Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Sunčeva ljekovita energija

Print Friendly, PDF & Email

Jako važno (napomena čitaocu):

Jakob Lorber je primio ovu informaciju/otkrovenje kroz ‘Unutarnju Riječ’ direktno od Boga; stoga, Osoba koja ovdje govori jeste Najveći Liječnik u cijelom Svemiru, Gospodin Isus Krist Jehova, Stvoritelj & Jedini Bog Osobno.

Slijedeća informacija je od neobične važnosti za čitaoca: Nemojte očekivati kakve rezultate od homeopatskih lijekova ako se pacijent ne drži i prirodne/normalne (regular) & duhovne dijete (kako je to ovdje propisano). Homeopatski lijekovi moraju biti čuvani/skladišteni u prikladnim staklenim posudama/kontejnerima tamno ljubičaste boje ili, ako oni nisu dostupni, u čvrstim kutijama (misli se na kutije koje hermetički zatvaraju i u čiju unutrašnjost ne dopire svjetlo) koje su napravljene ili od papira koji je oslobođen bilo kakve kiseline (hoće reći da materijal od kojeg su kutije napravljene mora biti oslobođen bilo kakvih kemikalija tako da bi se izbjeglo ‘curenje’ kemikalija/kiselina koje bi mogle biti prisutne u papiru, u samu medicinu, što je posebice moguće u vlažnom okruženju), ili pak od papier-mache (tehnika modeliranja vlažnim papirom umočenim u ljepilo), te pospremljeni na tamno i suho mjesto, poput specijalnih drvenih kabineta. Kuglice moraju biti napravljene od laktoze, pošto ni jedna druga supstanca/tvar neće biti u stanju sadržavati ili pak nastaviti sadržavati stvarnu medicinu. Homeopatska medicina/lijek će jako brzo gubiti svoju ljekovitu snagu ako se predugo izloži bilo kakvom svjetlu. A ako je osvjetljena fluorescentnim svjetlom čak i na trenutak (brief moment), homeopatska medicina će izgubiti skoro svu svoju potenciju/snagu/ljekovitu moć. Ovo važi i za kuglice laktoze baš kao i za tekuće homeopatske lijekove. Svi homeopatski lijekovi, kada ih dodirne ljudska ruka, automatski gube svoju snagu i zbog toga se moraju davati (administered) oboljelom uz pomoć (za tu priliku posebno napravljene) srebrne (bar 92% čisto srebro) ili pak zlatne žličice (što bliže 24 karatnom zlatu). Ako se ove instrukcije ne poštuju/slijede u potpunosti, željeni rezultati će izostati.

Predgovor:

Jakob Lorber je informaciju/otkrovenje koje objavljuje ova knjižica primio i zapisao 1851-e godine. No, u današnje vrijeme, zbog silnih bolesti koje u sve većoj mjeri prijete čovječanstvu, su njegovi zapisi važniji (potrebniji) nego ikad. Te bolesti su pak posljedica pre-velikog broja (overabundance) tehničkih inovacija (tehničke revolucije), zatim svakodnevne borbe prouzrokovane teškoćama modernog življenja, onda (neprikladnom) prehranom, koja (svojim sastavom) nije odgovarajuća za ljudsko konzumiranje/uživanje, te (naposlijetku) načinom života, koji nije prikladan za ljudsko biće (koji ne priliči ljudskom stvorenju). Povezanost sa Prirodnim Izvorom je skoro potpuno izgubljena, stoga i nije iznenađujuće da je ortodoksna medicina, poprativši put ‘moderne nauke’ (pravac u kojem se razvija ‘moderni čovjek’), napravila pokušaj da tisuće i tisuće kemijskih preparata (lijekova koje nalazimo na tržištu) nadomjesti sa onim (zamijeni za ono) što Božanska Sila u prirodi nudi u tolikom izobilju.

Sve ljekovite snage u prirodi izviru (originate) iz sunčeva svjetla, koje, kroz svoju radijaciju, stvara (onaj) snažeći efekt kojeg možemo pronaći u zraku i vodi te svim ostalim faktorima koje priroda koristi da izliječi bolesne.

U skladu sa duhovnim razumijevanjem (ovog problema), bolest se pojavljuje kao posljedica slabljenja u čovjekovom duševnom ustrojstvu/kompleksu, što je istina koju je Paracelsus – nadareni i blagoslovljeni liječnik –  predavao svojim učenicima (još) u srednjem vijeku. Kao nosioc duhovnih sunčevih energija, prirodno sunce nam osigurava, zajedno/istovremeno sa svojom radijacijom i astralne ili psihičke/duševne potencije/sile/energije koje su (istovremeno) konstruktivne (one što izgrađuju) i restaurativne (one koje obnavljaju). Stoga, energije koje su pospremljene/kojima su napunjeni ovi sunčevi lijekovi (‘sunčevi lijekovi’ su određene tvari/supstance iz životinjskog, vegetativnog ili mineralnog carstva koje su po vrlini onoga što sadržavaju/čime su napunjeni, postale ‘lijekovite’) imaju neposredni snažeci efekt na duševne elemente ljudskoga bića. Ovaj proces izliječenja čovjekove fizičke prirode/njegova tijela mora biti popraćen sa ponovnom uspostavom duševnog zdravlja/snage, baš kao što je slabljenje astralne ili psihičke prirode (misli se na prirodu duše) imalo kao posljedicu fizičko oboljenje.

Ova knjižica opisuje nekoliko načina uz pomoć kojih se sunčeva energija može direktno ‘vezati/primiti’ uz tvari (substance) mineralnog, vegetativnog i životinjskog carstva.

Mnoge godine (ili ‘u periodu od mnogo desetljeća’) su ljudi, koji su imali tu privilegiju da dođu u vlasništvo/da budu upoznati sa tim ljekovitim metodama, proizvodili sunčevu medicinu (ili ‘sunčeve supstance/tvari’) koje se ovdje opisuju. Njihov uspjeh u liječenju bolesti sa ovim metodama je u potpunosti opravdao ovo duhovno učenje. U današnje vrijeme se interes ljudi ponovno okrenuo proizvodnji ovih sunčevih lijekova (ili ‘tvari/supstanci’) baš kao i njihovoj primjeni u liječenju bolesti/oboljelih.

Sadržaj ove knjige je uzet iz zabilježaka Anselma Huttenbrennera, J.Lorberovog ponajboljeg prijatelja. Neka ova knjižica donese/bude blagoslov za sve ljude koji su u nevolji/potrebi/bolesni, i pomoć njihovim nastojanjima da postignu duhovno i fizičko zdravlje.

[tekst koji slijedi (u kurzivu) je preuzet iz jednog drugog prijevoda ove knjige, točnije iz predgovora za knjigu ‘Sunčeva ljekovita energija’ koja je godine 1992 izdana od strane ‘The Divine Word Foundation, 1999 Pine Grove Road Rogue River, Oregon 97537 U.S.A.]

Uputstva u svezi liječenja sunčevom energijom 

Za vrijeme tretmana sunčevom energijom, apsolutni je imperativ da se ni jedna druga medicina, ni injekcije, ni ozračivanja/zračenja, kao recimo kod ultraljubičaste svjetiljke, ne koriste, a ovakva karantena mora biti na snazi (čovjek mora biti u toj ‘karanteni’) od početka pripremne dijete sve do otprilike 4 mjeseca nakon što je obrada pacijenta sa sunčevom energijom završila. Stoga, pacijent se mora odlučiti ili na tretman sa sunčevom medicinom ili na bilo koju drugu liječničku metodu. Pacijenti koji se ne budu vrlo striktno držali dijete propisane uz tretman sa sunčevom medicinom, bez obzira na razloge, ili pacijenti koji nisu postigli potreban unutarnji duhovni stav, koji se potražuje/koji je nužan za ovaj tretman (ovdje se misli na one koji nemaju potrebnu vjeru u Gospoda), ne mogu biti potpuno izliječeni kroz sunčevu medicinu, jednostavno zbog toga što polovične mjere ne proizvode ikakve rezultate. Pušenje bilo kakve vrste je potpuno zabranjeno za vrijeme ovog tretmana/liječenja.

Lijekovi sa sunčevom energijom (Sun cure remedies) koji su napravljeni (ili ’razvijeni’) na pravi način zadržavaju svoju efektivnost/učinkovitost i po nekoliko godina, ali samo pod uvjetom da su bili skladišteni/čuvani u zatvorenim posudama koje su bile zapečaćene na pravi način (efficiently sealed). Jedino medicina koja je dobijena sušenjem krvi postaje manje efektivna nakon 12 do 18 mjeseci.

Da bi se izbjegao gubitak energije, kontejneri u kojima se drži/čuva sunčeva medicina bi se trebali otvarati tik pred samo korištenje, dok bi se svaka osjetna razlika između temperature skladištenog lijeka & temperature na kojoj se on koristi, morala izbjegavati. Ako se pojavi potreba da se lijekovi ispitaju, otvorite kontejnere (posude u kojima se čuvaju lijekovi) na sunčevu svjetlu (zimi iza zatvorenog stakla, tj. ne na otvorenom zraku) da bi izbjegli mogućnost gubitka njihove potencije/snage/učinkovitosti.

Bilo kako bilo, bolje je da se suzdržite od otvaranja kontejnera (posuda u kojima se medicina čuva) sve dok se ne pojavi potreba za medicinom, tj. sve dok medicinu ne mislite upotrijebiti.

Sunčeva svjetlost u sebi sadrži čiste pozitivne duhove života iz kozmičkog etera. Ti duhovi su u uskoj vezi (closely related) sa eteričnim supstancijalnim/suštinskim dijelovima ljudske duše, pošto oni u sebi sadrže sve duševne sastavnice (particles = dijeliće) koje formiraju materijalno tijelo čovjekove duše. Ako se sunčeva medicna koristi/upotrebljava na pravi način, znači, a) sa pravim stavom, b) uz ispravnu dijetu i uz pravilan način života, c) sa pravilnom upotrebom sunčeve medicine, duši je/će biti lako apsorbirati od sunca ono što joj nedostaje za njezinu snagu. Onda će tako osnažena duša obnoviti svoju nervno psihičku suštinu na pravi način vraćajući je istovremeno u njezin pravilan red i, tome posljedično, obnoviti ispravan prirodan životni odnos živaca i krvi. Sunčeve medicine istovremeno pomažu/korisne su i u čišćenju tijela, otpuštanju, opuštanju & oslobađanju njegovih stanica od pritiska otrovnih plinova & kiselina.

Ako je tijelo uništeno do te mjere (da se raspada ili pak da otpada) da više nije receptivno za reanimaciju svojih stanica, efekt sunčeve medicine je ograničen. U takvim slučajevima život obično ipak može biti produžen za određeno vrijeme kroz osnaživanje duše uz pomoć sunčeve medicine.

U nekim slučajevima se sunčevi lijekovi mogu dati pacijentima u bilo kojim fazama njihove bolesti (i to) bez ikakve pripreme. To se prije svega odnosi na osobe koje su duhovno dobro prilagođene i čija tijela nisu bila subjektom neprirodne prehrane (umjetne prehrane), cigaretama i otrovima medicine (modernim lijekovima), itd., u mnogim proteklim godinama života. Ovakvi primjeri su recimo djeca ili pak odrasli koji teže duhovnom i koji konzumiraju zdravu i prirodnu hranu. U takvim slučajevima će nekoliko dana pripremne dijete kao i ispijanje nekoliko čaša suncem-okupane/izliječene vode dnevno biti dovoljno da se sunčeva medicina može uzeti.

U slučajevima iznenadne bolesti, recimo prehlade, upale, trovanja, itd., kada je nužno proizvesti trenutan efekt, kao što je znojenje, čime se smiruje napetost u organizmu koja može nastati (u takvim slučajevima), ili pak da se spriječi pojava trovanja, sunčeva medicina kamfor mliječnog praha može biti korištena odmah. Bilo kako bilo, sa ovim lijekom određena dijeta mora biti sprovođena bar tri tjedna nakon što se pojavilo značajno poboljšanje jer ona je superiornija/stoji iznad/ispred svih drugih zahtjeva koje pred pacijenta postavlja ova metoda liječenja (beyond all other requirements).

Pošto izuzetno delikatne/osjetljive sunčeve supstance ne mogu biti tako lako apsorbirane od strane oslabljene/izmučene duše ili od strane tijela koje je jako zatrovano sa otrovima, bilo od bolesti ili pak medicine, jako je važno da se pacijent striktno drži propisane/normalne pripremne dijete bar 10 dana prije započinjanja samog tretmana, ako je to ikako moguće. Stoga, kao dodatak duhovnoj pripremi, također je nužno i fizičko čišćenje koje se postiže na slijedeći način:

(1)       Dijeta od 10 -14 dana kako je propisano za liječenje sunčevom energijom.

(2)       Ispijanje nekoliko velikih čaša suncem okupane/izliječene vode na dan.

(3)       Šetanje na svježem zraku i suncu (glavu ne izlagati predugo na suncu).

(4)       Svježi zrak i kratka sunčanja (glava uvijek prekrivena).

(5)       Duboko disanje bez prevelikog naprezanja.

(6)       Umjerenost u svim stvarima, kao što su prehrana, piće, spavanje, kupanje, itd.

Slijedeće se mora izbjegavati: Neugodni mirisi & isparenja, ovosvjetska & fizička zadovoljstva, kao što su pušenje, plesanje, onda zagađene atmosfere i tome slično, te bilo kakvi sportovi koji zahtjevaju fizički napor.

Ako ove mjere ne budu rezultirale čišćenjem i do nekoliko puta u toku dana (light movements of the bowels; misli se na učestalu veliku nuždu), onda to isto mora biti postignuto tako da se suhe breskve ili marelice natope u vodi u toku noći te natašte pojedu ujutro. U nedostatku marelica i breskvi se kao nadomjestak može koristiti mana* (casia fistula).

Ovo cjelokupno liječenje, koje se sastoji od pripremne dijete, glavnog liječenja koje uključuje medicinu & nužne razmake/periode vremena, dijetu nakon liječenja sunčevom energijom, tj. dijetu nakon što se uzme posljednja sunčeva medicina, zauzima period od otprilike četiri mjeseca. Striktno poštivanje dijete baš kao i svih ostalih (ovdje navedenih) zahtjeva, kao što su često šetanje na čistom zraku i suncu, je obavezno. Suncem okupana/izliječena (sun-cured) voda ne smije biti konzumirana za vrijeme uzimanja sunčeve medicine, no, preporučljivo je da se tri dana nakon konzumiranja zadnje medicine, kao dio dijete nakon liječenja, suncem okupana voda često ispija.

Seksualni odnosi ometaju efekte sunčeva liječenja i zato bi ih za vrijeme cijelog perioda liječenja trebalo izbjegavati (they should not take place).

*Mana (casia fistula);

-Tamno smeđe, lako lomljive mahune, izgledom poput rogača i ukusom poput likorice pa čak i čokolade.

-U narodnoj medicini se koristi kao medikament u sirovom obliku, a za čišćenje krvi i stanica, kao i za sveukupno oslobađanje organizma od otrova. Djelovanje se postiže putem crijevnog trakta-najbolje u jutarnjim satima, jer na taj način djeluje sinhronizirano sa prirodnim čovjekovim bioritmom čišćenja, a putem poticaja stolice. Variranjem doze se efekt lako kontrolira/manipulira.

-Konzumiraju se samo sitne pločice (oprez: djelovanje može biti veoma jako) koje se nalaze unutar mahune.

-Zrije tokom čitave godine.

-Raste kao divlje drvo u svim tropskim područjima ali se i uzgaja u tropskoj jugoistočnoj Aziji, Africi i tropskoj Americi, rjeđe na Mediteranu. Uvozi se pretežno iz Indonezije.

-Drvo široke krošnje visine do 9m, mahune viseće 30-60/2-3cm, za razliku od srodnog rogača (ista porodica: leguminosae), nije jestiva kora mahune.

-Postoji 400 vrsta tropske biljke casia, pri čemu casia fistula igra najbitniju ulogu.

Snaga duhovne pomoći u procesu liječenja

Pošto je fizičko tijelo samo instrument, svaki ovosvjetski ili fizički rad je započet i dovršen uz asistenciju/pomoć čovjekove duhovne energije, stoga je također i u liječenju sunčevom energijom pravilna upotreba i asistencija čovjekovih duhovnih potencija esencijalna. Nada i težnja su površinske mjere (one mjere koje u sebi nisu dovoljne) koje u sebi nemaju dovoljno moći, stoga, one ne mogu zamijeniti ispravan duhovan stav u slučajevima kada je pacijent podvrgnut liječenju sunčevom energijom.

Svi procesi u tijelu, duši i duhu su međusobno interaktivni (povezani). Ako bilo koji od ova tri prije spomenuta dijela nije korišten na pravi način, ili je pak zanemaren, onda i ostala dva dijela također pate. Jedino ispravna upotreba sva tri dijela promoviraju istinsko čovjekovo zdravlje. Stoga, istinski (proper) proces izliječenja se zbiva/događa (ili ’uzima mjesto’) u cijeloj osobi a ne samo u njezinom fizičkom, vidljivom tijelu.

Bolesti imaju svoj uzrok bilo u unutarnjim bilo u vanjskim razlozima. Duh, koji ovisi o uplivu misli, volje i akcija, vrši utjecaj na dušu i kroz dušu onda utječe na tijelo (u Novom Otkrovenju našeg Gospodina Isusa Krista Jehove, objavljenom kroz ruku proroka Jakoba Lorbera, duh je ono najunutarnije u čovjeku, Božanski život ili iskra Božanstva u nama; duša, koju još možemo zvati um, jeste ono što je tako reći ’u sredini’ i sastoji se od naše volje i razumijevanja, točnije ljubavi i mudrosti; treći dio je naravno naše materijalno tijelo), stoga je tijelo ovisno o duhu. Kroz silu vjere, ispravnu volju duha, duša i tijelo su obnovljeni i zdravlje im biva vraćeno. Dalje, u tijelu je aktivna životna sila koja je neovisna o duhu. Sada, ta prirodna životna sila djeluje u zajedništvu sa duhovnim primordijalnim/praiskonskim centrom, pomaže tijelu da zajedno sa svim njegovim organima funkcionira na pravilan način, te neprestano teži ispraviti bilo kakav nepravilan odnos ili pak grešku koja se pojavljuje u tijelu.

Duhovne sile u čovjeku su superiornije čovjeku samome, stoga, ako su one korištene na pravi način, tj. u skladu sa zakonima prirode, nastojanja čovjekove prirodne sile su potpomognuta, te su dosljedno tome sve moguće bolesti spriječene još u začeću (ili ‘u pupoljku’). Kada te sile nisu u skladu sa zakonima prirode, onda se one međusobno suprotstavljaju/sukobljavaju, omogućavajući tako bolestima da ustvrde svoju bazu, da puste svoje korijenje i da (na kraju) dominiraju fizičkim tijelom.

Čovjeku je ostavljeno na volju da razvije, iskoristi & sebi prilagodi sile duha i duše na pravi način. Sile duha su superiornije onima od duše, duh je onaj koji mora voditi, a duša pak mora slijediti, kada je osoba u dobrom zdravlju i kada živi u harmoniji sa Bogom i prirodom, onda je duh onaj koji vlada/vodi. Unutar bolesne osobe, nepročišćene sile duše su dominantne (one što vladaju). Čovjek za sebe stvara ili zdravlje ili bolest kroz (neprestanu) aktivnost svojih unutarnjih (duhovnih) sila, stoga kroz strah, brigu, krive ideje i negativne izvanjske utjecaje, čovjek može transformirati i najmanju nepogodnost (ili ‘neznatno oboljenje’) u ozbiljnu bolest, umjesto da se sa punim povjerenjem okrene originalnom izvoru, Bogu, odbacujući na taj način bilo kakvu misao o bolesti, on stvara, kroz svoj nedostatak povjerenja i vjere, otrove u zaraženim dijelovima svoga tijela. Ti otrovi onda zaraze krv, slabe čovjekove živce i čine čak i najefikasniju medicinu neefikasnom.

Medicina (sunčeva medicina) koja se daje tijelu može postići željeni rezultat jedino uz prethodno pročišćavanje i organiziranje u ispravan (Božiji) red čovjekovih misli i ideja. Stoga, pacijent mora sebe disciplinirati, (on mora) aktivirati duhovne sile/snage unutar svoje duše, kontrolirati i umiriti svoje misli i ideje, oživjeti ih kroz svoju vlastitu silu volje, preuzimajući tako kontrolu nad samim sobom.

Čovjek ne može uvijek očekivati da će ozbiljno bolesna osoba imati ovakvu čvrstu vjeru te da će takva osoba biti u stanju sebe disciplinirati na pravi način. Stoga je esencijalno/suštinski bitno da svi ljudi u okolini te osobe imaju pozitivni duhovni stav kojeg će automatski prebaciti na pacijenta.

Generalne informacije u svezi ljekovitih snaga sunca

1:1        Kada je riječ o liječenju (when it comes to matters of healing) mjere kao i težine tvari (koje se koriste pri liječenju) nisu tako/toliko važne; jedino što treba imati u vidu je ispravna vjera i ispravno povjerenje u Mene (to je ono o čemu se čovjek mora najviše brinuti). Jer, kao što znate, Ja (od ovog poglavlja pa na dalje govori Gospodin Isus Krist Jehova, Stvoritelj i Održavatelj cijelog svemira, Jedini Bog i naš Vječni Otac!!!) imam sposobnost/mogućnost da nekoga utopim u nekoliko kapi vode; a opet/s druge strane, Ja mogu spasiti/održati živim onoga koji je živ upao u ocean.

1:2        Materijali/materijalne tvari ovih lijekova, gledano sa heliopatskog stajališta, nemaju same u sebi nikakvog efekta osim ako nisu privukle te nakon toga zadržale/apsorbirale u sebe sunčeve zrake i to na način koji će ovdje biti opisan. Jednom kada ti materijali ispune tu svrhu (misli se na apsorbiranje sunčeve energije), i ako (nakon toga) budu korišteni pri slučaju bolesti zajedno sa naj-striktnijim poštivanjem dijete koju opisuje ova knjižica, uz ispravnu vjeru i pravilnu dozu, ti lijekovi zasigurno neće omanuti pri postizavanju željenih rezultata.

1:3        Da bi se oboljeloj osobi moglo pomoći/sa ciljem da bi pomoglo bolesniku (ili ‘onome koji pati’) snagom Moga imena, i to kroz ovakav blagoslov (kojeg Sam otkrio takvoj osobi) iznad svega je potrebna/nužna (ili ‘ono sto je nužno potrebno’), a to posebice važi za onoga koji pomaže bolesnoj osobi, nesebična dobra volja i čvrsta vjera. Vi ne možete uvijek očekivati od bolesnika da posjeduje ovakvu vrstu potpune vjere. Bilo kako bilo, ako bi i bolesnik potpuno vjerovao, onda bi se ova medicina pokazala/onda bi ona dokazala svoju efektivnost još sigurnije i mnogo brže.

1:4        U drevna vremena, kada su ljudska bića već nastanjivala ovu zemlju, (ti drevni ljudi) su koristili Sunčevo svjetlo i toplinu kad god bi osjećali neku nelagodu u svome tijelu. Oni su koristili sunčevo svjetlo & njegovu toplinu kao jedini način za obnavljanje svoga zdravlja.

1:5        Bolesnik bi ležao na suncu izloživši/otkrivši one dijelove tijela gdje je osjećao slabost, neugodu ili bol, i on bi se u vrlo kratkom vremenu osjećao bolje.

1:6        Ako bi bolesnik imao problema sa svojim stomakom, onda bi on, kao dodatak izlaganju svoga stomaka sunčevom svjetlu & toplini, podvrgavajući se tako odmah ovom tretmanu, pio i vode sa čistog & bistrog izvora koja je jedno vrijeme bila izložena suncu, i njegovo stanje bi se uskoro poboljšalo.

1:7        Prvi stanovnici ove zemlje jedva da su ikad pili vodu koja prije toga nije bila jedno određeno vrijeme izložena na suncu.

1:8        To je bio i običaj tih dana, dok su duboki i prekriveni bunari (kakve nalazimo u današnje vrijeme) njima bili strani. Nitko od njih nije pio vode sa izvora do kojega sunčeve zrake ne mogu prodrijeti/koji nije bio osunčan, jer su itekako bili svijesni da je ta voda za njih štetna. Oni su također mogli vidjeti grube (coarse) a nekad i zle duhove koji žive u tim tamnim vodama sve dok ih sunčevo svjetlo ne otjera.

1:9        Pazite, duboka istina leži u ovome što Sam sad rekao, jer zaista nije teško razumjeti da sunčevo svjetlo u sebi nosi čiste duhove. Ti duhovi su iste prirode (closely related) kao i suštinske sastavnice čovjekove duše. Kroz utjecaj tih čistih duhova duša je ojačana na jedan izuzetno efikasan način; baš zbog toga će duša koja je bila ojačana na ovaj način biti u stanju da se sa lakoćom i brzo nosi sa svakim oboljenjem/slabošću (weakness) koja se razvila u njezinom tijelu. Jer zdravlje čovjekova tijela uvijek & jedino ovisi o dovoljno snažnoj duši.

1:10      Kad god se u suštinskim (substantial) dijelovima duše pojavi neka slabost (bolest) a duša je u nemogućnosti da prema predviđenom (proper) redu dođe u posjed/povrati ono što joj nedostaje da bi osnažila oslabljene dijelove, ona (duša) se onda okreće vlastitom nervnom duhu (nerve spirit; hoće reći da onda ona to izvlači iz svoje vlastite nervne/živčane suštine), uzimajući od tamo/njega ono što joj nedostaje. Bilo kako bilo, u tom slučaju se dogodi ista stvar kao kada se isprazni baterija.

1:11      Živci tada iskušavaju očigledan nedostatak ovog specifičnog životnog fluida (‘fluid’ se ovdje odnosi na psihički element), a baš taj životni fluid osigurava ono što je živcima nužno da održavaju svoju pravilnu funkciju (‘tension’ = napetost). Kroz ovaj proces živci postanu, tako reći, gladni, te započinju apsorbirati za svoje potrebe hranu iz krvi koja nije dovoljno čista za njihove potrebe. Kada se to dogodi/kada je to slučaj, u prirodi tijela započinje neprirodan životni proces koji kao takav može rezultirati razvojem svakojakih bolesti. Te bolesti dolaze u postojanje/se pojavljuju u skladu sa njihovom korespodencijom sa ovim ili onim dijelom duše koji je postao slab (depending of how they relate). Svi ovi procesi unutar duše su bazirani na visokoj duševnoj matematici (this determination by the soul is a very profound process).  

1:12      Sve te pojedinačne duhovne supstance/tvari/psihičke komponente, od kojih se sama duša sastoji, mogu biti pronađene u čistim (sunčevim) duhovima, pa je stoga duši lako da od tih duhova uzme sve ono što joj nedostaje da se osnaži, sa ciljem da obnovi prvotni/prijašnji red u svom živčanom sustavu/duhu te kroz njega postigne ispravnu prirodnu životnu struju/energiju u živcima & krvi.

1:13      Baš zbog ovoga je ispravni homeopatski tretman [‘homeopatija’ je izraz kojeg je Njemački doktor Samuel Hahnemann (1755-1843) dobio sjedinivši Grčko homoios (istovjetno/analogno) i pathos (patnja); Hahnemman je sa svojom homeopatskom praksom u medicini, imenom, tretiranjem ‘istog/čovjekove prirode/duše’ sa ‘istim/sa onim što mu je prirođeno/duševnim sastavnicama’, htio zamijeniti medicinske/alopatske grube prakse toga vremena koje su uključivale ‘puštanje krvi’, ‘povraćanje’, ‘čišćenje’ kao i tretman sa ‘medikamentima visokog stupnja otrovnosti’; ‘otrov’ je, kako Gospod naučava ‘sve ono što je suprotno onome što pripada čovjekovoj prirodi’, dodajući kako su ‘skoro svi lijekovi koje čovjek uzima OTROVI!’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Tajne Života – 32’ G.Mayerhofer; ‘alopatska praksa/alopatija je stoga u današnje vrijeme ništa drugo do ‘moderna naučna medicina’], u mnogim aspektima, bolji (much more preferable) od bilo kojeg alopatskog tretmana [‘alopatija’, također Hahnemannova tvorevina, ovaj puta od Grčkih allos (suprotno) i pathos (patnja)]. Jer, kroz homeopatiju je duša snabdjevena sa nečim što je duhovno i što joj je ujedno srodno/što joj pripada po samoj prirodi. Na taj način, znači kada uzima iz vani ono što joj nedostaje, ili pak kada uzima nešto sa ciljem da ojača/osnaži u sebi ono što je bilo oslabljeno, duša postaje sama liječnik svoga (materijalnog) tijela.  

1:14      S druge strane, kroz alopatiju/alopatskim tretmanom (što je, da ponovimo, kad čovjek pri bilo kakvoj pa i najmanjoj smetnji ode kod doktora koji mu onda propiše raznorazne tablete!) je tijelo ono koje je prisiljeno da prvo postane liječnik vlastitoj duši, umjesto obrnuto. A ako nakon toga duša ozdravi, što se obično dogodi kroz veliku mizeriju tijela (jer kemija sadržana u lijekovima uništava organe i krv), onda može retroaktivno početi da obnavlja svoje tijelo, što zasigurno mora biti najnepovoljniji/najneprikladniji način da se obnovi potpuno zdravlje tijela. Čovjek se u to može sasvim lako uvjeriti samo ako pogleda na dugačak proces obnavljanja bolesnog tijela baš kao i na posljedičan dug oporavak duše.

1:15      Stoga, homeopatija je jedna od ispravnih/pravilnih metoda liječenja, ali zapamtite/obratite pažnju: postoje dvije vrste homeopatije.

1:16      Prvo, postoji ‘specifična homeopatija’ (ona koju je pronašao Hahneman) koja, rezultata što se tiče, nije posve sigurna. Čak ni najumješniji liječnik (ili ‘bez obzira koliko vješt liječnik bio’) neće moći sa sigurnošću prepoznati gdje je & koji dio duše oslabljen. Iz tog razloga on nije u mogućnosti aplicirati ispravnu duševnu supstancu. To je, naravno, moguće onom liječniku koji je preporođen u svom duhu, dok je onome koji nije preporođen u potpunosti, ili obično uopće nije preporođen, bez obzira na njegov oštar/prodoran um & umijeće, to jako teško i skoro nemoguće.

1:17      Iz toga razloga veliku pažnju i prioritet treba posvetiti/dati drugoj vrsti homeopatije koju sam Ja, da bi je razlikovali od prve, nazvao ‘generalna homeopatija’. Ona je tako nazvana iz prostog razloga što kod nje nije važno tko je liječnik, jer sve dok on u sebi uopće ima neke vještine/sposobnosti, njegovo će nastojanje da izliječi bolesnika zasigurno uspjeti (ili ‘on zasigurno neće omanuti’).

1:18      To je ona vrsta homeopatije koju Sam vam već unaprijed spomenuo dana 16.07.1851-e, u poruci koja se zvala ‘Ljekovite snage sunčevih zraka’.

1:19      Sada će te se vi naravno pitati: ‘Ali kako se to postiže?’ ‘Što moramo učiniti?’

1:20      Na samom početku ove knjižice Sam vam već ukazao jedan način koji bi, ili bi trebao, biti dovoljan samo ako bi ljudi u današnje vrijeme živjeli onako vjerno kako su živjeli ljudi u prošlosti.

1:21      Današnji način života, kada se zbog raznoraznih umjetnih proizvoda/previše prerađivane hrane, duša prije lišava nego opskrbljuje sa nužnim hranjivim sastojcima, ili joj se daju potpuno loši, stvara uvjete života u kojima drevna metoda korištenja sunčevih zraka (sunlight) više nije i ne može biti efektivna.

1:22      Zbog toga (gore navedenih razloga) ću vam Ja reći/otkriti nekoliko različitih sunčevih lijekova baš kao i nužnu/neophodnu dijetu. Sunčevi lijekovi se moraju davati pacijentima točno onako kako je to u ovoj knjižici objašnjeno. I dalje, dijeta je pri liječenju sunčevom medicinom od suštinske/izuzetne važnosti te je se pacijent mora striktno držati jer u suprotnom liječenje neće biti uspješno. Bilo kako bilo, ako se sve ovo bude striktno poštovalo za vrijeme uzimanja ukazane sunčeve medicine – no imajte na umu ovo: vrlo striktno!! – vi ćete, zasigurno, izliječiti bilo koju bolest bez obzira kakva/koja ona bila.

1:23      Čak i izvanjske povrede/ozlijede na tijelu mogu biti izliječene sa ovom medicinom ako se ona daje i uzima na pravi način.

1:24      Ostalo ubrzo slijedi.

1:25      Sada ćemo raspraviti, u pojedinačnom smislu, različite puteve/načine & sredstva uz pomoć kojih se životo-dajne (health-giving) tvari iz sunčeva zračenja mogu najlakše vezati sa finim materijalnim tvarima (substances), i kako se nakon toga one mogu koristiti u slučaju da se pojavi neka bolest.

1:26      Svatko može vidjeti/očigledno je da tvari/supstance sunčeva svjetla mogu ostvariti kontakt sa raznoraznim materijalima; dovoljno je da pogledate na livadu koja je prekrivena sa cvijećem.

1:27      Pokupite bilo koju biljčicu, pomirišite je i kušajte, i oboje, miris i ukus će vam reći: ‘Mi potječemo (descended) iz/od sunčevog svjetla i topline!’

1:28      Ako izložite komad stakla (sheet of glass) na jedno duže vrijeme sunčevim zrakama, na njegovoj površini, onoj koja gleda u pravcu sunca, će se uskoro početi ukazivati raznorazne boje. Zašto ne i na unutarnjoj površini također? Zato što unutarnja površina nije prva izložena udaru sunčevih zraka.

1:29      Postavite neku biljku lončaricu (jednu od onih koje daju cvijet) u mračnu sobu. Iako će ona svejedno procvjetati, cvijet će na sebi imati slabu ili pak nikakvu boju.

1:30      To vodi do zaključka kako je boja na cvjetovima, a i na voću, također djelo aktivnih svjetlosnih duhova sunčevih zraka.

1:31      U toplim zemljama, poput onih sa tropskom & suptropskom klimom, ne samo da je igra boja puno življa & raskošnija biljaka što se tiče, nego čak i kod životinja. S druge strane, u zemljama sa umjerenom ili hladnom klimom je sve pretežno u običnoj sivkastoj boji. U takvim zemljama mirisi nisu ni jaki a ni ugodni, dok su ukusi uglavnom kiseli i gorki, te su kao takvi istoznačni gorčini & grubosti osuđenih duhova koji su ‘izopćeni’ (‘banned’ = koji su prokleti & odbačeni) na ovu zemlju.

1:32      Na ovom mjestu bi čovjek mogao reći/nekome bi moglo pasti na pamet: ‘Ako je istina da sve vrste biljaka a također i minerala, posebno u tropsktim krajevima, sadržavaju toliko svjetlosnih sunčevih tvari, onda više nikakve daljnje umjetne mjere ili pak metode za postizanje/dobijanje (obtaining) tih tvari iz sunca nisu potrebne, pošto se sve to isto tako može postići/dobiti (obtained) poprilično lako i to na sasvim prirodan način.

1:33      To je jako dobra/vrijedna primjedba i do dana današnjega je skoro sva medicinska nauka bila bazirana na toj pretpostavci.

1:34      Tko god bude koristio vrlo dobro poznate ljekovite biljke će zasigurno uvijek osjetiti njihov efekt. Ali ne postoji ni jedna jedina ljekovita biljka koja je u stanju apsorbirati ili asimilirati svu ljekovitu tvar (substance) iz sunčevih svjetlosnih zraka. Svaka biljka apsorbira samo ono što je njoj homogeno/istovrsno i ne može apsorbirati ništa drugo, pošto je njezina struktura takva da iz sunčevih zraka može apsorbirati samo ono što joj je potrebno (ili ’ono što se slaže sa njezinom strukturom’) za život/rast (isto važi i za minerale).

1:35      Ako bi liječnik bio u stanju ispitati bolesnu dušu u detalje, te točno ustvrditi koje su životne sastavnice u njoj postale oslabljene, ili čak koje joj nedostaju, i ako bi ujedno poznavao i malu biljku koja u sebi sadrži te specifične sastavnice, on bi definitivno bio u stanju obnoviti bolesnu dušu ili, što je isto, neku bolesnu osobu, i vratiti joj potpuno zdravlje (ovdje u svakom slučaju zaslužuje najveću pažnju knjiga Marije Treben: ’Zdravlje iz Božje ljekarne’).

1:36      No, pošto je takvo duboko/uzvišeno poznavanje ljudi i njihovih duša nepoznato običnom liječniku, baš kao i (recimo) još neotkriven kontinent, njegove medicinske dijagnoze i liječenja jesu i ostaju više igra nagađanja nego nešto što je zasnovano na čvrstom saznanju.

1:37      Što god da su ljudi prihvatili ili pak počeli upotrebljavati od ljekovite snage biljaka, minerala i životinja, bilo kroz svoje iskustvo ili, što je više vjerovatno, kroz sreću i povremene pogrešne eksperimente, je bilo ono sa čime su obično liječili svoje bolesnike.  Uz većinu (tih) liječnika dobro pristaje Skandinavska izreka u kojoj se takav liječnik uspoređuje sa batinom: ’Ako je batina dovoljno sretna da udari u bolest, onda se pacijent oporavi, ali ako batina umjesto bolesti udari bolesnika, onda pacijent umire!’

1:38      No, nas ovdje ne zanima staro eksperimentiranje ili pak novo eksperimentiranje te njihova upotreba & rezultati pri liječenju ljudi. Naprotiv, mi ovdje imamo posla i koristimo ‘Tajnu’ (Arcanum), koja je u stanju re-animirati (iznova osnažiti/oživjeti) oboljelo čovječanstvo, sve dok to tjelesni mehanizam dozvoljava, baš kao što svakim danom sve snažnije & snažnije svjetlo u proljeće iznova oživljava biljke i životinje ako je njihov organizam u stvari receptivan za takvo oživljavanje. Jer, imaj to dobro na umu, ne postoji čarobni eliksir za vječni život tijela zajedno sa dušom na ovoj zemlji, kao što se to pričinilo (as dreamed of) nekim čudotvornim liječnicima. Bilo kako bilo, u onoj mjeri u kojoj je unutar Mojega reda osobi dozvoljeno da živi svoj fizički život, čovjek je u stanju – sa ispravnom dijetom i pravilnim korištenjem ‘Tajne’ (sunčeve medicine) – doživjeti duboku starost u dobrom zdravlju.

1:39      Prethodna objašnjenja i napomene su bile apsolutno nužne sa ciljem da bi svatko mogao razumijeti kako se različite životne tvari iz sunčevih zraka mogu ujediniti sa prirodom. Zato sada možemo započeti sa pojedinačnim metodama za apsorpciju sunčevih zraka.

Prva metoda impregnacije sa sunčevim zrakama

2:1        Uzmite posudicu koja je napravljena od tamno ljubičastog stakla, promjera 7.62 cm do 10.16 cm, nekih 2.54 cm visoku, sa ravnopravno poravnatim obrubom. Za ovu posudicu mora biti napravljen poklopac koji će je zatvoriti hermetički (da ne propušta atmosferski zrak).

2:2        Jednom kada ste nabavili takvu posudicu (receptacle), koja je najbolja/naj-odgovarajuća za ovu operaciju, onda nabavite (svima) dobro poznate kuglice laktoze, kakve se obično koriste u homeopatiji, te ih razbacajte po dnu posudice na takav način da se međusobno ne pokrivaju. Onda izložite ovu posudicu, zajedno sa kuglicama, sunčevim zrakama, i to na duže vrijeme, pa će kuglice apsorbirati sunčeve zrake zajedno sa svim njihovim životnim specifičnim duhovima/tvarima. Ako se onda bolesnoj osobi, nakon što je bila podvrgnuta ispravnoj dijeti, da (da pojede) jednu, dvije ili najviše tri takve kuglice, najbolje prije izlaska sunca, njezino zdravlje će se vidno poboljšati, počevši sa trećim a ne kasnije od četvrtog dana (kure). Jer duša će uzeti iz njih (kuglica) ono što joj nedostaje i na taj način se osnažiti, riješit će se onog što ne može iskoristiti te će za svoje tijelo/u svom tijelu vrlo lako postići ispravni proticaj životne-struje (vital-tension).

2:3        Ljeti, kada je sunce najefektivnije, dovoljno je ako su gore spomenute kuglice laktoze izložene suncu u periodu od jednog mjeseca. Bilo kako bilo, nemojte ih izlagati suncu cijelo vrijeme (dok je ono vidljivo na nebu), već samo u vremenu dok je sunce pod kutom od 45 stupnjeva ili više. Ispod toga je udar sunčevih zraka, (baš) kao i njihovo svjetlo (zbog niskog kuta), preslab, te zrake imaju mali ili nikakav efekt na kuglice. Stoga kuglice moraju biti pažljivo prekrite sa opisanim poklopcem i kao takve čuvane na hladnom i suhom mjestu sve do drugog dana (do slijedećeg izlaganja suncu). U protivnom će izgubiti svoju potenciju.

2:4        Kada se ove kuglice napune sa suncem onda morate nabaviti malu bocu napravljenu od tamno ljubičastog stakla sa čistim čepovima od istog materijala koji će spriječiti da atmosferski zrak utječe na njih (dođe u kontakt sa impregniranim kuglicama). Nakon toga ta boca mora biti postavljena u plastičnu kutiju koja je također dobro zatvorena (koja hermetički zatvara). Nakon toga boce moraju biti pospremljene na hladno i suho mjesto.

2:5        Ako bi kuglice pripremali u proljeće ili jesen, naravno ako sunce bude pod kutom od 45 stupnjeva ili više, kuglice moraju biti izložene suncu u periodu od tri mjeseca. Sva ostala procedura ostaje ista. U zimu je nemoguće pripremiti ovu medicinu pošto sunčeve zrake ne padaju na kuglice pod potrebnim kutom te stoga na njih nemaju nikakav efekt.

2:6        Dijeta je ista kao i ona koja se uz veliku opreznost/pažnju koristi u homeopatiji, osim što sa njom treba započeti 3-7 dana ranije nego što je to slučaj pri običnom homeopatskom tretmanu, a nastaviti, nakon kure, još najmanje tri mjeseca ili čak više. Za vrijeme te dijete (preeceding diet = dijete koja prethodi tretmanu) pacijent može/za pacijenta bi bilo dobro ako dnevno ispija nekoliko čaša vode koja je prije toga bila izložena suncu.

2:7        Najbolje je da posuda iz koje se pije (osunčana voda) bude od stakla koje je svijetlo-ljubičaste boje ili (bar) porculanska posuda čija je glazura te boje. Takve vrste posuda treba uzeti u obzir/preferirati prije svih drugih.

2:8        Sa ciljem da bi ovu vodu učinili/napravili što efektivnijom, možete iskoristiti povećalo (burning glass) promjera bar 45.72 cm čija će žarišna točka biti udaljena, najviše 94.4 cm, te sa njime usmjeriti koncentrirane sunčeve zrake, kakve se pojavljuju u žarišnoj točki, u vodu, i to na takav način da žarišna točka, u ovisnosti od same visine posude, pada nekih 2.54 cm do 7.62 cm ispod površine vode. Sunčeve zrake usmjerite na takav način da je njihov centar (žarište) u samoj sredini vodene mase. Riječ upozorenja: žarišna točka/vatreni centar ne smije biti u vodi duže od pola minute pošto bi se u suprotnom određeni snažeći duhovi vode mogli isuviše zarobiti (captivated) od strane sunčanih svjetlosnih duhova, te bi takva voda, zbog slabije prirode svojih duhova, mogla proizvesti pre-agresivan efekt (too violent effect) kod onih pacijenata koji su slabije prirode ili konstitucije, što bi bilo više na štetu nego na dobrobit posljedične (subsequent) glavne kure.

2:9        Također dobro, čisto (genuine and unadultered) vino (primjedba: današnja vina generalno gledano u sebi kao konzervans sadržavaju sumpor i mogu biti uništavajućeg karaktera za lijek. op. Engl. izdavača), ako nije bilo skladišteno u hrastovim bačvama ili spremnicima, već ili u kožama/kožnim mijehovima, kao u davna vremena, ili u staklenim bocama, ili čak u bačvama od sladića (sweet wood), može biti tretirano na isti način kao i voda te se preporuča u slučaju ljudi sa slabim živcima.

2:10      Nakon korištenja ove medicine, ista dijeta – zavisno o godišnjem dobu – mora biti održavana u periodu od slijedeća tri mjeseca. Pacijent bi trebao često biti izvan kuće na svježem zraku, dok sunce sija, nakon čega bi on trebao u potpunosti ozdraviti.

2:11      Još jedna jako važna napomena koja se tiče bračnih parova; u vremenu korištenja medicine/za vrijeme kure oba partnera moraju u potpunosti odustati od seksualnih odnosa, pošto je sjeme oba pola osnovna/glavna životna sastavnica (specifica) koja duši ne smije biti oduzeta u vremenu dok obnavlja/restaurira svoje tijelo (ili ’duša ne smije biti lišena tih sastavnica za vrijeme tretmana’).

2:12      Ako osoba koja je na ovaj način bila ozdravljena nastavi živjeti umjeren i pravilan (po Božjem redu) život, ona neće tako lako (ponovno) oboljeti (ili ’upasti u neku bolest’) te dosljedno tome može doživjeti duboku starost.

2:13      Ovo je bio jedan metod uz pomoć kojeg se sunčeva energija može (umjetnim putem) iskoristiti za dobrobit čovjekova zdravlja. Sada ćemo raspraviti još neke daljnje metode.

Druga metoda impregnacije sa sunčevim zrakama

3:1        Ako prva metoda stvara poteškoće pri nastojanju da nabavite sve potrebne sastojke & instrumente/alatke, onda zrake sunca možete apsorbirati također i na drugi način, koji je sličan prvome, sa ciljem da bi pomogli bolesniku (onome koji pati). Druga metoda je ovakva:

3:2        Umjesto ljubičaste staklene posude (cup) možete koristiti također i keramičku (best clay) šalicu ili posudu (bowl) sa ili potpuno crnom ili – što je još bolje – tamno plavom glazurom (caklinom). Umjesto kuglica laktoze u posudu možete ubaciti/staviti čisti šećer (pure rock candy = koji se pravi od šećerne trske) izlomljen na komade koji nisu veći od zrna graška. Komadiće treba postaviti u posudicu na takav način da ni jedan komad nije prekriven sa drugim. Postavite onda tu posudu (sa šećernim komadićima) na sunce na potpuno isti način kako je to objašnjeno u prvoj metodi, no sa tom razlikom što posuda sa šećernim komadićima mora biti izložena suncu bar dva puna mjeseca; za vrijeme noći pospremite komadiće šećera na potpuno isti način kako je to bilo objašnjeno pri prvoj metodi, u tamno ljubičasti kontejner koji će ih dobro zaštititi od utjecaja (vanjskog-atmosferskog) zraka.

3:3        Korištenje (ove medicine) je isto kao i u prvom slučaju, sa tom razlikom što doza mora biti količinski nešto veća nego pri prvoj metodi. Razlog tome je da se sunčeve zrake ne koncentriraju toliko puno u šećernim komadićima i (osunčanim) u keramičkoj posudici kao u slučaju kuglica laktoze u tamno ljubičastoj posudi.

3:4        U slučaju bolesti koja zahtjeva brzu pomoć i olakšanje, medicina se može, u obje metode, zbog olakšanja, dati pacijentima odmah. Bilo kako bilo, ako oboljenje ne zahtjeva trenutno djelovanje, onda se ovdje opisana dijeta zajedno sa ispijanjem osunčane vode mora poštovati bar nekih 3 do 7 dana prije nego što započne sam tretman/prije nego pacijent krene sa uzimanjem aktuelne sunčeve medicine. Na taj način se duši uštedi značajan trud a samo je liječenje sigurnije i brže.

3:5        Ovi suncem napunjeni šećerni komadići se mogu efikasno koristiti također i na ovaj način:

3:6        Nakon što je pacijent ispio, za vrijeme dana, nekoliko čaša suncem okupane vode, on bi se onda trebao leći u krevet gdje će (bi) se u vremenskom periodu od nekoliko sati (trebao) zasigurno početi znojiti.

3:7        Kada se bolesnik počne znojiti, uzmite 1-3 komadića suncem-napunjenog šećera te ih natopite sa znojem (oboljelog), nakon čega ih dajte bolesniku (and administer it to him; hoće reći da bolesnik nakon toga mora pojesti te komadiće šećera). Nakon toga će bolesnik osjetiti određeno tupilo u svojoj glavi te mali pritisak u stomaku; cijelim tijelom će ga prolaziti jeza (spasmodic chills). Ova jeza će biti popraćena sa slabim proljevom (diarrhea), kroz kojeg će pacijent biti potpuno izliječen.

3:8        Opisani efekt može, kod nekih ljudi, trajati 3 dana, a kod drugih pak čak i do 7 dana, u ovisnosti kakva je pacijentova priroda (depending on the pacient’s light or heavy nature).

3:9        Nikad ne zaboravite da pacijent treba nastaviti sa dijetom i do nekoliko tjedana nakon potpunog ozdravljenja, te da bi trebao učestalo ispijati čašu suncem okupane vode. On će tada biti potpuno izliječen bez obzira koju bolest da je imao.

3:10      Ovdje je važno napomenuti da u slučaju bolesti koja je uzrokovana punokrvnošću (plethora) ili vaskularnim zagušenjem (hypermia)  pacijent mora započeti tretman sa dijetom prije nego što mu se da sunčeva medicina. On se te dijete mora držati jako striktno na način kako je propisano u najboljoj homeopatiji.

Dijetna instrukcija za oboljelog

4:1    Najvažnije od svega, apstinencija od sve kisele i prezačinjene/pikantne (spicy) hrane & pića, svih gaziranih sokova, alkohola & vode koja sadržava CO2 (carbonated water), a posebice piva i kave.

 • 1. Kava napravljena od zrna kave te zamjenska kava napravljena od cikorije.
 • 2. Čajevi poput Ruskog (Indijskog) crnog čaja ili mate’ čaja (mate’ = čaju nalik napitak koji sadržava kofein, spravljen od osušenog lišća biljke Ilex paraguayensis, Južno-Američka vrsta Ilex-a), te svih ostali čajevi koji pripadaju ovoj kategoriji.
 • 3. Alkoholni napici bez obzira na vrstu; vino, pivo, rakija, rum, konjak, grog, itd.
 • 4. Ocat, limun, narandža, grejpfrut itd., te sva ukiseljena hrana (kao recimo povrće ukiseljeno za zimnicu).
 • 5. Voće kisela ili gorka okusa (recimo kisele jabuke).
 • 6. Ljuti začini poput ljutih (chilly) papričica i Indijskog currya.
 • 7. Masno svinjsko meso.
 • 8. Teško probavljiva hrana, potput dimljenog ili usoljenog mesa.
 • 9. Sva masna hrana.
 • 10. Riba koja sadržava visoki stupanj masnoće, poput jegulje, dimljene ili ljute haringe i lokarde (skuše), jastoga, školjki, škampi, dagnji, riblje ikre (kavijara) i tako dalje.
 • 11. Jaja, bez obzira na porijeklo.
 • 12. Povrće koje uzrokuje napuhivanje/nabreknuće, poput cikle (beet) & glavatog kupusa (ovo se posebice odnosi na one ljude koji imaju bolest u donjem predijelu trbuha).
 • 13. Pušenje, žvakanje ili šmrkanje bilo koje vrste duhana (oni koji imaju oboljenja na živcima, ždrijelu/grkljanu, grudima i stomaku su najviše osjetljivi na duhan/are most affected by tobacco).
 • 14. Svi mliječni proizvodi poput: punomasnog mlijeka, sira, maslaca, jogurta i sladoleda.
 • 15. Sve vrste sokova, bez obzira da li sadržavaju CO2 ili ne, posebice one vrste koje sadržavaju kofein, boju, umjetna sladila, umjetne ukuse i aditive.
 • 16. Hranu iz mikrovalne pećnice.
 • 17. Prerađenu hranu.

4:2    Kava je daleko najgora stvar koju je čovjek odabrao iz vegetativnog carstva za svoje uživanje. Ovaj plod je stvoren da koristi konjima, magarcima, kamilama te njima sličnim životinjama na zemlji. On ih snaži (oživljava) i jača im živce. No kod ljudi, bilo kako bilo, ova stočna hrana prouzrokuje sasvim suprotan efekt. Kava ozbiljno uništava krv (lišava je njezine vrijednosti), uspaljuje genitalije i, ako zadovoljavanje istih ne uslijedi ubrzo, uzrokuje potpunu zatupljenost osjetilnih dijelova tijela. Duši treba jako puno truda i napora da iz svoga tijela izbaci astralne & psihičke tvari/potencije koje su određene velikim (coarse) životinjama. Duša zbog toga postaje iscrpljena (nedostaje joj energije), lijena, bezobzirna, često tugaljiva, mračna & žalosna. Ja vam tvrdim: šalica puna zaslađenog tekućeg izmeta bi bila puno zdravija i hranjivija za čovjekovo tijelo nego pržena tramnosmeđa tekućina ove teške životinjske hrane.

4:3   Ja sam vam posebno skrenuo pažnju na veliku opasnost kave samo zato jer znam jako dobro koliko čovječanstva, posebice ženske populacije, ovisi o ovoj magarećoj hrani (fodder), a (u stvari) ništa nije toliko štetno za njihovu (žensku) prirodu kao ovaj napitak. Teško da bi išta drugo moglo učiniti tijelo, posebice žensko, manje receptivnim za dobru (sunčevu) medicinu nego što to čini kava. Stoga kava mora biti izbjegavana bez obzira od čega čovjek bolovao a posebice kada se pacijent liječi uz pomoć sunčevog homeopatskog tretmana, jer u suprotnom medicina neće imati nikakvog efekta (wouldnt work at all).

4:4    Ako bi osoba koja je strastveni uživalac kave uzela otrov te bi, nakon uzimanja otrova, uzela određenu količinu kave, čak bi i efekt otrova bio uništen sa njom.

4:5    Ako je kava u stanju uništiti čak i nasilan efekt jednog otrova, naravno, ako otrov nije prejak, koliko će onda ona afektirati nježnu & delikatnu akciju duševnih supstanci ove nove medicine homeopatskih sunčevih zraka. Baš zbog toga se kava mora uvijek izbjegavati jer sprečava utjecaj plemenitih i čistih lijekova čak u većoj mjeri nego (što to čini) svima dobro poznati opijum.

4:6    Svježe žitarice (na žitaricama bazirana hrana poput bulgura, svježe pripremljene integralne tjestenine ili gofia), kuhane ili u čorbi napravljenoj od čistog i zdravog mesa (od organski uzgajanih životinja), ili u dobrom svježem, ne premasnom (organskom, tj. onom koje nije kemijski tretirano) mlijeku, konzumirane umjereno, su ono što treba pretpostaviti svakoj drugoj hrani. Ali također i druga hrana, osim grahorica i leće, može biti konzumirana;

4:7    na primjer, kukuruz (polenta) kuhan u vodi ili mlijeku, no u tekućem stanju poput juhe ili kaše, također meka kaša od dobro kuhane (organske) riže, te proso pripremljen u gore opisanoj čorbi ili pak mlijeku.

4:8    Dobro skuhano zdravo meso također nije štetno za zdravlje, no treba biti konzumirano umjereno zajedno sa kuhanim voćem poput jabuke, kruške ili šljive, jer meso u sebi uvijek sadrži duševne sastavnice najgoreg ili pak nižeg karaktera. No ako se jede sa voćem, te sastavnice omekšaju a takva hrana će onda pacijentu činiti dobro.

4:9   Jela pripremljena sa zelenim povrćem trebaju biti izbjegavana za vrijeme tretmana sa sunčevom medicinom. Astralne duševne sastavnice jestivih biljaka i korijenja (također i krompira) su puno više nečiste nego one u mesu životinja te se kao takve trebaju izbjegavati.

4:10   Druga metoda apsorpcije sunčevih zraka, ona gdje se grubi komadići šećera (coarse sugar) izlažu suncu, ima, ako se koristi pravilno i uz potpunu vjeru i povjerenje u Moju aktivnu pomoć, isti efekt kao i prva metoda, naravno ako se instrukcija kakvu daje ova knjižica striktno slijedi – te je nešto jednostavnija nego prva metoda. Jedino što za nju treba nešto više vremena, no to ne bi trebalo biti od prevelike važnosti.

4:11    Na prvu metodu se čovjek nekako može više osloniti, no ako ona stvara određene probleme, uz pravu vjeru & povjerenje u Mene, Ja ću blagosloviti i drugu metodu baš kao što Sam blagoslovio i prvu.

4:12   Bez Moje pomoći i blagoslova svejedno ni jedna medicina neće djelovati, osim naravno na štetu tjelesnog zdravlja a jako često i na štetu zdravlja duše.

4:13    Uskoro više i o jednoj trećoj metodi.

Treća metoda impregnacije sa sunčevim zrakama

5:1    Nastojte nabaviti sol iz koje su sve mineralne komponente/sastavnice, posebice arsenik, eliminirane. Najbolja bi bila apsolutno čista sumporna sol ili čista morska sol koja bi trebala biti potpuno kalcinirana (proces u kojem se sol zagrijava ili ‘peče’ na visokoj temperaturi) sve dok ne prestane iz nje izlaziti bilo kakvo vidljivo isparenje. Nakon toga se ta sol mora pažljivo pretvoriti u prah.

5:2    Ova sol bi, baš kao i šećer u prijašnje dvije metode, trebala biti izložena zrakama sunca u periodu od 2 ili 3 mjeseca, i to također u vrsti posude koja je ranije opisana, najbolje tamno ljubičaste boje.

5:3   Kada je sol izložena suncu jako je važno da se, nekoliko puta u toku dana, dobro promiješa sa staklenim štapićem, posebice napravljenim za tu priliku (taj se štapić ne smije koristiti ni u jednu drugu svrhu do u ovu specifičnu svrhu!). To miješanje ili premetanje soli je nužno zato što naslaga fino usitnjene soli može, u posudici u kojoj se izlaže suncu, biti i do nekih 4.4 mm visoko. Stoga, da bi se svi dijelići/komadići soli na dnu posudice izložili zrakama sunca, sol se mora premetati. Premetanje/miješanje mora biti izvedeno na takav način da se (u posudici) ne formira previše brazdi ili pak malih gomilica. Ako se to ne može izbjeći, onda se one (brazde & gomilice) moraju izravnati tako da sunčeve zrake mogu jednako djelovati na cijeloj površini.

5:4   Kada se ta sol dovoljno napunila/impregnirala (impregnated) sa zrakama sunca, za vrijeme propisanog vremenskog perioda, baš kao i šećer u prvoj i drugoj metodi, ona onda mora biti zaštićena od utjecaja atmosferskog zraka na mjestu u kući bez ikakve vlage (ili ‘mjesto u kući koje je najviše suho’), u suhim kutijama (kutije se moraju hermetički zatvoriti).

5:5    Kada se ta sol daje oboljelom, posebne male žličice sa kojima će se uzimati potrebna količina soli moraju biti napravljene u tu specifičnu svrhu, i to za svaku osobu posebice, ili od čistoga zlata ili pak od čistoga srebra. Promjer te žlice ne smije biti veći od jednog zrna leće (no bigger than a lentil would fill), i ta količina je sasvim dovoljna za odrasla čovjeka. Djeci ispod 14 godina se mora dati samo pola ove količine a djeci ispod 6 godina četvrtina. Efekt ove soli, posebice čiste sumporne soli, je izuzetno/ekstremno snažan a specijalno/posebice djeluje na koščanu strukturu, a također na zube i na kosu. Baš zbog toga je ova sol izvrsna medicina u slučaju frakture kostiju. Ako netko ima slomljenu nogu i ako je kost pravilno postavljena na svoje mjesto te de-mobilizirana sa gipsom (longetom), on će biti potpuno izliječen nekoliko dana nakon što je sol bila konzumirana.

5:6    U slučaju komplicirane frakture pri kojoj su meso te mišići noge oštećeni/ozlijeđeni, ozljeda se također može tretirati izvanjskim putem. U tom slučaju se, sa idejom da se oštećenom mesu omogući što brže iscjeljenje (da se oštećeno meso što brže oporavi) mogu iskoristiti oblozi umočeni u suncem okupanu vodu ili pak dobro poznata pomast (ointment) od zelenkaste arnike, no 1 do 2 doze propisane soli uvijek moraju biti dodane u vodu ili pak u pomast.

5:7    Što se tiče oralnog konzumiranja ove soli, tako reći unutarnje upotrebe, najviša dozvoljena doza/količina je 1-1/2 žličice i to jedino u slučajevima najrobusnijih ljudi. No, ova sol se smije uzimati samo jednom a ne više puta bez obzira na okolnosti, jer ako bi se uzimala češće, uskoro bi usmrtila čovjeka umjesto da ga ozdravi (može uzrokovati smrt). Ona prije svega djeluje na koštanu strukturu, stoga će ona toliko pospiješiti rast čovjekovih kostiju da bi osoba uskoro mogla postati osificirana (osifikacija = ubrzani rast kostiju) na svim dijelovima svoga tijela (hoće reći da bi se čovjek mogao početi pretvarati u ‘kost’).

5:8    No kada se koristi na pravi način, (ova sol) omogućuje cijelom tijelu pravilan protok životne struje te postepeno donosi potpunu promijenu u tijelu, tako da nakon godine dana ništa neće ostati od onog tijela kojeg je duša samo godinu dana ranije tako teško povlačila po svijetu. Čak će i zubi koje su ljudi izgubili biti nadomješteni novim zubima, dok će stari zubi postati duži za otprilike 2.2 mm. Ovo je još jedan razlog zašto doza ne smije biti prekoračivana, jer bi u protivnom čovjek mogao imati problema sa svojim zubima.

5:9    Sve ovo ukazuje na specijalan efekt ove soli. Ispravno korištena liječi, baš kao i ranije spomenute medicine, sve fizičke bolesti, ali istovremeno čovjek mora biti jako oprezan (sa doziranjem). Sa prijašnjim metodama nikakve posebne štete ne mogu biti učinjene ako se pacijentu, uzimajući u obzir njegovu prirodu/konstituciju ili pak bolest, da nešto veća doza ili, u slučaju potrebe, ako se doziranje ponovi u periodu od nekoliko dana. Ali sa ovom soli ne smije nikada biti ‘drugog puta’ (ponovnog davanja), osim nakon 10 godina, i onda doza nikad ne smije prekoračivati propisanu mjeru.

5:10   Pacijent se mora pažljivo pridržavati dijete baš kao i u slučaju ranijih metoda (prve dvije metode). Pacijent također mora odustati/apstinirati od kiselih pića i hrane bar 14 dana duže nego što je to bilo određeno u slučaju drugih metoda. Naime, ova sol u sebi sadržava jako intenzivne duševne sastavnice (specifics), koje se više manje nalaze i u većini drugih kiselina, i stoga bi odmah na početku (initially) privukla homogene duševne sastavnice iz svih drugih kiselina koje uđu u stomak i tijelo, povećavajući ih više nego je to dozvoljeno, tako da bi (na kraju) efekt bio isti kao da je čovjek uzeo duplu ili troduplu količinu (soli) na samom početku.

5:11    Inače (štoviše), ova sol ima (takav) efekt da će, ako bi je stavili na jezik čovjeka koji je blizu smrti, a u slučaju da njegov organizam nije previše oštećen, ozdraviti čovjeka u potpunosti ili će mu se pak bar životni vijek produžiti.

5:12   Što se tiče pitanja o tome kakvu bi vrstu sumpora trebalo koristiti, odgovor je ovaj: Ja, kao Stvoritelj, znam puno bolje nego bilo koji kemičar, apotekar ili farmaceut da se od sumpora može napraviti još puno lijekova, puno više nego ih je trenutno znano na svijetu. Ova sol se naziva ‘sumporna sol’, pošto sumpor – koji je dijelom mineral a dijelom masnoća, te potječe iz unutarnjih dijelova zemlje – u sebi sadrži onoliko vrsta soli koliko i različitih vrsta minerala.

5:13  Bilo kako bilo, sve to ne spada pod ono što Ja nazivam običnom solju ili sumporom; ono što Ja opisujem/nazivam ‘solju’ je ona kiselina u sumporu. Te kiseline, onakvu kakvu je vi poznajete, ima dvije vrste, naime dobro poznata smeđa dimeća (smoking brown) vrsta, te rafinirana i u vodi pročišćena kiselina.

5:14   Ova druga vrsta je ona koju treba upotrijebiti i to na takav način da se (kiselina) kristalizira, nakon čega ti kristali (nekom odgovarajućom metodom) trebaju biti oslobođeni od sve vlažnosti (vlažnih sastojaka).

5:15   Nakon što je kiselina bila u potpunosti osušena (oslobođena vode), kristali se onda moraju pretvoriti u fini prašak, najbolje tako što ćete ih staviti u porculanski mort (mortar) te ih pretvoriti u prah uz pomoć tučka (pestle = tučak ili ručni malj; to je alatka kojom se u posudici/mortu, koja je pak napravljena specijalno u tu svrhu, usitnjavaju recimo začini; obično se koristi u kuhinji). Za vrijeme tog mrvljenja u prah, dodajte četvrtinu žličice od arsenika oslobođenih sumpornih cvjetova (blossoms) – na svaku punu žličicu – te dobro izmiješajte sa ostatkom praha.

5:16   Farmaceut ili kemičar će najvjerovatnije – naravno ako mu se bude dalo – biti u stanju pripremiti potrebni sulfat. No, običnom čovjeku zasigurno neće biti lako osušiti kristale koji su dobijeni iz čiste sumporne kiseline. Najbolje vrijeme za sušenje tih kristala je (što je proces u kojem kiselina prelazi u kruto stanje), naravno, kada pustite sumpornoj kiselini da se kristalizira sve dok se kristali sami ne formiraju u vidljivu čvrstu materiju.

5:17    Postoji i druga metoda za pripremu ovih kristala iz kiseline. Ona je nešto lakša no vremenski više traje. Uzmite staklenu posudu (ćup) sa ravnim dnom (tamno staklo je bolje nego staklo koje je svijetle boje). Izložite ovu posudu suncu tako što ćete je postaviti na vruć pijesak, te onda izlijte u nju dovoljno kiseline da prekrije dno posude, no tekućina ne smije biti viša od visine jedne kapi, što je otprilike 0.55 mm. Rezultati ovog procesa nisu zadovoljavajući u zimu.

5:18    Kiselina se onda na ovaj način izlaže suncu; kroz sunčevo svjetlo i njegovu toplinu, vodena para će se izdignuti iz kiseline dok će se dno staklene posudice prekriti sa tankom koricom (crust). Ova korica je kristalizirana čista sumporna kiselina koju smo tražili. Nakon toga ponovno nježno izlijte sumpornu kiselinu na ovu tanku koricu, kao i prije, te pustite da ispari na isti način.

5:19    Ako ovu sol pripremate u zimu, ne smijete je pripremati u dnevnoj sobi ili kuhinji, ili na bilo kojem mjestu u kući gdje nema dobre ventilacije. U tu svrhu morate imati dobre uvjete/opremu, kao što je mala laboratorija koja je dobro opskrbljena za takve okolnosti, pošto su vodena isparenja koja se odvajaju od kiseline štetna za ljudska bića.

5:20   Slijedite istu proceduru kada odvajate vodu iz kiseline/kada sušite kiselinu kao kada ju postavljate na sunce. Sušenje kiseline sa suncem je bolja metoda stoga se treba uzeti u obzir ispred prve metode, i to zato što se kristali unaprijed zasite sa sunčevim zrakama te su stoga poslije, u vrijeme drugog zasićenja/izlaganja suncu, potentniji u puno većoj mjeri.

5:21  Postoji nekoliko metoda uz pomoć kojih se takva čista sumporna kiselina kristalizira. Ako izlijete nešto sumporne kiseline u čistu posudu napravljenu od dobre ne-glazirane (unglazed) gline te istu dobro zatvorite, kristali će se uskoro početi formirati na vanjskom dijelu posude. Ti kristali se onda koriste na isti način kao i oni koje ste dobili uz pomoć prije spomenutih metoda.

5:22    Priprema tih kristala je puno lakša nego nabavka ili priprema cvjetova sumpora koji su potpuno oslobođeni od arsenika.

5:23   Za stvaranje tih kristala najbolje je koristiti čistu bijelu koncentriranu englesku sumpornu kiselinu, pošto je njezina priprema najčišća u Engleskoj.

5:24    Postoji još jedna metoda uz pomoć koje se ova sol ili sumpor mogu pripremiti, no pošto ta priprema zahtjeva jako skupu opremu te period od 1 do 2 godine za samu pripremu, Ja ću ovdje odustati od objašnjavanja ostalih metoda za pripremu ove jako korisne soli ili sumpora. No u budućnosti ću dati specifične instrukcije, kroz Moga pisara, u svezi pripreme kao i nužnih nacrta potrebne opreme.

5:25    Ovime se završava treća metoda kao i sama instrukcija oko toga kako se ona sprovodi u praksu.

5:26   Imajte u vidu da obična kuhinjska sol baš kao i alkalne soli, bilo da su dobijene iz soli bilo iz raznoraznih biljaka, nisu podobne za ovu svrhu. Jer, prije svega, obična kuhinjska sol sadrži previše grubih mineralnih dijelova te nije slobodna od arsenika, dok su alkalne soli pre-razgradive te s vremena na vrijeme imaju preveliki ili pak uništavajući efekt. Jedino soli koje su ovdje spomenute mogu poslužiti svrsi.

5:27    Ovime je, za danas, bilo dovoljno rečeno o ovoj temi.

5:28   Prije nego nastavimo sa četvrtom metodom, dodat ću nešto trećoj metodi u svezi opreme ili alata koji je potreban da se pripremi ova medicina, što također može biti korišteno i za prvu i drugu metodu kada ništa drugo nemate pri ruci. Slijedeće alatke/instrumenti mogu biti korišteni:

5:29   Ako imate poteškoće ili ne možete nabaviti staklene čaše ili posude koje su opisane u prethodnim metodama, onda na njihovo mjesto možete uzeti kontejnere/posude koje su napravljene od ‘papier-mache’, no one moraju biti lakirane tamnom bojom, kao recimo kutije tabaka. Papier-mache masa/mješavina mora biti poprilično debela, dobro ispečena i dobro lakirana.

5:30    Ako lakirer neće biti u stanju proizvesti tamno ljubičastu, onda će i crna biti dobra.

5:31   Crna pak ima jednu manu; nije jako izbirljiva u onome što apsorbira, ona naime apsorbira sve na svome putu. Stoga, tamo gdje koristite crni kontejner, Moj savjet je da izbjegavate da sunčeve zrake padaju na lijekove koji se nalaze na dnu posude, i umjesto toga ih pustite da padaju kroz čisto i prozirno plavkasto staklo, koje bi trebalo propisno odgovarati vrhu crnog kontejnera.

5:32   Kada se radi o kuglicama laktoze i komadićima čistog šećera, stakleni poklopac bi trebao biti zalijepljen na gornji rub kontejnera, tako da po noći i u danima kada sunce ne sjaji ovaj kontejner sa lijekovima treba jos samo pokriti sa tamno ljubičastom tkaninom i pospremiti na suho mjesto. Soli, bilo kako bilo moraju imati poseban stakleni poklopac, koji precizno liježe/zatvara kontejner, umjesto poklopca koji zatvara hermetički uz pomoć (određenog) ljepila (ili ‘cementa za lijepljenje’). Kao što već znate, sol se mora učestalo miješati. Kada kontejner ima takav poklopac, onda ga možete ukloniti sa lakoćom, nakon čega sol može biti promiješana. Bilo kako bilo, kontejner/posuda za pripremanje soli mora biti lakirana puno bolje & deblje nego one posude koje koristite kod kuglica laktoze ili pak komadića čistoga šećera.

5:33    Kako smo sada i ovu metodu objasnili, možemo preći na četvrtu metodu.

Četvrta metoda upotrebe sunčevog svjetla u svrhe liječenja

6:1   Uzmite lonac/kalup/kontejner (Njemački original daje ‘tiege’ = tiganj, tava) napravljen od kamena serpentina [‘serpentin’, zeleni mineral ili stijena koja je sastavljena od hidro magnezijum silikata, Mg3Si2O5 (OH) 4] koji u sebe može primiti 0.7 litre tekućine. Trebat će vam također i tučak (pestle) od istog tog materijala za miješanje i usitnjavanje/mrvljenje. Nakon toga nabavite od mesara 0.35 do 0.50 litre zdrave jagnjeće krvi ili, ako to nije moguće, krv zdravog teleta. Izlijte ovu krv u gore spomenutu posudu, a ako je jedna takva posuda premala, uzmite onda dvije posude od istog materijala a tekućinu podijelite. Onda izložite ovu krv sunčevim zrakama, kao što je prije objašnjeno, te ju svo vrijeme dok je izložena suncu učestalo miješajte. Za vrijeme noći krv morate čuvati na suhom mjestu i to na takav način da je pažljivo zaštitite od utjecaja atmosferskog zraka.

6:2    To miješanje i izlaganje krvi suncu se nastavlja sve dok se krv potpuno ne osuši. Kada se to dogodi, istu morate ne mijenjajući posudu pretvoriti u prah uz pomoć istog tučka.

6:3    Ako ste, na ovaj način, dobili crveno-smeđi prah, pospremite ga u čistu, ljubičastu staklenu posudu/kontejner.

6:4   Ova medicina se daje pacijentu na posve isti način kao i prve dvije, a njezin efekt je također univerzalan. No, ona je iznad svega prikladna za bolesti pluća kao i za pomoć bolesnicima koji pate od bilo koje vrste krvarenja (hemeroida).

6:5   Ako krv, nakon što ste je izložili suncu nekoliko puta, bude puštala najodvratniji (most disagreeable) miris, neka vas to ne ometa, takav miris nije štetan a naposlijetku će se, kada se krv osuši, promijeniti u potpuno ugodan miris.

6:6   Zbog toga nemojte koristiti ni jednu drugu krv osim one koja je ovdje određena; ona također ne može biti zamijenjena sa krvlju krava ili ovaca, jer jednom kada se ove životinje počnu hraniti sa travom, duševne sastavnice u njihovoj krvi postaju sve grublje (coarser) i sve nečistije, dok će duševne sastavnice u krvi onda apsorbirati od sunca samo ono što im je homogeno/istovrsno.

6:7   Stoga je krv jagnjadi i teladi, naravno u slučaju da su životinje potpuno zdrave, jedina podobna da se koristi u gore spomenute svrhe, i to dok se životinje još hrane majčinim mlijekom (naravno, ako majka nije hranjena umjetnim putem).

6:8    Ova medicina, ako je skladištena/pospremljena na pravi način, zadržava svoju efektivnost cijelu godinu; nakon toga postaje manje efektivna (gubi nešto od svoje efektivnosti). To se pak može malo popraviti ako se medicina ponovno izloži zrakama sunca na određeno vrijeme. Naravno, ipak je bolje pripremiti svježu količinu/porciju.

6:9    Ovime se zaključuje poglavlje o četvrtoj vrsti sunčeve medicine.

Peta metoda upotrebe sunčevog svjetla u svrhe liječenja

7:1   Što se tiče medicine koja se uzima oralno (for internal use), ove prve četiri spomenute metode su sasvim dovoljne, no sunčeve zrake se mogu efektivno koristiti također i na druge načine pri liječenju raznoraznih bolesti tijela.

7:2   Na primjer, ako netko ima izvanjsku ozlijedu uzrokovanu rakom (external cancerous wound), uzmite malo povećalo (burning glass), umjerene snage, ne prejako, kojim ćete onda proći preko rane nekoliko puta u toku dana na takav način da žarišna točka prelazi preko cijele rane. Pazite da žarište ne ostane predugo iznad bilo kojeg dijela rane.

7:3   Nakon što ova procedura završi, umočite komadić čistog lanenog platna u suncem okupanu vodu te ga nakon toga stavite na ranu. To morate ponoviti nekoliko puta u jednom satu tako da se svaki puta uzima drugi komadić čistog lanenog platna koji se onda umače u svježu suncem okupanu vodu (hoće reći da se isto platno & ista voda mogu koristiti samo jednom). Bolesnik će nakon ovoga biti jako brzo iziječen samo ako se u međuvremenu drži propisane dijete.

7:4     Ako, umjesto tkanine, imate dobre, zrele listove biljke duhana pri ruci, oni bi bili još bolji (preferable): no prije toga bi ih jedno određeno vrijeme trebalo položiti na staklenu ploču te ’pržiti’ (calcined) na suncu .

7:5   Umjesto osunčane vode, isto tako ljekovita (efikasna) bi bila i ’sunčeva-tinktura’. Ona se pak priprema na slijedeći način:

7:6    Sigurno ste upoznati sa alpskim cvijetom koji se zove arnika (arnica montana). Otkinite od tog cvijeta samo cvjetne latice i vlakanca (fillaments) polena i stavite pune dvije šake u 0.7 litre dobrog alkohola (good spirit of alcohol; minimum 40%). To onda treba biti izloženo zrakama sunca u dobro začepljenoj svijetloj boci na dva tjedna. U tom periodu bocu morate protresti nekoliko puta. Nakon toga je ’sunčeva tinktura’ spremna tako da je morate procijediti u tamnu bocu te pažljivo pospremiti/uskladištiti.

7:7   Kada to potreba nalaže, ubacite jednu kapljicu ove tinkture u 4.4 grama suncem okupane vode, a u slučaju velikih/ozbiljnih rana 3-5 kapljica. Nakon toga uzmite već spomenutu lanenu tkaninu, koja prije toga mora biti izložena te zagrijana na suncu, te je navlažite sa ovom mješavinom i postavite na ranu. Na taj način će, baš kao i u slučaju ranije spomenutih medicina, rane biti jako brzo izliječene.

7:8    Venerični plikovi (boils = čirevi & gnojni čirevi), herpesi i opekline (scald heads) također mogu sa lakoćom biti izliječeni na ovaj način, samo ako je unutarnja dijeta ispravna.

7:9     Postoji još jedna medicina za slučajeve takvih ozbiljnih malignih (’maligno’ = ono što može uzrokovati smrt, što se širi, što je opasno) vanjskih rana, i ona se priprema na slijedeći način:

7:10   Uzmite dobro/zdravo sjemenje biljke kanabisa/marihuane, sušite ga na suncu nekih 14-ak dana te ga spremite na suho mjesto u čvrsto zatvorenim kontejnerima. Kada se pojavi potreba, stavite sjemenke u uljnu prešu nakon što ste ih malo smrvili. To će rezultirati sa poprilično rafiniranim uljem.

7:11   Ovo ulje premažite više puta preko takvih rana, i ako se uz to držite pravilne/propisane dijete, izliječenje će slijediti u vrlo kratkom vremenu i to bez ikakvih štetnih posljedica za tijelo.

7:12   Od takvih (na taj način obrađenih) sjemenki kanabisa/marihuane se može dobiti/pripremiti i određena vrsta mlijeka sasvim nalik bademovom mlijeku, koje može biti na veliku dobrobit onima koji pate od tuberkuloze pluća, otvrdnuća jetre i slezene, baš kao i bubrega. Za vrijeme uzimanja/konzumiranja ovog mlijeka će pacijent osjetiti snažeći efekt na tim organima.

7:13    Ali gdje postoji povećana opasnost da se ti unutarnji organi sasuše, mlijeko od sjemenki lana koje su prije toga sušene na suncu 14 dana, bi bilo bolje (preferable) nego mlijeko od sjemenki marihuane.

7:14    Dalje, postoji jako jednostavna medicina za oslobađanje od bolova u udovima/organima.

7:15  Uzmite svježe maslinovo ulje (freshly pressed), otprilike 0.5 l, te ga napunite u bocu koja ima dobar zatvarač/koja se može dobro zatvoriti, te dodajte punu šaku makovih latica. Latice divljeg ili malog poljskog maka su bolje od onih u velikog vrtnog maka.

7:16    Kada su se takve latice dodale u ulje, boca se mora dobro zatvoriti te izlagati suncu 2-3 tjedna. Bocu treba često (više puta dnevno) protresti.

7:17    Nakon toga vremena, ulje trebate pretresti u, bilo bi najbolje tamnu bocu (ako nemate tamnu bocu dobra će biti i boca od svijetloga stakla). Nakon toga bocu dobro začepite.

7:18    Kada netko pati od bilo kakvih bolova u udovima, neka namoči svježe osunčanu tkaninu sa ovim uljem i stavi je na bolni ud/mjesto. Uskoro nakon toga će uslijediti olakšanje. Takvo ulje se također može iskoristiti/aplicirati sa dobrim rezultatima u slučajevima oštre boli u grudima ili bokovima, samo ako su bolovi reumatskog ili artritskog (gout = giht, kostobolja) karaktera.

7:19    Uskoro slijede još neke tajne u svezi osnovnih prehrambenih namirnica.

Šesti način upotrebe sunčevog svjetla u svrhe liječenja

8:1    Sada ćemo raspraviti pripremu slijedeće, isto tako efektivne, medicine.

8:2  Uzmite obrano kozje mlijeko, i izlijte ga u staklenu posudu koja je slična onoj koju Sam vam opisao pri dobijanju sumpornih kristala. Ako je takvu posudu teško nabaviti, možete također iskoristiti četvrtastu ploču (tablet) veličine stopala (30.48 cm2) koja je napravljena od tamno-ljubičastog stakla.

8:3    Poškropite gore spomenuto mlijeko po njoj i izložite ga suncu. Kapljice mlijeka će se uskoro osušiti.

8:4   Kada se prve kapljice osuše, nanovo poškropite mlijeko po posudi i nastavite tako sve dok se poprilično debela kora/ljuska (crust) ne napravi na površini ploče ili na dnu posude.

8:5   Nakon toga ostružite tu ljusku pažljivo sa posude, smrvite je u prah još više i pospremite (taj prah) u stakleni kontejner koji je dobro zaštićen od utjecaja zraka, te ga čuvajte na suhom mjestu.

8:6   Istovremeno nabavite prozirnu staklenu posudu, sa poklopcem od istog tog stakla koji čvrsto zatvara/koji nimalo ne propušta (tight-fitting domed lid = radi se o ovalnom poklopcu, nalik onome koji obično prekriva neko jelo na pladnju), te ju napunite do pola sa mrvicama (scrapings) čistog (prirodnog) kamfora*, ispunjavajući posudu do pola njezina kapaciteta. Nakon toga zatvorite posudu i postavite ju na sunce. Na taj način će stvarni kamfor iz dana u dan smanjivati svoju površinu, ali će se na staklenom krovu posude, na njezinom vrhu, početi formirati bijeli sediment.

8:7    Kada zbog sedimenta, stakleni poklopac više nije proziran/kada izgubi svoju transparentnost, skinite ga te stavite u njega prije spomenuti mliječni prah i miješajte sve dok mliječni prah ne apsorbira (sav) sediment sa stakla.

8:8    Pospremite ovaj prah pažljivo u odgovarajuće boce. To je glavna medicina protiv svih unutarnjih i vanjskih problema koji su uzrokovani vaskularnim zagušenjem ili hipermijom (prevelikom količinom krvi), koje mogu uzrokovati otekline, tumore (swellings), upale ili čireve na bilo kojem dijelu tijela.

8:9     Ova medicina je također jako efikasna kod onih bolesnika koji pate od kuge a biti će izvrsna i u slučajevima kolere.

8:10    Bolesnici koji pate od plućnih oboljenja se također lako izliječe sa ovom medicinom.

8:11   Stoga, teška oboljenja kože (svrab), herpes zoster (ezcema, erysipelas) groznica i crvena groznica su također brzo izliječene.

8:12   Ova medicina se može koristiti na dva načina, unutarnjim ili izvanjskim putem. Ako ju uzimate unutarnjim putem onda uzmite 72.9 do 218.7 mg ove medicine. Ako je uzimate izvanjskim putem, ako se na primjer pojave otekline (ili tumori) na nogama ili rukama, utrljajte ovaj prašak u čistu, osunčanu tkaninu i stavite ju tako suhu na oteklinu koja će uskoro splasnuti. Uvijek imajte na umu da doza koju uzimate mora biti u skladu sa pacijentovom konstitucijom, negdje između 72.9 i 218.7 mg.

8:13    Ovaj prašak također ima (svojstvo) moć da oživi umrlu osobu i to na duže vrijeme a ponekad, ako to nije protiv Moga reda, ju može izliječiti u potpunosti, bez obzira kakva da je bolest/kakve je prirode bolest koja bi zasigurno ubila pacijenta da su se pri liječenju koristili grubi alopatski lijekovi (da se pacijent liječio alopatskim tretmanom, tj. da je uzimao lijekove iz apotekarne!).

Kamfor (kemijska formula C10H16O). Kamfor je bijeli transparentni kristal voštanog (waxy) izgleda i jakog prodirućeg jedkog mirisa. Dobija se iz drveta kamfor lovora (cinnamonum camphora), velikog zimzelenog stabla koje raste/se pronalazi u Aziji. Stablo kamfora može narasti i do 20-30 metara visine. Lišće je sjajnog voštanog izgleda te miriše na kamfor kada ga izmrvimo rukama. U proljeće daje svijetlo zeleno lišće sa masom malih bijelih cvijetova. Također stvara grozdove crnih borovnici nalik plodova promjera oko jednog centimetra. Kamfor lovor raste u Tajvanu, Japanu, jugoistočnoj Kini & Indokini, gdje se također i uzgaja za kamfor proizvodnju.

Još neke sunčeve medicine

9:1     Kao dodatak do sada rečenom ću vam otkriti (literalno: dodati) još nekoliko lijekova koji se spravljaju uz pomoć sunčevih zraka, no oni su više za izvanjsku nego za unutarnju upotrebu te ih možemo nazvati prigodnim za liječenje sa sunčevim zrakama.

9:2       Uzmite grane, uključujući i koru, šljivina stabla (vrste koje se moraju koristiti su Prunus domestica ili Prunus oeconomica) te ih spalite do pepela.

9:3      Bilo bi najbolje (najbolja metoda) ako imate povećalo ili ulubljeno (concave = ono što je ulubljeno prema unutra) ogledalo sa kojim ćete kroz fokusirane zrake, zapaliti drvo šljivina stabla, koje bi prije toga trebalo, naravno, narezati na male komade, u pepeo.

9:4         Pepeo onda treba izložiti zrakama sunca nekih 5-8 dana, i to radije u tamnoj nego u svijetloj posudi.

9:5       Nakon što su zrake sunca pripremile pepeo on se mora, baš kao i sva ostala sunčeva medicina, pažljivo sačuvati od utjecaja vanjskog zraka u maloj bočici koju treba pospremiti na suhome.

9:6     Ako se dogodi da netko ima bolestan/truli (decayed) zub, uzmite srednje tvrdu četkicu te ju umočite u šljivovicu koja je prije toga bila izložena suncu nakon čega na nju stavite 364.5 mg do 583.2 mg toga pepela.

9:7        Nakon toga isčetkajte zub skroz na skroz (thoroughly), ujutro i navečer u trajanju od 3 dana, nakon čega će se širenje karijesa/trulosti (decay) zaustaviti, a zub će se naposlijetku konačno obnoviti.

9:8      Isti pepeo se može pripremiti i od cijele stabljike kadulje koju smo tretirali na isti način (hoće reći da se stabljika pretvara u pepeo na posve isti način), osim što se četkica u tom slučaju ne umače u šljivovicu, već u vinjak (spirit of wine) sa najmanje 40% alkohola koji je prije toga bio izmiješan sa eteričnim uljem kadulje.

9:9       Miješanje se odvija na ovaj način. Dodajte 8-10 kapljica eteričnog ulja kadulje u 1/8 pinte (1 pinta = 0.6 litre) vinjaka. Dobro začepite bocu, a njezin sadržaj protresite & izložite zrakama sunca nekih 5-8 dana. Koristite za to bocu od svijetlog stakla. Nakon toga se boca ili oboja u tamno/tamnom bojom ili pak omota sa crnim papirom ili plastikom te pospremi na suho mjesto.

Sunčeva medicina protiv proljeva sa povraćanjem i protiv kolere

10:1     Sakupite svježu borovicu (juniper beries = smrekine bobice) u vrijeme kada bobice počnu dobijati plavu boju (turn blue) te ih očistite od bilo kakvih iglica.

10:2    Nakon toga uzmite plavu lanenu tkaninu te ju rasprostrite na stari drveni stol kojeg ćete onda postaviti na sunce. Nakon toga raširite sakupljene bobice preko te tkanine tako da ni jedna bobica ne prekriva neku drugu bobicu.

10:3    Ako ovo činite u vremenu kada snaga sunčevih zraka vec polako slabi, efekt sunčevih zraka se može pojačati tako da se pored stola, a prema suncu, uzdigne bijela lanena tkanina (tako reći ‘bijeli zid’).

10:4    Uvečer se plava tkanina uhvati za sva četiri kraja te se zajedno sa borovicama odloži u staklenu bocu koja je dovoljno velika da u sebe primi i tkaninu i borovice. Nakon toga se boca prekrije što je bolje moguće za vrijeme noći.

10:5    Borovice se moraju (na ovaj način) izlagati suncu sve dok se njihova površina ne smežura (i dobije boju) poput površine na sjemenkama papra. Nakon toga se borovice mogu pospremiti u istu bocu bez tkanine. Bocu dobro zatvorite te ju stavite u tamno obojanu plastiku (originalni tekst daje ‘animal bladder’, što je ‘životinjski mijeh’) koja će ju zaštititi od svjetla, te pospremite na suho mjesto. Smrekine bobice pripremljene na ovaj način će godinama zadržati svoju efektivnost/lijekovitu moć.

10:6   Ako se u vašem kraju pojavi epidemija proljeva sa povraćanjem, onda svakog dana pojedite 3-7 ovih bobica. Neke od bobica možete također pretvoriti u prah nakon čega ćete taj prah zapaliti te sa njime ‘zadimiti’ (recimo kao tamjanom) svoju kuću, sobe i odjeću koju ćete toga dana kada izlazite izvan kuće obući. Nakon toga će, bez obzira kako opasna bila epidemija & kojom brzinom se širi, svaka osoba koja koristi/konzumira ovu medicinu na ovdje opisani način (bobice/borovicu), ujedno vjerujući u Mene i imajući u Mene potpuno povjerenje, te se ujedno drži propisane dijete i suzdržava od seksualnog općenja (‘venus’ = fizičkih strasti) i sličnih uživancija/obijesti (indulgences/debauchery), biti potpuno zaštićena od epidemije.

10:7   Nekoliko ovih bobica u 0.35 l čiste izvorske vode koju ste malo kuhali na laganoj vatri, te, nakon što ste ocijedili vodu, ispili, će, u kratkom vremenu, osloboditi osobu od ove zlokobne bolesti čak i ako je ta osoba već zaražena sa kolerom.

10:8    Borovice skuhane u vodi sa malo vina također liječe i kugu, samo ako ona nije ušla u svoju posljednju fazu. Čaj od ovih bobica liječi bolje od svih lijekova također i vodenu bolest (hydropsy), no u slučaju vodene bolesti je puno bolje koristiti čistu izvorsku vodu i ne dodavati vino.

10:9     Postoji još jedna medicina protiv kolere koja se uz to jako lako priprema.

10:10   Naberite malu poljsku kamilicu (Matricaria Chamomilla), no koristite samo bijele latice i žuti polen. Stavite cvijetove kamomile u bocu od bijelog stakla (biljka ne smije biti zelena), dobro začepite i izložite suncu sve dok se cvjetovi kamomile skoro potpuno ne osuše. Onda (osušenu kamilicu) tu istu bocu odložite na suho mjesto*.

10:11   Ako se netko zarazi sa kolerom, uzmite dobru žlicu ovog cvijeća i stavite ih u šalicu te ih prelijte sa 0.175 litre čiste kipuće vode te ostavite u dobro pokrivenoj šalici 1 do dvije 2 minute. Nakon toga ocijedite (strain) čaj i dajte ga bolesniku; bolesnika držite utopljenog u krevetu, i on će uskoro ozdraviti.

10:12   Ako je dostupan, dodajte čaju 73 mg do 146 mg kastor praha (castor sibiricum; Njemački: ‘Bibergeilpulver’-‘dabrov prah’) koji će znatno pojačati efekt čaja. Kastor tinktura, koja se lako nabavlja, se ne preporuča u ovom slučaju osim ako kastor nije pripravljen na slijedeći način. Džin (spirit of juniper) mora biti destiliran 4 puta, nakon čega ćete dodati 8.75 grama kastor (castoreum) praha u 0.175 l Džina.

10:13   Stavite ovu mješavinu u čistu bocu, dobro je začepite i nakon toga izložite zrakama sunca sve dok tinktura ne postane crvenkasto smeđa. Dodajte 7-10 kapi ove tinkture u gore spomenuti količinu čaja od kamomile. Ovaj lijek će izliječiti koleru u periodu od nekoliko minuta.

10:14   Ovo su najbolji lijekovi za koleru.

10:15   U slijedećem poglavlju ću vam dati nekoliko lijekova za crnu kugu i žutu groznicu.

* Prijatelj koji je zatražio informaciju o sušenju kamomile je dobio Gospodinov odgovor od J.Lorbera sa datumom 15.09.1855. Odgovor je glasio: ‘U svezi sušenja kamomile, metoda/procedura koju ti je moj pisar dao/objavio mora biti poštovana (mora se slijediti u potpunosti). Kamomila može biti sušena i u staklenim posudama koje se mogu hermetički zatvoriti. Posuda od 1.4 litre ili više mora biti korištena. Ne stavljaj u bocu/posudu više cvjetova kamomile nego što je dovoljno da se prekrije dno posude. Posude ili boce koje su najbolje za ovu priliku su boce koje imaju konus (cone shaped bottles), tj. koje već po dizajnu imaju veće dno. Dno mora biti prekriveno ili prefarbano izvani sa tamno-ljubičastom bojom, ili, ako to nije dostupno, boca mora biti postavljena na ploču od tamno ljubičastog stakla. Ako budeš sušio kamomilu u tamno-ljubičastoj čaši ili zdjeli, poklopac mora biti od bezbojnog prozirnog stakla koji će hermetički zatvoriti posudu tako da zaštiti kamomilu od utjecaja vanjskog zraka što će omogućiti da se kamomila suši i izlaže zrakama sunca i u vremenu dok je boca zatvorena.

Sunčeva medicina protiv Kuge i Žute groznice

11:1     Sigurno ste, još u djetinstvu, čuli za korijen prave Azijske rabarbare (Rha Scenitcum).

11:2   Unutar ove rabarbare leži izuzetna ljekovita moć, čak i ako se uzima sirova, bilo kao prašak ili u malim komadićima, te dobro sažvače. No njezina ljekovita moć je još veća ako se korijen priprema na slijedeći način:

11:3     Uzmite nekoliko unci (1 ounce = 31.103 grama) korijena i pretvorite ga u prah, ali ne u jako fini prah. Izložite ovaj prah zrakama sunca u prikladnom staklenom kontejneru na isti način kako smo opisivali ranije. Preko noći se taj kontejner treba umotati u čistu crnu jagnjeću kožu (jagnjeća koža ne smije biti tvornički obrađena), dok se za vrijeme dana vuneni dio jagnjeće kože također mora izlagati suncu.

11:4     Vuna ne bi smjela doći u kontakt sa prahom dok je stakleni kontejner prekriven sa njome. Bilo bi najbolje da se jagnjeća koža izreže na komade koji su veliki koliko i otvor staklenog kontejnera, i da se na glatku stranu te kože  nalijepi drvena ploča odgovarajuće veličine. Ako je vuna predugačka, odrežite je na prikladnu dužinu te ju nakon toga dobro očistite sa četkom (dobro očetkajte).

11:5      Kada je sunce dovoljno jako (ljeti), onda je ovaj prah dovoljno izlagati suncu nekih 8-10 dana; bilo kako bilo, kada je sunce slabije, onda se vrijeme izlaganja mora povećati ili čak duplirati.

11:6   Onim danima kada puše sjeverni vjetar, prašak može biti izložen samo vjetru, čak i ako sunce, zbog recimo oblaka, ne sjaji. U takvom slučaju je protok sjeverca isto tako dobar/vrijedan kao i sunčeve zrake.

11:7    Kada je rabarbarin prašak bio pravilno pripremljen, morate ga pospremiti na posve isti način kao i ostalu sunčevu medicinu. Također se preporučuje da stakleni kontejner omotate u crnu jagnjeću kožu, u kojoj bi trebao biti čuvan po noći dok se ne izlaže suncu.

11:8   Ovo je još jedna od glavnih sunčevih medicina koja liječi skoro svaku bolest, samo ako bolest nije ušla u svoju završnu fazu. Doza rabarbarinog praha koju pacijent mora uzimati ujutro i navečer je 511 mg do 730 mg (što naravno ovisi o konstituciji bolesnika i fazi u kojoj se bolest nalazi).

11:9   Ako se pojavi crna kuga ili žuta groznica, ovim prahom – naravno, pravovremeno konzumiranim, i to uvijek po ½ lota (1Lot – 17.5 gr) se postiže brzo i potpuno ozdravljenje; ali uzetim prekasno – što prilikom ovih bolesti može lako da se dogodi pošto brzo napreduju – naravno da se i ovim medikamentom slabo što postiže.

11:10    Ako je bolest već ušla u svoju završnu fazu, postoji korijen koji raste u Aziji, u visokim planinama, koji može biti jako efektivan. Taj korijen raste također i u nižim predjelima, gdje je žućkaste boje i ne tako snažan/moćan kao bijeli korijen, koji raste u visinama. Taj korijen se zove Ginseng (Jaisung).

11:11   Korijen ginsenga se mora pripremiti na posve isti način kao i prah rabarbare; bilo kako bilo, u početnim fazama ovih bolesti (kuga & žuta groznica) doza koja se daje pacijentu mora biti 5 puta manja (102 mg do 146 mg) nego kod rabarbarinog praška.

11:12   U proporcionalno velikim količinama, ginseng bi se trebao davati u dozama od jedne petine (1.7 gr) rabarbarinog lijeka, ujutro i navečer. Kada se ginseng priprema na ovaj način, on će izliječiti svaku bolest, čak i treću fazu kuge i žute groznice, kao ni jedan drugi lijek. U slučaju crne kuge je jako važno da se izmrvljeno sjemenje piskavice (fenugreek) i borovice učestalo zapali, poput tamjana, u toku dana u sobi oboljeloga. Ako ova bolest poprimi razmjere epidemije, ili ako je jako brzo širi, bilo bi jako dobro imati jednog ili dva jarca u sobi oboljele osobe.

11:13      Ako se ove instrukcije pažljivo slijede, čak i ako bi crna kuga bila jako silna i brzo se širila (rampant) u tom kraju, kroz ove mjere se može držati na odstojanju od kuće. A kada se piskavica i borovica zapale poput tamjana kroz cijeli kraj, onda će kuga napustiti tu pokrajinu u vremenskom periodu od tri dana.

11:14    Ako se dogodi da je crna kuga jako jako žestoka, onda se piskavici i borovicama doda malo rabarbarinog praška i zapali kao tamjan.

11:15     Ove dvije medicine služe protiv najsmrtonosnijih zala na zemlji.

11:16   Korištenje rabarbarinog praška a također i ginsengovog praška treba, kao medicinu, pretpostaviti i u slučajevima revitalizacije jako oslabljenih ili pak kompletno osušenih živaca kao i kod svih bolesti koje su posljedica određene epidemije ili zaraze.

11:17     Ovdje u Grazu ćete teško naći pravi ginseng, ali u Trstu, Parizu, Londonu i u Hamburgu je moguće naći pravi ginseng, – ali po nevjerovatno visokoj cijeni.

11:18    Američki ginseng korijen, koji je pet puta slabiji nego Azijski, bi imao isti efekt ako se uzima u obilatim dozama. U Americi ginseng korijen raste u južnim i sjevernim predjelima. Bilo kako bilo, južni ginseng je bolji ili efektivniji nego sjeverni tip ginsenga.

Nova sunčeva medicina

(1870-e godine je Gospod, kroz ‘Unutarnju Riječ’, objavio po svom sluzi, G.Mayerhoferu, još jednu sunčevu medicinu)

12:1    Sada kada već imate nekoliko sunčevih (homeopatskih) lijekova, koji su vam bili objavljeni/dani od strane Mog pisara u godini 1851-oj (misli na Jakoba Lorbera), Ja ću tome danas dodati još jedan lijek.

12:2    Sakupite divlje kestenje u vremenu kada otpada iz svoje bodljikave košuljice. Odstranite također i njihovu smeđu ljusku. Narežite unutarnji plod (inner nut) na male komadiće koje ćete onda osušiti na suncu nekih 2-3 tjedna u tamno ljubičastoj posudi (cup) ili zdjeli (bowl). Nakon toga pretvorite te komadiće kestena u prah kojeg ćete onda čuvati u malim plavo ljubičastim bocama, koje su iste boje kao i već spomenute staklene posude.

12:3    Ova medicina, pripremljena kao lagani čaj – koji se pravi tako da se u kipuću vodu (otprilike 8 fluid oz = 236.56 ml) doda žlica ovog praha – ostavljen da odstoji otprilike 5 minuta te onda ispijen, daje odlične rezultate pri menstrualnim tegobama žena, ako su one presnažne i česte. Ovaj čaj restaurira regularnost prirodnih izlučevina.

12:4    Divlji kesten je isto tako i u sirovom prigodna/podobna medicina/sredstvo. Kada osoba boluje od glavobolja čiji uzrok je živčane prirode prije nego što ovisi o naviranju (rush) krvi u mozak.

12:5     Onda bi bolesnik trebao nositi 3 kestena sa sobom, potpuno oslonjen na Moj blagoslov, i glavobolja će najprije izgubiti svoju silinu, a onda će trećeg dana u potpunosti nestati.

12:6   Sa ciljem da vam objasnim efekt divljeg kestena, skrećem vam pažnju na njegovu vanjsku koru/košuljicu/ljusku koja je ispunjena sa bodljama ili oštrim iglama. Te bodlje su, u prirodi, električni vodiči te stoga kesten možete smatrati jednim električnim kontejnerom ili baterijom punjačem, koji kroz ove vodiče puni sve svoje elemente (ili ‘od kojih se kesten sastoji’) sa elektricitetom.

12:7      Pošto smetnje u krvi obično nastaju kao posljedica ne-funkcionalnosti električnog centra/tjelesnog električnog generatora u ljudskom tijelu, što je slezena, prah koji se dobija od kestena koji je napunjen (impregnated) zrakama sunca je jedini način da se protok električne energije u ljudskom tijelu ponovno vrati u okvire svojih određenih granica.

12:8       Ovdje imate, ukratko, aktuelni/stvarni uzrok ljekovite moći divljeg kestenja.

12:9       Vlaga i nečisti dijelovi ili sastavnice (kestena) koje su apsorbirane od zemlje su otklonjeni prilikom izlaganja suncu, a ono što na kraju ostaje je elektricitetom napunjen dio koji se potražuje/koji je nužan u takvim slučajevima.

12:10     Ovaj čaj se također može dobro ikoristiti (ili ‘za dobrobit’) pri bilo kakvim smetnjama u slezeni.

12:11   Evo ovdje imate još jednu medicinu za bolesno čovječanstvo. Iskoristite ju ukazujući Mi zasluženo poštovanje, i možete biti sigurni da će izliječenje biti popraćeno sa Mojim blagoslovom.

Lijek za rast kose

(iz zapisa Anselma Huettenbrennera)

13:1      Dana 21.09.1840, je Jakob Lorber, na zahtjev Anselma Huettenbrennera, zatražio od Gospoda da mu otkrije lijek za rast kose.

13:2      Lijek za rast kose:

 Najfinije/najčišće bezmirisno suncokretovo ulje560 gr
 Tekuća gušća mast      70 gr
 Konjska mast     70 gr
 Tekuća divuza (styrax officinalis)*    17.5 gr
 Jajčano ulje **             8.75 gr
 Neroli ulje (ulje narančinog cvijeta)           8.75 gr
 Čisto ulje majčine dušice                  17.5 gr
 Cisti Peruanski balsam***                    4.4 gr
 Čisto ružino ulje      1.1 gr 
 Kokosov maslac                    17.5 gr

13:3   Ovih 10 sastojaka mora biti dobro izmiješano u boci te, u periodu od maksimalno tri mjeseca, utrljavano u skalp svakog jutra i svake večeri. Kada to postane nužno, skalp morate oprati, no jedino sa mlakom vodom; osušite skalp i kosu dobro prije nego što ponovno utrljate ovu uljnu pomast (ointment). Nakon toga bi kosa trebala ponovno početi rasti. Bilo kako bilo, morate odustati od svega što je tjelesno – tjelesnih užitaka, tjelesnih strasti baš kao i od jedenja mesa, u periodu od minimalno tri mjeseca. I ne zaboravite slijedeće, da bez vjere nikako nećete ostvariti željene rezultate: Spero in te, Domine, in omnibus, quoniam tu solus sanctus, amore plenus, peramabalis, peradjuvabilis et omnipotens es, — Fiat Dixit Dominus! [U svim stvarima, Ja se u Tebe uzdam, O Gospode! Jer jedino si Ti svet i pun ljubavi, uzvišeno drag, svemoguć i uvijek voljan pomoći (helpful). Neka bude, reče Gospod!]

Jajčano ulje se dobija od tvrdo kuhanih žumanceta. Tvrdo kuhana žumanceta (misli se na žumance koje se izvadi iz tvrdo kuhanog jajeta; kojemu se skine bijela košuljica) se onda peku u loncu na umjerenoj vatri sve dok vlaga iz njih ne ispari u potpunosti. Nakon toga se, uz neprestano miješanje, toplina poveća sve dok pečena žumanceta ne postanu crvenkasta; čim vidite da žumanca proizvode ulje, istisnite ulje iz njih sa žličicom; odvojite ulje od  žumanceta (nekad je potrebno i do 25 žumanceta da se dobije potrebna količina ulja).

** Divuza (Styrax officinalis L. rijetka vrsta) Porodica: Styracaceae: Zaštićena Zakonom o zaštiti prirode od 1961.g. na svim prirodnim nalazištima. Raste u primorskom području između Podgore i Neretve, na poluotoku Pelješca, te na otocima Braču i Visu. Vrsta nije vezana uz neku posebnu biljnu zajednicu. Raste u živicama, uz gromače po rubovima obradivih površina u raspuklinama između stijena i u sastavu različitih oblika vegetacije. Razmnožava se sjemenom i izbojcima iz panja. Kad se jednom dobro ukorijeni teško ju je ukloniti. Danas je vrlo teško braniti gledište o autohtonosti i reliktnosti nalazišta ove vrste u nas, jer je element posve drugih oblika vegetacije, nego što su naši. Osim toga služila je za dobivanje smole, koja se još od davnina koristila u religiozne svrhe, kao sredstvo za kađenje. Najvjerojatnije je prenesena k nama ili izravno s Orijenta radi uzgoja za dobivanje smole, a možda i posredno iz nekog lokalnog uzgoja (samostanskog vrta). Takve se biljke u fitogeografiji antropohora nazivaju ergasiofigofiti. Antropofit, na svim nalazištima kod nas, jer je vezana na antropogene biotope.

*** Peruanski balsam je tamno smeđi sirupu nalik balsam koji se dobija od Peruanskog balsam drveta (Myroxylon balsamum ver. pereirae)

Duhovna Dijeta

Što je duhovna dijeta? Apstinencija od svih/svake vrste iziritiranosti ili uznemirenosti (aggravation = ono što povećava napetost/tenziju & ozbiljnost u nekoj situaciji), bez obzira na razloge. Gdje god da ova ‘dijeta’ nije striktno poštovana čovjek ne može očekivati ikakav napredak. Ja neću ukazati na različite razloge koji mogu uzrokovati takvu iziritiranost. Trebalo bi biti dovoljno ako kažem da se iritiranost mora u potpunosti izbjegavati, inače nikako ne možete govoriti o zdravlju (‘Ja vam moram reći kako je iziritiranost uništavajuća za zdravlje ljudskog tijela. Ona stvara previše gorčine/kiseline koja pak truje krv i time svakog trenutka stavlja ljudski život u opasnost. Stoga budite na oprezu od prevelike iziritiranosti i u ovom pogledu, jer bi vam se inače moglo dogoditi da ubrzo izgubite svoj fizički život.’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/164:13’ J.Lorber)

Na koji način se te iziritiranosti mogu lako izbjeći? Gledajte neprestano u Mene (ili ‘u Mom pravcu’) i to sa istinskim poštovanjem i u potpunoj vjeri, te sa svom svojom ljubavlju, ali nemojte (istovremeno) gledati u svijet ili pak u neke od svojih rođaka tražeći od njih dodatnu pomoć. Potrudite se svim silama da Meni posvetite one trenutke odmora ili opuštanja dok ste u miru i u osami/privatnosti svoga srca. Onda/na taj način ćete jako brzo spoznati koliko sam Ja, vas Otac, izuzetno dobar i prepun ljubavi.

Ako ljudska bića oproste jedni drugima, onda ću i Ja njima sve oprostiti. Budite ponizni sa cijelim svojim bićem/srcem, volite Boga iznad svega sa svim svojim vitalnim snagama, i ispunjavajte Božju volju tako što ćete voljeti svoju braću i sestre, te držati više do drugih ljudi nego do sebe samih. Kada tako budete činili, onda ste Djeca Božja.

Gospod: ‘Tko god u potpunosti prihvati Moju Riječ, te živi i djeluje u skladu sa njom bez ikakvih devijacija/odstupanja, on također prihvaća i Mene sa svom Mojom ljubavlju, mudrošću, silom i moći, te kroz to/na taj način može postati istinsko dijete Božije. Takvom ljudskom biću, Otac nebeski neće uskratiti ama baš ništa od svega onog što ima’.

Najvažnija hrana za čovječanstvo

(‘Veliko Ivanovo Evanđelje’, knjiga X, poglavlje 210, J.Lorber)

1)      Gospod: ‘Da bi čovjek ostao u savršenom zdravstvenom stanju i u tijelu i u duši, on se treba od djetinstva pa do starosti hraniti umjereno sa čistom hranom.

2)    ‘Gledajte Mene! Ja sam, što se tiče moga tijela, također čovjek, jedem i pijem jednu te istu hranu i utažujem Svoju žeđ također sa čistim, dobrim i zdravim vinom, ali uvijek sa ispravnom mjerom i svrhom. Ono što sada jedem pred vašim očima sam jeo također i u Svom djetinstvu. Također, većina Mojih učenika koji su bili ribari, žive na ribi.

3)      Za višak uhvaćene ribe su dobivali novac za kojeg su pak kupovali sebi nužnu odjeću, kruh, sol a također i vino, kojeg su uživali umjereno uz vodu. Pitajte ih da li je itko od njih ikada bio zaražen/napadnut nekom bolešću, osim jednog kojeg vam neću pobliže opisivati.

4)   ’Ja vam govorim: Da je čovječanstvo ostalo na hrani koju je propisao prorok Mojsije, doktori sa svojom medicinom ne bi nikada imali posla. Ali ljudi su počeli, na isti način kao epikurejci i pogani, trpati u svoje tijelo na stotine takozvanih delikatesa i baš zbog toga su pali, u jako kratkom vremenskom periodu, pod raznorazne bolesti.

5)    ’Dobra vrsta ribe iz čistih voda, pripremljena na način kako je mi pripremamo, je za ljudsko tijelo najzdravija hrana.

6)    ’Ali gdje se ovakva vrsta ribe ne može nabaviti, pšenični i ječmeni kruh su najbolja hrana za čovjeka, također i mlijeko zdravih krava, koza i ovaca. Među mahunarkama (legumes) leća uzima prvo mjesto, kao i Perzijsko kukuruzno brašno za pripravak kaše (pirea). Meso treba jesti oslobođeno od krvi i to jedino od nekih kokošaka i golubica, onda od zdravih i čistih goveda a također i od koza i ovaca, ili pečeno (Njemacki: ’braten’) ili kuhano, no pečenje je bolje od kuhanja.

7)    Životinjska krv ne bi smjela biti konzumirana od strane ljudskih bića.

8)  Ovo što Sam vam sada rekao je, i ostaje, za čovjeka najjednostavnija, najčišća i najzdravija hrana; posebno škodljivo/štetno za zdravlje je prežderavanje (prekomjerno uživanje hrane) i neprikladno pripremanje hrane, (i sada ukazuje na svrhu pravilnog pripremanja hrane) uz čiju pomoć se duhovi zle prirodne supstance potpuno izbacuju/odstranjuju.

9)  Na ovom mjestu je vrhovni gradski sudac zapitao: ’O Gospode & Gospodaru, kakva je situacija sa mnogim takozvanim ukusnim voćem & korijenjem?’

10)   Rekoh Ja: ’Jestivo voće prije svega mora biti potpuno zrelo, i u tom stanju ga čovjek može jesti umjereno. Ali je ono još zdravije za čovjeka ako je kuhano, pečeno ili sušeno, nego sirovo, jer kroz kuhanje, pečenje i sušenje se nefermentirani prirodni duhovi oslobađaju. Ista stvar je i sa korijenjem.

11)  Vi znate voće i povrće koje je prilagođeno ljudskom konzumiranju. No za gladuše i proždrljivce to nije dovoljno, već oni nastavljaju izmišljati velike količine prehrambenih proizvoda koji se dobijaju iz biljnog i životinjskog carstva. Posljedica toga je sigurni porast raznoraznih bolesti tijela.

Tajni-Čudesni lijek

(‘Duhovno Sunce’, knjiga 2, poglavlje 8, J.Lorber)

20] U čemu to u stvari ovisi? – Slušaj, Ja ću ti za to dati jedan mali recept/formulu (‘recipe’ = metoda ili sredstvo uz pomoć kojeg se postiže željeni cilj). Ti onda uzmi od njega svakog jutra i svake večeri punu/dobru žlicu, pa ćes se i sam uvjeriti da je ovaj recept (ili formula) u stvari stvarni tajni-čudesni lijek.

21] Prvi sastojak (species) u njemu je da se čovjek odmah, onog trenutka kada se ustane, ujedini sa Gospodom kroz ljubav u Njegovoj volji; isto se mora obaviti/učiniti i na večer. – Onda, ako čovjek nešto po-želi, on mora dobro obratiti pažnju na svoju prvu misao; to je drugi sastojak (species). Ovo sada odmah uhvati i ne puštaj, drugi sastojak ne mijenjaj ni za svo blago ovoga svijeta.

22] Ako je čovjek sve to učinio, onda bi trebao pitati Gospoda, da se On, sa Svojom beskrajnom snagom, ujedini sa slabošću jednom (ili nekad) njegove vlastite volje, obuhvaćajući na taj način još jednom Gospoda u svoj ljubavi, – to je treći sastojak (species). Ako se ovo sve dogodilo u beskompromisnoj silini/intenzitetu, onda bi se ovim trima sastojcima trebao dodati još jedan, četvrti, a to je fokusirana/usmjerena čvrsta vjera.

23] Kada se ova četiri sastojka nađu zajedno, onda je čudesna medicina spremna/spravljena.

24] Onaj koji u ovo ne želi vjerovati, neće biti u stanju, ili jako teško, sprovesti ovaj test; bilo kako bilo, onaj koji u to vjeruje, neka ode i neka (odmah!) napravi kako je rečeno, pa će se uvjeriti i sam kolika je moć Gospodinovog duha. – Ovdje sam vam morao objaviti ovu tajnu pošto je ovo mjesto pravo za to.

25] Stoga, sada znate što vam je za činiti ovdje na ovom svijetu, i zato možemo ići dalje; misao, čvrsta odlučnost, i mi imamo ispred sebe mjesto, gdje hoćemo ići.

26] Bilo kako bilo, ova tajna koju sam vam sada otkrio, vrijedi za cijeli prirodni baš kao i za cijeli duhovni svijet, pošto je to u potpunosti isto. Gospodin i svi Njegovi učenici su naučavali, a činjenica je kako je u jednoj prilici (Gospodin) rekao: “Jer bez Mene ništa ne možete učiniti (Ivan 15:5); bilo kako bilo, sa Mnom se sve samo razumije!’ (However, with Me everything understands itself = sa Mnom sve sebe razumije)!

27] I dalje, On reče: ‘Što god da zatražite od Oca u Moje ime, On će vam to i dati.’ (Ivan 16:23)  –  Ovdje, u ovoj zamolbi, Gospod ne pravi/nije postavio razlike, On reče: ‘Što god’.

28] On je također ukazao: ‘Gdje se dvoje ili troje nađu u Njegovo ime, tamo će On biti među njima; i što god tražili, bit će im dano.’ (Matej 18:20) – Bilo kako bilo, privođenje kraju (pursuance) ove svjetovne posjete (misli na Svoje utjelovljenje) će, kako je već najavljeno, otkriti (ili ‘raščistiti’) mnoge skrivene tajne. Novo mjesto je, bilo kako bilo, već ispred nas; stoga krenimo prema njemu (let us go near it)!’

Spread the Truth