Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8026 (Duhovno nizak stupanj je razlog za dezintegraciju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8026, 25 Listopad 1961

DUHOVNO NIZAK NIVO JE RAZLOG ZA DEZINTEGRACIJU…

Primjetno je značajno duhovno opadanje, jer ljudi obraćaju malo pažnje na događaje koji se događaju na duhovnom nivou… Oni samo razmatraju svjetovne događaje i učinke ovih na njihov fizički život, oni samo razmatraju zemaljske misli i nemaju ama baš nikakav kontakt sa duhovnim svijetom. Rijetko, ako ikada, su njihove misli usmjerene spram kraljevstva koje nije od ovog svijeta… Oni jedino vjeruju ono što mogu vidjeti i sumnjaju u sva duhovna događanja. Oni ne vjeruju u Mene ili bi pokušali uspostaviti kontakt sa Mnom, njihovim Bogom i Ocem od vječnosti… Oni smatraju sve duhovno kao nestvarno i time ga ne istražuju, i ako su uvučeni u razgovore o Meni od strane njihovih bližnjih ljudskih bića oni ne žele znati i čak iskreno priznaju njihovu nevjeru. Oni nemaju duhovnih poveznica budući su držani zatočenima od strane zemaljske materije i time od strane Mojeg protivnika (Sotone), kojem oni pripadaju i od kojeg se isto tako ne namjeravaju razdvojiti.

Otud značajno nizak duhovni nivo, koji je razlog za Kraj stare Zemlje, Kraj perioda Spasenja, što potrebuje dezintegraciju zemaljskog stvaranja. Jer Zemlja treba biti mjesto obrazovanja za dušu koja živi na Zemlji utjelovljena kao ljudsko biće. Ali na duh unutar ljudskog bića se više ne obraća pažnja, ljudsko biće smatra njegov zemaljski život kao sam cilj i više ne pridaje dužnu pažnju njegovom stvarnom zadatku, on ne udovoljava njegovom zadatku na Zemlji. On zanemaruje razvoj njegove duše… On živi u potpunom neznanju o njegovom zemaljskom zadataku i isto tako neće nikada steći ikakvo znanje o njemu budući odbija biti obaviještenim o njemu. On odbacuje svako objašnjenje ili poduku danu mu od strane vjernih ljudi i ne može biti prisiljen na shvaćanje (u smislu: ne može ga se na silu uvući u shvaćanje) budući to proturječi Mojoj Ljubavi i mudrosti…

I prema tome ću Ja koristiti druge metode prije Kraja kako bi motivirao nekolicinu, koji nisu potpuno porobljeni od strane Mojega protivnika, da ih zamislim… Ove će metode, u stvari, biti vrlo bolne budući će ljudi morati biti žestoko pogođeni od strane sudbine kako bi došli k pameti i zaputili se stazom prema Meni. Jer oni će ući u ozbiljne poteškoće u kojima više ne mogu očekivati zemaljsku pomoć… I onda će biti moguće da će se oni prisjetiti Sile Koja ih je stvorila… Onda će biti moguće da će oni pozvati ovu Silu iz dubine njihova srca… I onda ću Ja doista čuti njihov poziv i također odgovoriti njihovoj molitvi, i Ja ću im Sebe otkriti kroz očiglednu pomoć, kroz njihovo spašavanje iz njihove nedaće. Ipak Ja neću zamjetiti riječi koje su samo usnama izgovorene… Međutim, srdačna molitva, molitva u Duhu i Istini će biti uslišena od strane Mene, budući Ja i dalje želim zadobiti svaku dušu prije Kraja tako da ona neće opet zastraniti jedno beskrajno dugo vrijeme…

Ljudsko duhovno opadanje je uzrok za znatne i grube udarce sudbine koji još moraju zadesiti čovječanstvo kako bi promjenili njihove misli, u onoj mjeri koliko je to uopće moguće. Prolazna priroda zemaljskog vlasništva će i dalje privesti mnogog čovjeka k njegovoj pameti i ponukati ga da najozbiljnije uzme u obzir stanje njegove duše. Ipak njihova volja će uvijek ostati slobodna, i oni se moraju zaputiti stazom ka Meni u cjelosti bez utjecaja… Ali njihovo je izbavljenje osigurano ako se zapute ovom stazom, jer to se tiče jedino spasenja njihove duše a ne njihova fizičkog blagostanja…

To se jedino tiče njihova priznavanja Mene, da oni vjeruju u Mene, što trebaju demonstrirati njihovom zamolbom Meni u Duhu i Istini… I oni će biti spašeni od propasti, oni će biti zahvaćeni od strane Moje Ljubavi-pune Očeve ruke i iznuđeni iz šapa Mojega protivnika, koji nema autoriteta nad slobodnom voljom ljudi i izgubit će njegovo pravo nad ovom dušom. I svako ljudsko biće će doista biti blagoslovljeno koje Me i dalje prizna prije Kraja… koje nađe pribježište u Meni u njegovoj nedaći i onda dozvoli sebi da bude zahvaćen od strane Moje Ljubavi. Jer Ja mu neću dati da padne, i on će Mi vječno zahvaljivati da Sam se borio za njegovu dušu sve do Kraja, da Moja Ljubav nije ostavila ni kamen neprevrnutim kako bi ga pridobila zauvijek.

AMEN

Spread the Truth