučili stvari o kojima ni jedan smrtnik zasigurno nije ni sanjao. Zbog toga Ti najsrdačnije i najtoplije zahvaljujemo. Ti si Gospodar, i svugdje si Ti jedino sve u svemu; stoga, Tebi jedino sva naša ljubav i najveće moguće poštovanje.

[3] Rekoh Ja: ‘Dobro onda, Ja znam o čemu ste pričali i što ste prijevremeno naučili. No, pošto ste vi to već naučili, držite to za sada za sebe, a i u budućnosti se time nemojte korisiti na krivi/ne-prikladan način. Jer djeca ovoga svijeta ne razumiju takve stvari pošto ona ne potječu sa istog mjesta kao i vi. Ali vi ćete naučiti i još veće stvari. Jednom kada primite Svetog Duha (once the Holy Spirit will come over you), Kojeg ću Ja u kasnija vremena (at a later time) izliti na vas iz nebesa, On će vas uvesti u svu istinu. To će biti Duh ljubavi, Otac glavom, Koji će vas privući k Sebi i podučavati tako da svi možete doći tamo gdje ću Ja biti.

[4] Jer stvarno vam govorim: Nitko neće doći k Meni ako ga k Meni ne privuče Otac. Svi vi morate biti podučeni od Oca, što će reći, od vječne ljubavi u Bogu, ako želite doći k Meni. Svi morate postati savršeni kao što je Otac na Nebesima savršen. A ipak, ni veliko znanje ni ogromno iskustvo vas neće dovesti tamo, već jedino aktivna ljubav prema Bogu i u istoj toj mjeri prema bližnjem. U tome leži velika tajna pre-poroda (ili ‘ponovnog rođenja’) vašeg duha iz Boga i u Bogu.

[5] Ali svaki će od vas zajedno sa Mnom morati proći uskim kapijama potpunog samo-negiranja (ili ‘odustajanja od samog sebe’), sve dok ne postane onakav kakav Ja jesam. Svaki od vas mora prestati vrijediti nešto sam za sebe (something by himself) da bi u Meni mogao postati sve.

[6] Voljeti Boga iznad svega znači: Potpuno se sjediniti/stopiti sa – i ući u – Boga. A voljeti bližnjeg također znači: U potpunosti ući u bližnjeg, inače čovjek nikad u potpunosti ne može voljeti svoga bližnjeg; a polovična ljubav je beskorisna i za onog koji voli i za onog koji je voljen.

[7] Ako želite imati potpun/cjelokupan pogled koji se sa visoke planine pruža na sve strane, onda se svakako morate popeti na njezin vrh, pošto će sa nižeg vidikovca veliki dio cjelokupnog pogleda uvijek biti zaklonjen/skriven. Isto tako kada je ljubav u pitanju, sve, uključujući najizvanjskije, mora biti učinjeno iz (ili ‘začeto u’) najunutarnijeg/iz samih unutrašnjosti tako da njegovi plodovi postanu vidljivi u vama.

[8] Vaše srce je njiva, a aktivna ljubav je živo sjeme; ali siromašna braća su đubrivo kojim ćete po-đubriti tu njivu. Tko god među vama postavi puno sjemena u dobro po-đubrenu njivu taj će imati dobru žetvu. Sa što više siromaha budete đubrili njivu, time/utoliko će vam ona/njiva biti jača; i što više dobrog sjemena posijete po njivi (ili ‘stavite u njivu’) utoliko će bogatija biti vaša žetva. Tko god sije bogato taj će bogato i žeti, a tko sije siromašno i njegova će žetva biti siromašna.

[9] Ali u ovome se sastoji najveća mudrost, da postanete mudri kroz najaktivniju ljubav (prema bližnjem). Jer svo znanje vam ničemu ne koristi bez ljubavi! Stoga, ne težite toliko velikom znanju već nastojte voljeti puno, i ljubav će vam dati ono što vam znanje nikad neće dati. Dobro je za vas trojicu da ste iskoristili tri sata za obogaćivanje vašeg znanja i vašeg iskustva, ali sve to u sebi neće previše koristiti vašoj duši. Ali ako od sada pa na dalje istom marljivošću posvetite vaše vrijeme ljubavi prema bližnjem, samo jedan dan (proveden na takav način) će vašoj duši donijeti ogromne dobrobiti.

[10] Koje dobro će vam to donijeti u Mojim očima ako su vas zapanjile (struck with amazement) Moja moć, veličina i nespoznatljiva veličanstvenost, a izvan vaše kuće se nalaze jadna/siromašna braća i sestre koji jecaju/plaču/zapomažu od gladi, žeđi i zime? Kako bi samo mizerno i beskorisno bilo glasno deranje, slavljenje i veličanje Boga koje bi potopilo mizeriju vaše jadne braće. Kakve koristi od svih bogatih i rasipnih žrtava u hramu dok siromašna/jadna braća i sestre umiru od gladi pred vašim vratima?

[11] Stoga, razmatrajte/istražujte najprije mizeriju/bijedu vaših siromašnih/jadnih braće i sestara; pružite im pomoć i utjehu. Onda (ili ‘na taj način’) ćete pronaći više u jednom bratu kojem ste pomogli nego što bi pronašli da ste putovali i posjetili sve zvijezde istovremeno Me hvaleći jezikom Serafa (anđeli višeg reda).

[12] Uistinu, Ja vam kažem, svi anđeli, sva nebesa i svi svjetovi sa svom njihovom mudrošću, vam ne mogu dati u svoj vječnosti ono što možete postići ako sa svim svojim silama i sa svime što imate uistinu pomažete vašem bratu koji je u nevolji/potrebi. Ne postoji ništa što je uzvišenije i što je bliže Meni osim jedino istinska, aktivna ljubav (prema bližnjem).

[13] Ako, u vremenu dok se molite Bogu, ne čujete jasne/glasne glasove vaše braće koji su došli od vas tražiti pomoć u čas vaše molitve, neka je onda prokleto vaše prazno drečanje! Jer Moja se slava sastoji u ljubavi – ne u ispraznom drečanju koje izlazi iz vaših usta.

[14] Vi nećete biti poput onih na koje je prorok Izaija mislio kada je prozivao: ‘Pazite, ovaj narod Me hvali svojim usnama, ali su njihova srca daleko od Mene!’ (Izaija 29:13), već kada se molite, činite to u duhu i u svoj istini. Jer Bog je Duh i može Ga se obožavati jedino u duhu i istini.

[15] Stoga, jedina Meni ugodna istinska molitva u duhu se ne sastoji od pomicanja jezika, ustiju ili usana, vec jedino od najaktivnije akcije/prakse ljubavi (prema bližnjem). Kakve koristi ćete imati od toga ako velikom količinom zlata ukrasite prorokov grob, dok istovremeno ignorirate/zanemarujete glas vašeg brata koji pati? Zar mislite da će te Mi time udovoljiti (ili ‘da ću Ja sa time biti zadovoljan’). Glupaci! Ja ću na vas gledati sa bijesom u očima pošto ste ignorirali/zanemarili glas živoga zbog onog koji mrtav (u grobu) leži.’

4/2 [1] Pazite, Ja sam, stoga, odredio (provided) da mjesta (u Palestini) koja sada posjećujemo nestanu već u unutar perioda od sto godina, tako da se, kako vrijeme bude odmicalo, na tim mjestima idolopoklonstvo ne razvije u prevelikoj mjeri.

[2] Moga Nazareta više neće biti, već će umjesto njega biti jedan drugi iza planina odavde prema zalasku sunca. Genezaret će također nestati, a sa ove strane mora će jedino Tiberias ostati. Cezareja Filipi gdje se sada nalazimo je već nestala, no jedna će (misli se na drugu Cezareju Filipi) ostati iznad jezera Merom gdje se uzdiže Jordan, a druga pak na zapadu ne daleko od velikog Slanog Mora pored Tira i Sidona. A u Samariji će ostati samo onaj dio koji se proteže odavde prema jugu i Velikom Moru (Oceanu); manji dio dalje prema istoku sa istinskim Siharom i istinskom Planinom Horeb će biti izbrisan, a kasniji potomci će ih tražiti te će ih pronaći ne daleko od Velikog Mora (Oceana); no bit će to samo ime i gruba/neugledna planina, ne istina. A to će se zbiti i sa Jeruzalemom i mnogim drugim lokacijama u Obećanoj Zemlji, koja će u mnogim svojim područjima biti transformirana u pustinju.

[3] Obratite dobro pažnju na sve ovo; jer tako će se zbiti, tako da ljudi ne bi previše ignorirali/zanemarivali glasove svoje siromašne braće i sestara zbog obožavanja/idolopoklonstva prema tim mjestima. Sva ta mjesta će (zato) biti ispromiješana. Ljudi će tražiti Moju kolibu u krivom Nazaretu te će na kraju postati zbunjeni, jer istinski Nazaret će uskoro nakon Moga uzašća u Moje Carstvo biti izbrisan sa lica zemlje.

[4] Tko god bude tražio isprazne stvari on će i pronaći isprazne stvari koje će mu donijeti smrt; ali onaj koji bude tražio istinski Nazaret u svome srcu on će ga pronaći u svakom siromašnom bratu a istinski Bethlehem u svakoj siromašnoj sestri.

[5] Doći će vremena kada će ljudi dolaziti iz daleka u potrazi za ovim mjestima. Imena će zasigurno ostati, – ali ne i mjesta. Da, narodi Evrope će ratovati ne bi li zaposjeli ta mjesta i mislit će da Mi na taj način dobro služe; a kod kuće će ostaviti svoje žene i svoju djecu i braću i sestre da umru u siromaštvu, oskudici i bijedi.

[6] Kada oni onda dođu k Meni poslije života, ne bi li primili priželjkivanu nagradu za svoje muke i žrtve koje Ja od njih nikada nisam tražio, onda ću im Ja otkriti njihovu veliku glupost i ukazat ću im koliku su bijedu svalili/donijeli ljudima kroz svoju glupost, prije svega među onima koji su bili pod njihovom zaštitom/brigom, poput jadnih i slabih žena, djece i drugih u domaćinstvu kojima je pomoć bila potrebna. I onda će im biti rečeno da neće vidjeti svjetlo Moje milosti sve dok se ne iskupe za sva zla koja su učinili, – što će za njih biti jako teško pošto će tamo (u duhovnom svijetu) imati (ili ‘će im biti dostupno’) samo par oskudnih sredstava da to učine (da se iskupe) u sumraku duhovnog carstva koje se (kao takvo) nalazi iznad i ispod zemlje.

[7] Ja vam govorim: Zbog velike ljudske gluposti će ta mjesta biti predana u ruke poganima. A Ja ću kroz te neznabošce učiniti da lažni sljedbenici Moga učenja budu kažnjavani/bičevani i na Istoku i na Zapadu, i na Jugu i u predjelima Sjevera.

[8] Stoga, dobro pazite da glupost i slijepo praznovjerje ne uhvate maha (ili ‘da se ne razmašu’) u Mom učenju života i istinske Božanske spoznaje na jedinom putu djelotvorne ljubavi. Ona (ljubav prema bližnjem) će svima/svakome dati istinsko svjetlo te ispravan i neograničen uvid/pogled u/na sve stvari u prirodnom i duhovnom svijetu. Ovo (ljubav prema bližnjem) jeste, a ostat će to i u budućnosti, jedini istiniti i efektivni put do Mene i do Moga Vječnog Kraljevstva.

[9] Ja jedini, kao ljubav od vječnosti, sam svjetlo, put, vrata i život vječni. Tko god pokuša ući negdje drugdje (ili ‘proći nekim drugim putem do’) u Moje kraljevstvo svjetla je poput lopova i kradljivca te će biti bačen u najudaljeniju tamu već ovdje a još više jednog dana u onom svijetu. – Sada znate što vam je za činiti, i što je ‘ispred Mene’ (ili ‘u Mojim očima’) ispravno. Djelujte/živite po tome i ići ćete pravim putem.

[10] Ali sada ćemo se pozabaviti sa devetoricom utopljenika a ti nam, Markus, donesi vina, jer trebat će nam.’

Spread the Truth