Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8063 (Duhovna molba: Molitva za Snagu i Milost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8063, 15 Prosinca 1961

DUHOVNA MOLBA: MOLITVA ZA MILOST I SNAGU ….

Iz Mog obilja možete crpsti Milost za Milošću. Jer Ja dajem obilato, Ja Moje darove ne ograničavam, samo ako želite da ih vam darujem …. I uistinu, Moja Ljubav prema vama je ogromna, jer Ja u vama vidim slabašnu dječicu, koja bez pomoći ne mogu napredovati prema gore, koja za uspon u visine trebaju Moju pomoć. I kad Me molite za Milost i snagu, onda vam Ona uistinu i dolazi, jer Ja takvu jednu molbu ispunjavam nadasve rado, pošto Mi dokazujete vašu volju za tim da dospijete do Mene, od Kojega ste nekoć proizašli.  

A vi priznajete vašu slabost, prepoznajete nedostatno stanje u kojem se nalazite, i u svoj poniznosti dolazite kod Onoga, Koji je Sama snaga i svjetlost i Koji vas hoće opskrbiti snagom i svjetlom. Vi u zemaljskom životu doduše možete raspolagati životnom snagom, no ona vam još ne jamči uspon u visinu, pošto za to trebate duhovnu snagu, koju si doduše možete priskrbiti životnom snagom …. I ako vi znači molite za duhovnu dostavu snage, vi sami priznajete vaše stanje slabosti i trudite se otkloniti ga.

Ja vam dajem sve, Ja sam neprestano spreman poklanjati, i nitko tko od Mene očekuje osnaženje ne mora ostati praznih ruku …. No vi Mi se za to morate obratiti …. Jer nekada ste odbili Moju Ljubav …. a to je dovelo do toga da ste postali nemoćni, pošto Moja Ljubav gubi na djelotvornosti kad nailazi na otpor. Tako da vi znači prvo morate odustati od otpora, a to Mi dokazujete kad Me molite za Milost i snagu …. to znači da ste voljni vratiti se Meni, da nedostatak Ljubav-nog zračenja doživljavate kao oslabljeno stanje i opet želite primati. Tako da vam Sebe i mogu podariti i opskrbiti vas Milošću i snagom …. 

I uistinu, Ja ću vas bogato obdariti, neće vam ništa nedostajati, tako da ćete sa uspjehom i prevaliti put vašeg zemaljskog života. Vaš ispit volje proći ćete uspješno i vaše poglede uvijek ćete okretati samo na Mene, pošto vas onda Ja privlačim Mojom Ljubavlju. Možete vjerovati da vi sami nećete moći zabilježiti uspjeh, da vi trebate Mene i Moju pomoć …. Da vam Ja nju odobravam što jamči Moja ogromna Ljubav, no vi sami ju morate zatražiti, vi morate vaše misli okrenuti k Meni i otvoriti se za dotok sile Milosti.

Kao što ste se nekoć okrenuli od Mene i sami sebe zatvorili u slobodnoj volji …. tako se sada u slobodnoj volji morate ponovo vratiti Meni, i vaše molitve uistinu će naći uslišenje, jer Moja Ljubav uvijek se želi samo predavati, želi usrećivati, ona mrtvo želi probuditi u život, želi osnažiti slabo …. Ona vas sama želi privući na sebe, i zato traži da se s vama sjedini …. što vi morate omogućiti u slobodnoj volji, pošto vas Ja ne prisiljavam.

No onda Ja ne znam za ograničenje, možete primati snage i Milosti u preobilju, a uspon u visinu će vam lako padati, zemaljski život vi ćete proživjeti u skladu s njegovom svrhom; dospjeti ćete do spoznaje da sam Ja Sam i sjedinjenje sa Mnom svrha i cilj vašeg zemaljskog života. Pa ćete tada svjesno ići životnim putem, jer tada se osjećate kao djeca vašeg Oca, uspostavljate ispravan odnos djeteta prema Ocu, i uistinu, vratiti ćete se u Očinsku Kuću i onda sa Mnom biti i ostati povezani vječno …. Sve Milosti ćete ispravno koristiti i sazrjevati ćete na Zemlji …. Onda ćete kao Moja prava djeca moći ući u Moje Kraljevstvo koje je vaša istinska domovina …. 

AMEN

Spread the Truth