Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Napomena čitaocu

Print Friendly, PDF & Email

Napomena čitaocu:

Dok je zapisivao ‘Scene sa kreveta umirućih’ Lorber je primio jednu dodatnu poruku, koja je za svoj cilj imala olakšati razumijevanje onog što će ovdje biti predstavljeno, te zbog svoje važnosti služi kao uvod. Druga namjera te poruke je bila odgovoriti na određene kritike glede nekih scena i rečenica koje nisu u skladu (ili ‘koje su nepodudarne’) sa Božanskim nadahnućem ovih diktata – bez da se uzelo u obzir kako duša na drugoj strani, prije nego se ujedini sa svojim duhom, ne može misliti, govoriti i djelovati drugačije. Ovdje je izjava: …‘Neke scene su ovdje dane slikovno a i u riječi na način kako se uistinu događa u duhovnom svijetu, tako da bi se čitatelju ovog otkrovenja dao jasan dokaz sljedeće činjenice: čovjek, kada napusti/odbaci svoje tijelo, ostaje potpuno ista osoba što se tiče njegova vanjskog izgleda, njegova jezika, njegova mišljenja (ili ‘načina razmišljanja’), njegovih navika, ponašanja, sklonosti i strasti. To isto vrijedi i za njegove akcije koje izviru iz potonjih. Takva je situacija sa čovjekom (ili ‘to je tako’) sve dok on ne postigne potpuni duhovni preporod (ili ‘sve dok se u svom duhu u potpunosti ne preporodi’). Stoga, ovo se stanje tranzicije (ili ‘ovo prijelazno stanje’) naziva ‘prirodna/materijalna duhovnost’. Bilo kako bilo, lokalitet/položaj je uvijek odraz istinske unutarnje prirode duha pod razmatranjem’…

Neka ova napomena bude od pomoći novim čitateljima ovdje objavljenih/predstavljenih onostranih scena (ili ‘scena na drugoj strani’) kao i (ostalih) velikih djela o onostranom (misli se na djela Jakoba Lorbera) koja se zbog njihovog obima pojavljuju kao odvojena djela.

Spread the Truth