Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8006 (Božja priroda je tajna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8006, 29 Rujan 1961

BOŽJA PRIRODA JE TAJNA…

Moja priroda jeste i ostaje za vas velika tajna, jer dok živite na Zemlji vaše razmišljanje je ograničeno i nesposobno prodrijeti u duhovne dubine. Ali čak za potpuno prosvjetljenog duha Ja jesam i ostajem nedokučiv premda je on već prodro u vrloduboko duhovno znanje i oblikovao sebe iznova u njegovu izvornu prirodu, koja je jednom potekla iz Mene na Moju sliku. Ali neprestano stremljenje spram Mene, neprestano približavanje bliže Meni je dio blaženstva i apsolutne sreće koji traju zauvijek… A ipak Ja Sam nedohvatan. U drugu ruku, Ja Osobno osvjetljujem biće i ono je ispunjeno sa nezamislivim blaženstvom, tako da je u sjedinjenju sa Mnom biće također svjesno Mojeg prisustva. Međutim, kada bi Ja bio dokučiv i dostižan onda bi blaženstvo doseglo jednog dana njegovu granicu… ali ovo se nikada ne može dogoditi, jer nema kraja Mojoj sreći; biće će uvijek stremiti spram Mene i uvijek naći novo ispunjenje a ipak ono Me nikada neće biti sposobno dokučiti… Ja jesam i ostajem vječna tajna za sve što je proizašlo iz Mene… ali Ja se ne držim daleko od toga budući je Moja Ljubav beskrajna. I budući ova Moja Ljubav ne može nikada prestati, sreća Moje djece isto tako ne može nikada prestati… budući nema ograničenja u savršenstvu, kraja ne može biti nikada. Biće će se nastaviti uzdizati spram svjetla i svjetlo će uvijek sijati spram njega, ipak svjetlo će biti i ostati nedostižno. Jer Ja Sam prvobitni izvor svjetla i blaženstva Koji je neiscrpan, Kojem sva duhovna bića streme i nalaze nikad-prestajuće blaženstvo u tome da budu nahranjeni od strane ovog prvobitnog izvora. Moja priroda jeste i ostaje nedokučiva… I stoga je također shvatljivo da ova priroda ne može biti uosobljena, da ona ne može biti zamišljena kao nešto ograničeno. I zato ćete vi također shvatiti zašto ovo Biće… prvobitni izvor svjetla… ne može biti vidljiv stvorenom biću. Jer prvobitna punoća svjetlosti bi uništila sve. Ona je zasigurno bila sposobna sebe dati u svoj punini, ipak biće je bilo naumljeno ostati jedno neovisno postojanje, ono je trebalo voditi neovisan život kao iskra svjetla, kojem Sam želio dati neprestanu sreću. I neprestana čežnja i neprestano ispunjenje je dio sreće… Jednom kada je biće doseglo prosvjetljene visine ono će biti ispunjeno od strane uvijek više žarke Ljubavi koja stremi spram Vječne Ljubavi… I Ja iznova uzvraćam ovu Ljubav i time činim biće neopisivo sretnim… Ipak to ne predstavlja zadovoljenu čežnju, to samo pojačava čežnju za Mnom, Koji dajem Sebe biću opet i iznova…

Međutim, dok ste ljudska bića vaše je razmišljanje ograničeno i vi nikada nećete biti sposobni dokučiti takvu mudrost. Ipak čak u vašem nesavršenstvu vi, također, već možete uspostaviti povezanost sa Mnom i dozvoliti Mi da vam dam sreću: vi možete moliti, vi možete ući u razgovor sa Mnom, i zraka Moje Ljubavi može utjecati u vas, pa ako i samo kao slabo pritjecanje snage budući ste i dalje nesavršeni. Ali čak ovo slabo pritjecanje snage će vas učiniti sretnim, i vi ga sami možete povećati čim se vaša Ljubav za Mene zapali i potpirena je u blistavi plamen. Onda ćete vi već osjećati slabu čežnju u vama koju ću Ja zadovoljiti, sa rezultatom da će vaša čežnja za Mojim osvjetljenjem Ljubavi rasti sve snažnija i naići će na odaziv zavisno o vašem stupnju Ljubavi. Vi ćete Me osjetiti, vi ćete postati svjesni Mojeg prisustva, a ipak biti ćete nesposobni dokučiti Me razumski, budući Moja priroda jeste i ostati će zagonetka za vas. A ipak, Ja vam otkrivam Sebe… vi ćete biti nesposobni prepoznati Me kao Biće koje je u Sebi Ljubav, mudrost i moć. I onda ćete Me vi također ljubiti rastuće više i čin davanja sreće će se zbivati opet i iznova, jer vi nećete nikada… jednom kada ste uživali ovo blaženstvo…. njega željeti iznova propustiti. Iskra koja je jednom bila isijana od strane Mene kao neovisno biće će neprestano stremiti spram vatrenog mora Moje Ljubavi… I ovo stremljenje za Mnom neće nikada dokončati, Moja Ljubav će zauvijek sebe davati, posude će uvijek sebe otvarati i zauvijek prihvaćati zraku Moje Ljubavi. I čežnja za Mnom i njezino neprestano ispunjenje će osigurati blaženstvo bez kraja.

AMEN

Spread the Truth