Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

192:8-16 (O štedljivosti koja je Gospodu mila… i darežljivosti)

Print Friendly, PDF & Email

O štedljivosti koja je Gospodinu mila… i darežljivosti

3/192 [8] (Gospodin:) ‘Ljudi koji su postali izvanredno bogati kroz rad svojih ruku (i koji su) pod utjecajem Božanske milosti su dobri i plemeniti plodovi ove zemlje. Oni su uvijek sakupljači za slabe i siromašne, uvijek grade nove stanove za beskućnike i tkaju odjeću za svoju golu braću i sestre. Prema tome, njihova nagrada će jednog dana biti velika, jer oni u sebi zaista nose najčišće i najviše nebo još na ovoj Zemlji.

[9] Kada jednog dana njihova duša napusti svoje tijelo, iz njihovog srca će se nebo razviti (= postat će vidljivo = otkrit će se), postavljajući ih u svoju sredinu, baš kao što izlazeće sunce širi svoje vlastito svjetlo i onda sjaji u golemom centru svojeg proizlazećeg sve-oživljujućeg i stvaralačkog svjetla.

[10] Drugi dobri ljudi će samo uživati blaženstvo usporedivo sa onim u planeta koje uživaju pod toplinskim zrakama sunca, a ipak uvijek imaju tamnu stranu.

[11] Da, Moj dragi Cyreniuse! Za čovjeka da bude bogat na ovoj Zemlji ali da koristi za sebe jedino što mu apsolutno treba za njegovo vlastito izdržavanje, drugim riječima, da je štedljiv na sebi, to, to je najveća božanstvenost/bogo-sličnost već u tijelu na ovoj Zemlji. Ali što je veća ova prava i jedina istinska božanstvenost/bogo-sličnost u čovjeku, to više blagoslova i milosti utječe u njega neprestano sa nebesa.

[12] Sa takvim čovjekom je kao i sa suncem. Što više svoga vlastitog svjetla izlijeva na Zemlju, to je u sebi sjajnije; ali kada u zimu postane štedljivije sa dijeljenjem svoga svjetla, iako samo prividno, ima također u sebi siromašnije i slabije svjetlo, iako opet samo prividno.

[13] Tko puno daje sa ljubavlju i radošću, njemu će izuzetno puno biti dano zauzvrat.

[14] Jer ako postavite snažno svjetlo u centar sobe, ono će se snažno odbijati od zidova nazad do centra svjetla i obući će snažno svjetlo u moćnu aureolu, čineći na taj način originalno svjetlo čak još ljepšim, snažnijim i efektivnijim. Ali ako postavite jedino slabu malu svjetiljku u sredinu velike sobe, slabo osvjetljeni zidovi reflektiraju zasigurno samo jako škrto svjetlo, i neće biti ničeg od aureole originalnog svjetla.

[15] Prema tome, vi koji ste preobilno osigurani sa ovozemaljskim bogatstvima, budite darežljivi/izdašni, baš kao što je sunce na nebu darežljivo/izdašno, i bit ćete – i ubrat ćete plodove  – baš kao i sunce!’

[16] Jer kad god posijete dobro sjeme u dobro tlo, ono će vam dati stostruki urod. Dobra djela dobrog srca su zasigurno najbolje sjeme a čovječanstvo najbolje tlo. Nikad ne dozvolite da bude izorano ali neposijano, već sijte neštedimice u ovo tlo, i ono će vam uvijek donijeti stostruki urod ovdje i tisućestruki u onostranom, za što sam Ja ovdje siguran jamac.’

Spread the Truth