Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8014 (Ponovljeno upućivanje na prirodni događaj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8014, 8 Listopad 1961

PONOVLJENO UPUĆIVANJE NA PRIRODNI DOGAĐAJ…

Još jednom vas želim obavijestiti kroz glas Duha da se približavate jednom događaju sa nezamislivim posljedicama… da će čovječanstvo doživjeti nešto takvog opsega kao nikada prije još od početka ovog perioda Spasenja… Jer Ja želim prodrmati ljude iz njihova stanja sna; Ja želim da se srede a to je jedino moguće kroz prirodni događaj takvih ogromnih proporcija da nitko neće biti sposoban ostati nedodirnut velikom tragedijom koju će ovaj događaj značiti za čovječanstvo. Cijeli svijet će s tim suosjećati i ljudi svugdje će se plašiti da bi se isti događaj mogao dogoditi njima, jer nikakvi prethodni znakovi nisu postojali da bi predvidio jedan ovakav događaj, i prema tome biti će velikog nespokoja među čovječanstvom. I biti će također očigledno svim ljudima da ovaj događaj nije bio prouzročen ljudskom voljom… oni će znati da je bio prouzročen od strane sile sa kojom se ne mogu boriti; oni će shvatiti da prirodni elementi izbijaju, kojima su ljudi beznadežno izloženi. I to je Moja nakana, je sve dok ljudi i dalje smatraju druge ljude krivima zbog onog što se događa u svijetu, nitko se neće zagledati u sebe samoga… Ali to je Moja volja da će oni pronaći stazu do Mene, a budući je nizak duhovni stupanj ljudi već potonuo do točke da oni također niječu Moje postojanje… budući je vjera u Mene propala do minimuma, Ja moram koristiti posljednja sredstva kako bi dao dokaz o Sebi Samome, premda čak onda svaka pojedinačna osoba i dalje može sama odlučiti sukladno njegovoj volji, Jer on neće biti prisiljen vjerovati, on također može dati sebi bilo koje drugo objašnjenje, i to je za očekivati. Još jednom samo nekolicina će razumjeti Mene i Moj glas i biti prijemčivi za njega, oni će Me zazivati u velikoj nevolji i, doista, Ja ću im čudesno pojuriti u pomoć budući ih želim pridobiti da svjedoče za Mene, oni će biti živi zagovornici Mene kada je došlo vrijeme. Ja moram koristiti prilično neobične metode budući su ljudi već toliko neosjetljivi da čak najužasniji događaji njima više ništa ne znače… oni primaju takve novosti jedino sa njihovim ušima da bi ubrzo na njih zaboravili jer se to nije njima osobno dogodilo. I stoga će se morati zbiti jedan događaj koji će preplašiti sve ljude budući oni neće znati da li će on sebe ponoviti, da li će se dogoditi samo djelomično uništenje ili će cijela Zemlja konačno biti afektirana… Oni moraju biti postavljeni u ovo stanje straha jer ljudi su jedino zainteresirani za njihovu vlastitu sudbinu, i prema tome će oni morati biti tjeskobni…

I onda će tamo postojati mogućnost da će ljudi pronaći stazu i zaputiti se k Meni, i svaka pojedinačna osoba može sebe smatrati sretnom ako je on već uspostavio kontakt sa Mnom ili ga uspostavlja… tko Mi se moli u duhu u Istini. Opet i iznova vam kažem da ćete biti spašeni od uništenja, od obnovljenog prognanstva u materiju, ako ste pronašli Mene, čak ako je vaš stupanj zrelosti jako nizak. Vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla, vi se možete nastaviti uspinjati u onostranom i više se ne morate plašiti tame… Jer čim ste Me pronašli vi ste također prepoznali Isusa Krista i Njegov čin Spasenja i koristite blagoslove čina Spasenja: vi Mu apelirate za oproštenje od vaše krivnje i tako ulazite u kraljevstvo onostranog u iskupljenom stanju… ili prihvaćate pomoć vodiča u onostranom bez protivljenja, koji će vas ispratiti do Božanskog Iskupitelja… Ali to uvijek znači da vi morate priznati Mene Osobno tijekom vašeg života na Zemlji, da vi prihvatite Mene vašom vlastitom slobodnom voljom, što je dokazano svakom srdačnom molitvom Meni. To je zašto će golema nevolja zadesiti ljudsku rasu, tako da se ovaj poziv, koji odlučuje vašu sudbinu u vječnosti, može probiti do Mene. Vi morate vjerovati u Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja Koji želi biti vaš Otac, iz tog razloga vi Me također morate zazivati kao djeca njihova oca. Ali onda se vi doista više ne trebate plašiti bez obzira što vam se dogodi, jer onda ćete doživjeti Moju vrlo očiglednu zaštitu, jer vrijeme nakon toga će biti kratak predah (ili ‘produljenje roka’) tijekom kojeg će svatko biti sposoban raditi za Mene. Onda on mora biti sposoban zastupati Mene sa uvjerenjem i to je ono što će on napraviti, budući mu je bilo dozvoljeno da Me doživi tako očigledno da će on ostati odano posvećen Meni sve do kraja.

AMEN

Spread the Truth