Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8028 (Priznavanje Isusa Krista je priznavanje Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8028 , 29 Listopad 1961

PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA JE PRIZNAVANJE BOGA…

Ljudima ne može biti dano dovoljno razjašnjenje, jer su prihvatili toliko mnogo zabluda (obmana, pogrešaka), i nalaze se u potpuno izopačenom (naopakom) razmišljanju. Kada bi bili ispravno podučeni, oni bi također lako mogli pronaći vjeru. Ipak, oni nisu bez krivnje, jer im nedostaje žudnja za Istinom, inače bi im ona mogla biti ponuđena, i od njih bi također bila prihvaćena. Dakle, njima je također bilo nedovoljno naučavano djelo otkupljenja Isusa Krista, budući da ljudima nije bilo dano njegovo obrazloženje, tako da oni ne prepoznaju veliku važnost i stoga su odustali od vjere u Njega i Njegovo otkupiteljsko djelo, pa često čak poriču Njegovo postojanje, jer o tome nisu bili podučeni u skladu sa Istinom. No, upravo je vjera u Isusa Krista i Njegovo djelo otkupljenja ljudima spasenje, i hitno je potrebno da ju oni steknu još prije Kraja, prije nego njihove duše napuste tijelo da bi ušle u onostrano kraljevstvo. Ako ste vi, Moje sluge na Zemlji, stoga uvijek iznova upozoravani da vašim bližnjima date Objavu o Božanskom Otkupitelju, to i za vas same znači djelo milosrđa, jer vi znate za najveći jad svih onih koji ne vjeruju u Njega i otuda ni nemaju ispravnu spoznaju Mene Osobno, Kojeg oni samo moraju potražiti u Isusu Kristu kao stvarnoga (suštinskoga) Boga, s Kojim trebaju uspostaviti vezu kao dokaz da Me priznaju. Tko ima pravu vjeru u Mene, također Me zaziva u Njemu, u Isusu, Koji je otkupio svijet od grijeha i smrti… Tko Njega ne priznaje, ne priznaje još ni Mene ispravno, čak i ako on ne želi zanijekati „Božanstvo“, no on se još ne nalazi u ispravnom razmišljanju, inače bi mogao vjerovati da smo Isus i Ja jedno (Ivan 10:30)… A, čim je ljudima moguće o tome dati razjašnjenje sukladno Istini, njima će također biti lakše povjerovati, ako je njihova volja dobra… Zbog toga Ja šaljem vas, Moje učenike, uvijek iznova da obavijestite o otkupiteljskom djelu Isusa Krista, zbog toga vas Ja uvijek iznova potičem na marljivi (neumorni) rad u vinogradu, jer od toga umnogome zavisi spas duše čovjeka, ukoliko on Njega pronađe, ukoliko on može steći uvjerenu vjeru u Njega, Koji je kao omotač sklonio Mene Osobno, Koji Sam postao jedno s Njim i stoga ostvario otkupljujuće djelo u Isusu… Jer, Ja moram biti priznat u Njemu od svake duše koja želi ući u kraljevstvo svjetla, koja međutim pronalazi pristup u njega jedino onda kada je iskupljena njena prvobitna krivnja kroz Isusa Krista, Kojeg otuda također treba priznati… Vi ljudi ne znate, kakvu veliku misiju je „čovjek Isus“ ispunio na Zemlji; vi ne znate koliko je važno bilo djelo milosrđa za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali uvijek iznova vam o tome prilaze Objave, i vi možete biti podučeni u najpotpunijoj Istini, samo ako se vi ne zatvorite, kada vam ova bude ponuđena preko Mojih glasnika, kroz djelovanje Mojega Duha. Ja uvijek iznova opominjem Moje glasnike da vam dostave Istinu, a vas opominjem da ju prihvatite, jer vi morate pronaći Isusa Krista… A, ako vi ne prihvatite put prema Njemu na Zemlji, tada ulazite neiskupljeni u onostrano kraljevstvo, i onda morate ostati u prokletstvu (nesreći), sve dok vi Njega tamo ne pronađete… Jer, bez Isusa Krista nema ulaza u kraljevstvo svjetlosti i blaženstva… No, dovođenje Čiste Istine ipak može razbistriti (pročistiti) vaše razmišljanje, i uz dobru volju vi možete pribaviti ispravno razumijevanje za to, i onda se vi možete nazvati blaženima, kada vi dobrovoljno prihvatite put prema Njemu, Božanskom Otkupitelju, kada vi dakle pristignete do žive vjere, jer se osjećate potaknutima voditi život u sljedbeništvu Isusa, odnosno, prakticirati Ljubav, što će onda također probuditi u život Duh u vama… Jer, Istina može prosvijetliti vaše razmišljanje, čim ste vi samo dobre volje. Istina vas može osloboditi od sve tame, budući je Istina od Mene, Koji Sam Svjetlo od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth