Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8065 (Mesija je došao na svijet…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8065, 19 Prosinac 1961

MESIJA JE DOŠAO NA SVIJET…

Kako je mračan bio svijet, kad Sam se Ja spustio na Zemlju…Tek rijetko bi zasjalo svjetlo, tek rijetki su bili ljudi u kojima bi se zapalilo svjetlo Ljubavi, a ovi su prepoznavali veliku nevolju i dozivali Spasitelja, koji je trebao otkupiti svijet od grijeha i smrti. Jer, njima je bilo dostavljeno znanje, da treba doći Mesija kako bi donio spasenje ljudima, i oni su čekali ovog Mesiju, jer su kroz proroke primili najavu o Njegovom dolasku na ovaj svijet. A Ja Sam čuo ovu molitvu malobrojnih… Ja Osobno Sam sišao dolje na Zemlju, jer su se proročanstva morala ispuniti i jer je također nevolja bila toliko velika, da je Jedan morao doći kao Spasitelj i Otkupitelj svijeta… A Ja Sam isijavao Moje svjetlo, Ja Sam pustio da Moja Ljubav zrači na sve ljude, i oni koji su se zadržavali u krugu struje Moje Ljubavi, bili su uistinu sami ispunjeni svjetlom Ljubavi, i prepoznali su Me kao Mesiju, Koji je trebao otkupiti svijet od grijeha i od smrti. Gdje je tama, tamo Moj protivnik ima nadmoć (vrhovnu vlast), i on uistinu hara među ljudima da ih upropasti… Ali, Ja Sam došao u ovaj svijet kao jasno, blistavo svjetlo, i rasvijetlio Sam njegove spletke, tako da je on bio prepoznat kao Sotona i rušitelj (grabežljivac), od onih koji su željeli hodati u svjetlu, koji su u sebi zapalili svjetlo, i koji su stoga bili voljni slušatelji, kada Sam im Ja objavio Moju Riječ: Moje Božansko učenje Ljubavi, čije je ispunjavanje jedino, za čovječanstvo značilo spasenje iz njihove duhovne bijede… Samo Svjetlo je sišlo na Zemlju… Ljubav se utjelovila u jednom čovjeku, koji je sebe pripremio kao posudu za Božansko svjetlo Ljubavi od vječnosti… Ja Sam obukao tijelo, jer Sam Ja Osobno, kao neiscrpan izvor snage, morao za Sebe izabrati jedan omotač, da bih mogao boraviti među vama ljudima, koji bi bili iščezli, ako bi vas obasjala Moja nemjerljiva punina svjetla i snage… ako bih vas Ja susreo otvoreno (neskrivenneomotan). I tako vam Se ponudila jedna svjetlosna duša… jedan anđeoski duh od Mene pozvan u život… da oživi ovaj izvanjski ljudski oblik, i da Meni također pripremi jednu posudu, u koju se sada mogla izliti Moja Ljubavna snaga… da Sam Ja Osobno tako u ovoj ljudskoj izvanjskoj ljusci mogao boraviti među vama ljudima, da ste vi sada mogli primiti od Mojega svjetla Ljubavi, koje ste žudili kada je vas ljude pritiskala tama, i vi ste ju željeli odagnati svjetlom… koje iz Mene Osobno vama isijavalo, i osvjetljavalo tamnu noć… Ja Sam živio kao „čovjek Isus“ među vama ljudima… Ja Sam zato sišao na Zemlju, jer Sam želio donijeti pomoć vama ljudima u najvećoj duhovnoj pogibelji… Ja Sam vas želio osloboditi iz vlasti onoga kojega ste vi jednom dobrovoljno slijedili u ponor i kojemu se vi sami niste mogli istrgnuti. Zbog toga Sam Ja Osobno došao kao Spasitelj na Zemlju, jer Sam u čovjeku Isusu za vas izvršio djelo otkupljenja… Ja Sam kroz Moju smrt na križu uklonio krivnju, koja vas je držala daleko od Mene, i koja je najprije morala pronaći pravedno podmirenje (zadovoljštinu, pokoru, pomirbu), ako Sam vas Ja želio iznova primiti u Moje kraljevstvo, ako ste vi željeli iznova prebivati u svjetlu, kao na početku… Svjetlo je sišlo u tamu… Jedno svjetlosno biće je moralo doći na Zemlju, u kojem Se vječno Svjetlo moglo očitovati (manifestirati). Morala je ljudski omotač uzeti jedna svjetlosna duša, koja Mi je potom pripremila Svoje tijelo, tako da ono nije iščezlo, kada Sam Ja Osobno uzeo boravište u ovoj ljudskoj formi… Jer Ja Osobno Sam bio Ljubavna snaga, koja se isijavala u beskraj, koja je međutim trebala jedan vanjski omotač, dok god je ona boravila među vama ljudima, koji ste odbacili (odrekli se) sve svjetlo. Ali, Ja Sam bio prepoznat samo od nekolicine, jer je u njima još tinjala mala iskra svjetla Ljubavi koje je potiskivalo prema Meni, i oni su također bili podignuti iz tame. Ali, najprije je trebalo biti ostvareno djelo otkupljenja, morala je biti uklonjena prvobitna krivnja, morala je biti plaćena otkupnina za duše, koje su se još nalazile u vlasti Mojega protivnika, koji ih nije želio osloboditi. A, čovjek Isus je prešao težak zemaljski put… On se pripremio da postane prebivalište za Mene i da Me primi u Sebe. I tako je Njegov cijeli životni put bio jedino put u Ljubavi, jer Ga je Ljubav duboko povezala sa Mnom, i Mene ponukala da Se nastanim u Njemu… I tako je Njegova iznimno velika Ljubav za Mene prinijela žrtvu za svoju palu braću… On je uzeo njihovu krivnju na Sebe i s njom je otišao na križ… On je patio i umro pod užasnim mukama i izdržao snagom Svoje velike Ljubavi… Jer, On je prihvatio Mene Samoga, On se potpuno sjedinio sa Mnom, On Sam je postao Ljubav, koja je Moj izvorni element, tako da Sam dakle, Ja Osobno ostvario djelo otkupljenja u čovjeku Isusu…

(19 Prosinac 1961) I Ja Sam vas otkupio od grijeha i od smrti, iznova Sam za vas uspostavio stanje koje je postojalo prije vašeg pada u grijeh… ali Ja Sam učinio ovisnim o vašoj volji, Mene Samoga u Isusu Kristu prepoznati, i vjerovati da ste pronašli otkupljenje. Ja Sam zračio kao jasno svjetlo dolje na ovu Zemlju, i u ovom svjetlu je čovječanstvo sada moglo prepoznati put kojim su oni trebali ići, da se iznova vrate k Meni, u Očinsku kuću. Prije u tami, ljudi nisu pronalazili put, i stoga su stalno hodali u zabludi, nalazili su se na području Mojega protivnika i nisu poznavali put koji bi ih izveo u Moje kraljevstvo. Ja Osobno Sam morao najprije proći za vas ovaj put, kojim Me sada svi vi možete slijediti, i zbog toga Sam sišao na Zemlju, zbog toga Sam obukao tijelo i za vas prinio najtežu žrtvu u čovjeku Isusu… Zapalio Sam svjetlo, koje se nikada neće ugasiti, jer je djelo Otkupljenja ostvareno za  sva vremena… bit će to uvijek i uvijek iznova za ljude put do Križa, onaj put koji vodi natrag k Meni, u Moje kraljevstvo… A vama ljudima će uvijek iznova biti pokazan Jedan, Koji je za vas umro na Križu… bit će vam uvijek iznova predstavljena velika Ljubav čovjeka Isusa kao „put nasljedovanja“, i vi ćete uistinu i putovati u svjetlu, jer ćete ga vi sami zapaliti u vama, čim ispunjate Njegove zapovijedi Ljubavi… čim se vi sa Mnom Osobno povezujete kroz Ljubav… Jer, vi ćete nadvladati tamu, vi ćete postati slobodni od vašeg neprijatelja i protivnika (Sotone), opet ćete se vratiti Ocu, od Kojeg ste jednom proizašli.

AMEN

Spread the Truth