Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8004 (I ispravno razmišljanje je isto djelovanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8004, 27 Rujna 1961

I ISPRAVNO RAZMIŠLJANJE JE ISTO DJELOVANJE DUHA ….

To što čovjek uči ispravno razmišljati isto je djelovanje Moga Duha …. Nije da se Moj Duh izražava samo neobično, nego će svaki čovjek koji Ga u sebi budi u život doživjeti jednu unutarnju svjetlost i bistrinu, on će razmišljati ispravno …. a onda će Istinu uvijek i prepoznavati kao takvu, on će znati Moju volju, jer su njegove misli vođene duhovnom iskrom, koja traži vezu sa Očevim Duhom od Vječnosti. Jedino što je potrebno za probuditi duh u sebi u život je živjeti u Ljubavi ….

Tako da, onaj čovjek koji živi u Ljubavi i mora doći do vjere, budući da ga njegov duh misaono poučava, jer njemu postaje razumljivo jedno za drugim …. No preduvjet je uvijek to da je prisutna slobodna volja za vjerovati …. dakle on će uvijek moći vjerovati ako želi vjerovati. Ono što čovjeku nije dokazivo, on to obično hoće odbaciti, pa opet, mora priznati da duhovno znanje, u koje spada i vjera u Mene Samoga, nije dokazivo …. a i pored toga to može postati uvjerenje. No to neće postići razum, nego misaone poduke, koje dolaze odozgor…. dakle misli, koje se rađaju u srcu, ne u razumu.

Čovjek se ponekad treba dati voditi svojim osjećajem, tako da kad vodi život Ljubavi on češće dolazi bliže Istini negoli putem razumske aktivnosti, inače na njegovo razmišljanje utječe Moj protivnik, koji nikada ne dozvoljava da on nađe Istinu, nego neprestano samo produbljuje njegovu duhovnu tamu. Zato se Ja obraćam svim ljudima koji su voljni za Ljubav …. jer Ja ih upravljam u njihovom razmišljanju, i ako im se onda približi Čista Istina iz Mene, spremno će je prihvatiti i moći je prepoznati kao Istinu.

I kad sam postigao to da su primili na znanje Moju Riječ, koja vama ljudima dolazi odozgor, onda više ne postoji opasnost da će te duše biti izgubljene, jer onda već može djelovati Moja sila, kao što je i utekao toj opasnosti svaki čovjek u čijem načinu života se da prepoznati Ljubav. No namjena dostave Moje Riječi je sazrijevanje duše, koje nije moguće bez dostave snage …. A budući da je Moja Riječ blagoslovljena Mojom Snagom, moguće je da bude osnažena volja koliko god slaba ona da jest, i čovjek može sazrjeti još na Zemlji.

On svoj zemaljski život tada živi svjesno. I on tad može zadobiti čvrstu vjeru kad je podučen od Mene o Meni i Mom Biću i o međupovezanosti svega, o ispravnom odnosu čovjeka prema Meni i njegovom zadatku. Njegovo unutarnje razmišljanja će tada postati prosvijetljeno i prihvatiti će sve; on tada doduše nema dokaze, no ima unutarnje uvjerenje da je to tako i on ostaje pri tom uvjerenju. Jer tko je pronašao Istinu, on ju više ne ostavlja radi nekog drugog znanja.

No bez Ljubavi čovjek ne može ispravno razmišljati, a onda ništa ne koriste ni sva predavanja, sve riječi koliko god dobrog propovjednika, Istina ne nalazi ulaz u srce čovjeka, jer je ovo otvrdnulo. I što je bliže Kraj, to je više prepoznatljivo otvrdnuće ljudskih srdaca, jer Ljubav se ohladila (Matej 24:12), srca su zarobljena od strane materije, i njihove misli usmjerene su još jedino na svijet i na njegova blaga. Oni ne žude duhovno blago, a bez žudnje ni ne mogu ništa primiti. No gdje je prepoznatljiva još samo iskrica Ljubavi, tamo ju treba rasplamsati ….

Ljudima se uvijek treba samo predstavljati Moja Ljubav, i trebaju biti poticani na ispunjavanje Mojih zapovijedi Ljubavi, slijeđenje kojih će im skupljati neopisiva blaga. Ljubav je sve …. Duh se budi u život, razmišljanje ljudi se prosvjetljuje, te oni sasvim izvjesno nalaze i vjeru, kad im se dostavi Čista Istina, koju onda ni razumski neće moći nijekati, budući da se istovremeno i duh iznutra izražava te rasvjetljuje njihovo razmišljanje.

I zato će još mnogo nevolje proći Zemljom, kako bi potakle ljude na Ljubav-nu pomoć, jer sposobni za Ljubav su doduše svi, no za Ljubav nisu voljni svi …. Ali nevolja im može dotaći njihova srca, a jednom kad su počinili djelo Ljubavi, tad oni sami u tome nalaze unutarnje zadovoljstvo, i ubiru povratnu Ljubav, koja opet djeluje kao snaga i potiče na Ljubav-no djelovanje. Dajte se uvijek nanovo poticati na djela Ljubavi …. Vjerujte da je za dospjeti do vječnog života u blaženosti potrebna jedino Ljubav, koja treba ispuniti vaša srca i koja vas intimno vezuje za Mene, jer: “Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu ….” (1 Ivanova 4:16)

AMEN

Spread the Truth