Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8008b (Svaka duša je jedan prvobitno-stvoreni duh… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8008b, 2 Listopad 1961

SVAKA DUŠA JE JEDAN PRVOBITNO-STVORENI DUH…

Svaka supstanca, svako duhovno biće koje je jednom poteklo iz Moje Ljubavi, jeste isijana snaga… U njihovom temeljnom elementu oni su isti poput Mene Samoga, oni su napravljeni od snage Moje Ljubavi… Pali duhovi su bili razloženi u bezbrojne sićušne čestice u svrhu vođenja nazad k Meni; jednom isijana snaga je bila preoblikovana u svakojake vrste tvorevina, jer snaga je na neki način morala postati ponovno aktivna budući je to zakon od vječnosti. Ali ove razložene sićušne čestice su se opet sakupile, i svaki jednom pali duh prima njegovu samo-svjesnost nazad čim on živi na Zemlji kao ljudsko biće, čim on započne konačni stadij beskonačno dugog procesa razvoja prije nego još jednom uđe u duhovno carstvo. Stoga ova  sakupljena duhovna supstanca oživljava izvanjsku formu ljudskog bića… Sama duša je prema tome jednom-pali prvobitno-stvoreni duh, ona je samo-svjesno biće koje je jednom poteklo iz Mene u jednom preobilju svjetla i dobrovoljno otpalo od Mene i koje je Moj protivnik (Sotona)… prvo-stvoreni svjetlosni duh… povukao u bezdan. Vojska prvobitno stvorenih duhova je bila nebrojena i broj bića koja su ostala sa Mnom je također bio nezamislivo velik… Ipak, oni su, također, bili u osnovi isti: iz Mene isijana snaga Ljubavi. Ako se prema tome svjetlosni duh, jedno anđeosko-biće, zaputi stazom preko Zemlje u svrhu postajanja Božjim djetetom, on ulazi u istu situaciju kao svaki pali duh… On ulazi u pokrov od mesa koji se sastoji od više ili manje sićušnih sazrelih duhovnih čestica, jer tijelo pripada ovoj Zemlji… Tijelo može zasigurno biti više pročišćeno i zakloniti nekolicinu supstanci protivnih Meni ali je ono uvijek zemaljska materijalna supstanca koja je, naposlijetku, razlog zašto sav zemaljski napredak postaje teška kušnja ili proba volje za dušu koja nastanjuje tijelo od mesa… Jer izazovi moraju biti prisutni, čak svjetlosna duša mora doživjeti borbe tijela koje će Moj protivnik opet i iznova inicirati, koristeći se jednim izvanjskim pokrovom kako bi napao dušu na svaki način. I stoga, čak će svjetlosna duša će biti predmetom teških kušnji, budući je zemaljsko tijelo u carstvu Mojega protivnika i on će posebice provocirati svjetlosnu dušu kako bi ju natjerao da podbaci, budući on to nije bio uspio u prošlosti. Ipak izuzetno snažna voljnost takve duše da Ljubi njoj također osigurava neprestani priliv snage odgore, jer ona neće odbaciti njezinu vezu sa Mnom, ona je snažno privučena k Meni i ova čežnja Ljubavi je strašno oružje u borbi protiv protivnika, iz koje će ona zasigurno izaći pobjedonosna… Međutim, vi ne smijete misliti da će se svjetlosni duh…. ne-pali duh… pridružiti palom duhu kako bi se zaputili zajedno stazom preko Zemlje… Svaka duša je jedan prvobitni duh, bilo pali ili ne… 

Pali prvobitno-stvoreni duh ide kroz proces razvoja razložen u bezbrojnim supstancama sve dok mu nije dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće, dok on prema tome ne uđe u ljudski izvanjski oblik kao ‘duša’… Ne-pali duh ne treba biti razložen; namjesto toga, on ulazi u ljudski pokrov kao duša odgore… baš poput onih svjetlosnih bića koja su postigla visoki stupanj svjetla u kraljevstvu onostranog i, poradi misije, žele ponoviti stazu na Zemlji s ciljem postajanja Božjim djetetom (= to je najviši stupanj savršenstva kojeg jedno stvoreno biće može postići, što mu je omogućeno JEDINO na ovoj Zemlji)… Takve duše direktno sebe utjelovljuju u tijelu… Moja jednom isijana snaga utječe kao ‘dah života’ u izvanjsku ljudsku formu i daje život toj formi… Vi ljudi trebate uvijek zapamtiti da je sve što je jednom bilo ‘stvoreno’ Moja isijana snaga Ljubavi koja je, kao rezultat Moje volje, postala samo-svjesno biće koje nikada ne može nestati (ili ‘biti uništeno’). Ali Ja također mogu preoblikovati ovu snagu, Ja mogu razložiti ova bića i pustiti da nastanu druge tvorevine ako na taj način Ja slijedim svrhu koja je utemeljena na Mojoj Ljubavi i mudrosti… Međutim, Ja također mogu obući takvo samo-svjesno biće sa pokrovom ljudskog bića ako se Moja Ljubav i mudrost na taj način nadaju ostvariti svrhu… I svaka duša, koja se treba smatrati kao stvarni život ljudskog bića, je jedan prvobitni duh…. Kojemu Moja beskonačna Ljubav nudi mogućnost postajanja Božjim djetetom na Zemlji, za čim svako stvoreno biće mora stremiti i samo ostvariti.

AMEN

Spread the Truth