Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8062 (Božja pravednost… Sud… Djelo Otkupljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8062, 13 Prosinac 1961

BOŽJA PRAVEDNOST… SUD… DJELO OTKUPLJENJA…

Ja sam dobar i pravedan Bog… Moja Ljubav pripada vama, Mojim stvorenjima, uvijek i zauvijek. A ipak, Ja iz Moje Ljubavi ne mogu nazvati dobrom neku nepravednost, Ja vas ne mogu usrećiti Mojom Ljubavlju, ako ste vi postali grješni… to međutim ne znači da vas Ja kažnjavam za vaše grijehe, nego vi sami kroz grijehe privlačite nesretno stanje za sebe, vi hodate na udaljenosti od Mene, a to uvijek znači nesretnost, budući vas Moja Ljubav ne može dotaći, jer ste vi sami stvorili udaljenost, a Ja ne mogu djelovati na vama protiv Mojega vječnog reda… I zato svaki grijeh, prema Mojemu zakonu reda, zahtjeva nadoknadu (zadovoljštinu, namirenje, po(d)mirenje), tako da Moja pravednost bude zadovoljena, tako da se vi iznova možete Meni približiti, kako bi primili Moju Ljubav. Moje Biće je Ljubav i milosrđe, i zato sam Ja također iznimno dugotrpljiv… Posljedično, Moja pravednost ne može biti izuzeta, jer i ona pripada Mojemu Biću, Koje je nadasve savršeno. I stoga Ja moram također pustiti da na vas dođe Sud, kojeg međutim uvijek vi sami izazivate, jer vi iznova morate doći u red kako bi postali blaženima, i jer je za to potreban ovaj Čin nadoknade… stanja, koja su uvijek samo učinci naopake volje ljudi, dakle posljedica grijeha… koja Ja omogućujem zato da bi time vaši grijesi bili podmireni, i vi ljudi iznova uđete u stanje koje vas približava Meni, i da vi onda također možete opet biti usrećeni od Moje Ljubavi. Takvi sudovi su uvijek samo odgojna sredstva, to su sredstva da vas opet vrate k Meni; no nikada to nisu dokazi ili izrazi Mojega gnjeva… Jer Ja ne osjećam nikakav gnjev, budući sam Ja Ljubav… Jer Me Moja pravednost nagoni da pustim da vi sami osjetite posljedice svojih grijeha, kako bi sebe promijenili. I tako vi sami na sebe privlačite svaki sud, ali vi sami to također možete pretvoriti u blagoslov za vas, kada se vi okrenete Meni u svakoj nevolji, bilo tjelesnoj ili duhovnoj… kada vi ispovjedite vaše grijehe i Mene u Isusu Kristu molite za oprost vaše krivnje. Moja Ljubav za vas je tako velika, da ona prihvaća svakog grješnika, da Ja njegov grijeh zapisujem u pijesak, i da Ja više ne tražim od vas nikakvu nadoknadu, ako vi pozovete Isusa i Njemu predate svoju krivnju… No Ja to ne mogu učiniti dok god vi ustrajavate u grijehu, dok god vi ne vjerujete u Isusovo Djelo Otkupljenja, i još uvijek vodite vaš zemaljski život na udaljenosti od Mene. Onda vas Ja moram pokušati osvojiti u obliku Suda, što je onda za vas uvijek jedino znak Moje pravednosti, da vas Ja ne mogu prihvatiti dok god vi ustrajavate u grijehu… Onda posljedice grijeha udaraju nazad na vas… Onda vi možete biti pogođeni patnjama, nevoljama i neprilikama svake vrste… ali ovi su onda poravnanje za vaše grijehe, vi ispaštate, uklanjate krivnju, dok god vi još prebivate na Zemlji i možete pronaći put ka Križu… A onda se za svih vas također opet oslobađa put k Meni, onda vas Ja opet mogu prihvatiti, Ja vam mogu pripremiti blaženu sudbinu, jer vam Ja iznova mogu pokloniti Moju Ljubav… i jer je Moja pravednost pronašla podmirenje.

AMEN

Spread the Truth