Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8054 (Da li je Biblija zapečaćena?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8054, 3 Prosinac 1961

DA LI JE BIBLIJA ZATVORENA/ZAPEČAĆENA?…

Kako je samo pogrešna vaša pretpostavka (ili ‘kako li je samo pogrešno sa vaše strane pretpostaviti’), da je Pismo, Knjiga otaca, Moja Riječ završena (ili ‘da sa Svetim Pismom, Knjigom Otaca, Moja Riječ završava’): da sam Ja sâm povukao/postavio granicu nakon koje se (sad) više ne izjašnjavam i ne obraćam ljudima (ili ‘da sam Sebi postavio granicu nakon koje se više neću izražavati i obraćati ljudima’).

Tko vam daje pravo na takvu pretpostavku (ili ‘autoritet da tako nešto pretpostavite’)? Tko će Mene, kao Oca, spriječiti da uvijek i iznova govorim/pričam Mojoj djeci? Tko vam daje (za) pravo (ili ‘autoritet’) tvrditi da je sâma Biblija dovoljna, da vama ljudima više nije potrebna nikakva daljnja (‘ili ‘dodatna’) Riječ?

Vi, koji odbijate ikakvo (ili ‘svaku vrstu’) ‘Novo/g Otkrovenje/a’, vi se još nalazite u najdubljoj duhovnoj tami! I u takvoj tami nećete razumjeti niti Bibliju, tako da je ona za vas i dalje zaključana knjiga, jer vi ne razumijete duhovni smisao slova, inače biste u Njoj (ili ‘također i u ovoj knjizi’) pronašli znakove/upute/indikacije o Mojim stalnim/perpetualnim otkrovenjima – a djelovanje Moga duha bi vam bilo jasno/razumljivo. Ali, sve dok ste i sâmi još neprobuđenog duha, vi ne možete shvatiti smisao Riječi koje sam Ja sâm govorio Mojim učenicima dok sam hodio zemljom (ili ‘hodio po zemlji’).

Kako siroti/siromašni bi ste vi ljudi bili kad’ bi ste se morali zadovoljiti (ograničiti) jednom knjigom, za koju (niti vi) sâmi ne možete biti sigurni da je nepromijenjenog sadržaja, kada vam uvijek iznova od gore ne bi bila pružana čista istina, po kojoj bi ste se mogli mjeriti/ravnati, da li se sâmi krećete u istini.

Vi, koji priznajete (ili ‘koji želite priznati’) samo ovu Knjigu otaca, vi sâmi još niste prodrli (ili ‘zašli’ ili pak ‘osjetili’) u/tu Riječ, vi ste Ju čitali samo razumom, bez da ste duhu u vama koji vas poučava i koji vam otvara/razjašnjava duhovni smisao, dopustili da kaže svoje. Vi ste ‘zapeli za slovo’ i ne razumijete njegov (duhovni) smisao.

A kad vas Ja hoću uvesti u istinu (ili ‘voditi do istine’), onda vi poričete Moje djelo (ili ‘Moju Riječ’), – i Moje sluge optužujete za ophođenje sa Mojim protivnikom. Vi osporavate Moju volju i moć da govorim onima koji Mi se u punoj vjeri nude za služenje i koji su zbog toga u stanju čuti Moj glas u sebi. I uporno/tvrdoglavo se držite shvaćanja/mišljenja, kako je Moja Riječ završena onim Pismom kojeg vi smatrate/priznajete jedinom knjigom kroz koju sam se Ja očitovao/objavio. I to je vaša šteta (ili ‘u tome se sastoji vaš gubitak’), jer vi svojim odbijanjem Moje Riječi iz visina potvrđujete da ste samo mrtvi Kršćani, jer živo Kršćanstvo je ‘djelo(vanje) u ljubavi’ i ono bi vam donijelo rasvjetljavanje duha, a tako i razumijevanje za Moju neuobičajenu pomoć (ili ‘ove Moje neuobičajene pomoći’) u vremenu (velikih) duhovnih problema (ili ‘duhovne potrebe/oskudice’).

Onda bi također shvatili i riječi iz Biblije, obećanja (ili ‘zakletve/zavjete’) koja/e sam vam Ja sâm dao i koja upućuju na to, kako (ili ‘da’) se Ja sâm objavljujem/obraćam onima koji drže/poštuju Moje zapovijedi (Ivan 14:21). Kako dakle tumačite to Moje obećanje, ako odbijate/ignorirate/ne priznajete sva Novija Otkrovenja? Hoćete li Mene sâmoga nazvati lažljivcem, ako/kada vam najavim Moga ‘Utješitelja’, koji će vas ‘uvesti u svu Istinu’ (Ivan 14:26). Kako vi razumijete ove/te riječi, koje se moraju ispuniti, jer se svako obećanje/zavjet koje/i sam Ja dao ljudima za vrijeme Mog zemaljskog života ispunjava.

I zašto ne želite vjerovati? Jer ste uobraženog/arogantnog/naprasitog duha, jer vam nedostaje unutarnje živosti (= aktivnosti, vitalnosti), fali vam probuđenosti duha, i stoga vi vjerujete kako možete odrediti Mene i Moje delovanje, kako ih možete sami ograničiti kako vam se sviđa (ili ‘kako vam odgovara’).

Ali varate se, iako vjerujete da su vas vaše studije dovele do nekakvog znanja, koje vam daje za pravo/opravdava odbijati Moju Riječ iz visina. Vi ste naprasitog/arogantnog/uobraženog duha i zbog toga nikada ne bi mogli primiti Moje otkrovenje, jer Ja Svoju milost poklanjam samo poniznima, a ta poniznost vama fali. I zbog toga vi još hodite u tami, koju nećete probiti, jer izmičete (sklanjate se od) svjetlu koje bi vam moglo donijeti spoznaju, samo ako biste željeli stajati u njegovom sjaju/svjetlosti (ili ‘stupiti na njegov sjaj’).

Moja ljubav prema Mojim bićima nikada neće prestati (= u smislu, ‘ugasiti se’) i stoga Ja nikada neću propustiti priliku da se obratim vama ljudima, tamo gdje su za to ispunjeni (pred)uvjeti. I Moj glas će se uvijek oglasiti onima koji su dobre volje, kojima Ja, kao Otac, mogu govoriti kao Svojoj djeci koja živo veruju u Mene i, njima ću se i potvrditi/objaviti/otkriti, i Moji će također i prepoznati Moj glas, jer sa njima mogu biti prisutan, njima se mogu otkriti/objaviti/oglasiti – KAO ŠTO SAM I OBEĆAO!

AMEN

Spread the Truth