Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8002 (Božji govor kroz elemente prirode…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8002, 25 Rujan 1961

BOŽJI GOVOR KROZ ELEMENTE PRIRODE…

Ja očekujem od vas, Mojih slugu, potpunu privrženost Meni i Mojem kraljevstvu, jer duhovna tegoba ljudi to potrebuje. Jedino vas kratko vrijeme razdvaja od samog konačnog kraja, i štogod može biti napravljeno za spasenje duša treba još biti napravljeno, jer Zemlja će opet apsorbirati/asimilirati što je podbacilo kao ljudsko biće (u smislu: svima koji nisu ostvarili svrhu ljudskog postojanja, prijeti prognanstvo u materiju), i ovo je jedna užasna sudbina koju bi Ja želio odvratiti od svake pojedinačne osobe. Ali vi sami donosite konačnu odluku u slobodnoj volji. Ja Osobno ne mogu učiniti ništa nego opomenuti i upozoriti vas govoreći vam stalno, i svatko tko Me podupire po ovom pitanju će od strane Mene biti blagoslovljen. I stoga skori kraj treba uvijek biti spomenut i također činjenica da ću prethodno tome Ja Sebe još jednom jasno izraziti kroz silan prirodni događaj… jer to će biti Moje posljednje upozorenje kada Ja progovorim kroz elemente prirode ljudima koji nisu htjeli slušati Moju Riječ… Ovaj se jezik ne može ignorirati, jer ljudi će biti užasnuti kada su suočeni sa jednom nezamislivo opsežnom prirodnom katastrofom koja neće nikoga ostaviti neafektiranim utoliko što će se novosti proširiti gdjegod ljudi žive, tako da svaki pojedinac može izvući njegove vlastite zaključke, tako da se svaki pojedinac može osjećati osobno adresiran njome budući isti događaj može afektirati njegovu zemlju i čak njega samoga… To je pošto će se ljudi morati bojati ponavljanja i prema tome svi oni moraju sebe osnažiti/pripremiti za iznenadnu smrt. Mnogo patnje i bijede će i dalje pogoditi Zemlju a ipak to su jedino sredstva koja Ja primjenjujem zbog Ljubavi kako bi spasio duše od uništenja, od užasne sudbine novog prognanstva na ovoj Zemlji.

Kakogod, ljudi pogođeni od strane prirodne katastrofe, ljudi koji joj padnu žrtvom, nisu okrutno ostavljeni na nemilost njihovoj sudbini… Zbog njihova prerano zaključenog zemaljskog života njima će biti podareni darovi milosti u onostranom… Oni će i dalje imati mogućnosti uzdizati se dalje; oni će imati mogućnost u onostranom da bi dosegli svjetlo kojeg su zanemarili na Zemlji… Oni se neće morati bojati novog prognanstva… ukoliko nisu toliko tvrdokorni da će opet sići u pakao kao istinski vragovi, da su nepopravljivi i tako se niti ne bi promijenili na Zemlji na bolje da su bili ostali živi. I čak će se učinak prirodne katastrofe na ljude razlikovati, jer opet će se ljudi okrenuti ka Meni u njihovu strahu i zbog njihove primljene pomoći Mi također ostati lojalni, ali jednako snažno primjetno otpadništvo od Mene će izbiti u prvi plan budući ljudi neće prihvatiti ‘Boga Ljubavi’ Koji je dozvolio da se zbije takvo djelo uništenja… budući njihovo mračno duhovno stanje ne može pronaći ni jedno drugo objašnjenje za ovu pojavu. Ali jasan glas poput toga mora odjeknuti od gore, bez obzira da li ga oni prepoznali kao Moj glas ili ne, jer kraj se približava sa divovskim koracima, i premda će samo nekoliko duša pronaći njihov put ka Meni u njihovoj ojađenosti to će unatoč tome biti dobitak da oni više ne moraju opet poduzeti dugačak proces kroz tvorevine Zemlje nego mogu ući u kraljevstvo onostranog gdje također mogu ostvariti napredak koji bi za njih bio dvojben na Zemlji… i u svoj vjerojatnosti bi ih bio vodio u bezdan, ili bi oni bili težili spram bezdana.

I Ja vam sve ovo moram otkriti/priopćiti, Moje sluge. Jer vi trebate biti unaprijed pripremljeni, vi trebate naučiti gledati na sva događanja oko vas jedino sa ovog gledišta, i trebate sebe potpuno predati Meni i kao Moji instrumenti biti uvijek aktivni u Mojoj volji… Vi se trebate osloboditi svih zemaljsih misli, izručiti svaku vašu brigu Meni… čak najmanju… vi trebate postati potpuno apsorbirani u vaš vinogradarski rad ipak uvijek obraćati pažnju na Moje unutarnje poduke. Jer pretjerana gorljivost jedino uzrokuje štetu, budući mudrost promovira uspjeh a mudrost će vam uvijek biti dostavljena ako potpuno uđete u Moju volju, ako ste jedino izvršitelji Moje volje. I Ja znam da vi, Moje sluge, shvaćate vaš zadatak ozbiljno, i prema tome neprestano primate ove poduke koje osjećate u vašem srcu koje vi osjećate u vašem srcu kao Moje Ljubavlju-ispunjene Riječi i kojima ćete vi prema tome također udovoljiti za dobrobit vaših ljudskih bića. Oh, samo ako bi ljudi znali što ih čeka… Ipak oni ne vjeruju tome kada im je proglašeno kroz usta Mojih proroka… i oni ne mogu biti prisiljeni na vjerovanje. Unatoč tome, dan se sve više probližava koji će prouzročiti potpunu promjenu životnih uvjeta… i blažen je onaj koji će Me zazvati u krajnoj nevolji (Joel 2:32), jer Ja ću ga čuti i uslišiti njegov zahtjev, i on neće više nikada zalutati.

AMEN

Spread the Truth