Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8000 (Reinkarnacija iz posebnih razloga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8000, 23 Rujna 1961

REINKARNACIJA IZ POSEBNIH RAZLOGA…

Svaki nekoć pali praduh mora se sam u slobodnoj volji usavršiti. A to zahtjeva beskrajno dugo vrijeme razvoja iz dubine u visinu. Taj razvojni proces je postupak koji zahtjeva Moju neprestanu pomoć, pošto je stvorenje početno tako slabo jer nije pri nikakvoj snazi, tako da Moja snaga mora pripomoći kako bi se omogućio uzlazni razvoj. Palim bićima morao Sam uvijek dostaviti toliko snage da bi mogla ispunjavati njima dodijeljeno određenje …. morala im je biti određena djelatnost služenja, i duhovno (biće, duhovni element)  je neosporivo napredovalo.

Uvijek iznova Sam vam objašnjavao zašto je ova djelatnost služenja morala biti izvršena i da su nezamislivo dugi vremenski periodi bili nužni za to da se palo prabiće moglo utjeloviti kao čovjek …. U tom zadnjem stadiju kao čovjek prabiće međutim posjeduje slobodnu volju koja može, postići završno savršenstvo, ali isto tako i prouzročiti otpad u dubinu. Dakle slobodna volja može težiti potpuno oslobađanje iz forme, a onda će čovjeku i priteći snaga kako bi sproveo usavršavanje. I on tada kao duh pun svjetla ide u vječnost, on ulazi u Moje područje svjetla i blaženosti i tada neprestano korača u vis, pošto stupanj savršenstva ne poznaje ograničenje, pošto stremljenje k Meni nikada ne prestaje, a isto tako i neizrecivo usrećuje ….

Zakaže li čovjek na Zemlji na njegovom završnom ispitu volje, i pored toga je njegovo zemaljsko postojanje završeno njegovom tjelesnom smrću …. on prelazi u onostrano područje, međutim ne nalazi ulaz u svjetlosne sfere. Boravi u tami ili u sumraku, već s obzirom na stupanj zrelosti duše, ali uvijek u skladu sa njegovim životnim putem koji je čovjek na Zemlji vodio. Tako da tada duša mora snositi posljedice …. Ne može joj biti pruženo blaženstvo, pošto zakon vječnog reda zahtjeva i pravednost.

Duše koje su bez ikakvog svjetla, kreću se najčešće još u sferi Zemlje, često su još vezane za Zemlju pa tako prianjaju uz ljude i trude se da im određuju, tako da ovi djeluju skroz po njihovoj volji i po njihovim nazorima, i time stvarno biće čovjeka …. njegove duše …. potiskuju, pa čak i zaposjedaju formu, i na određeni način vode drugi život na Zemlji bez ikakvog ovlaštenja …. I stvarna duša čovjeka nema snage biti uspješna i iz sebe protjera tog zloduha.

Čovjek je mučen od patnji i bolova svakakve vrste koje taj zloduh nad njega donosi, sve dok toj duši ne uspije uspostaviti jaku vezu sa Mnom, koja onda Meni omogućava protjerati zloduha, koji tad isto spoznaje da više ne živi na Zemlji …. Takvim dušama, vezanim za Zemlju, dozvoliti ponovljeno vraćanje na Zemlju sasvim izvjesno bi za posljedicu imalo samo sigurni ponovni neuspjeh, pošto bi te duše bez ikakvog sjećanja, a uz posjed slobodne volje opet došle na Zemlju …. Takvu jednu reinkarnaciju dakle, vi ljudi nikada ne smijete prisvojiti ….

Isto tako ne smijete vjerovati u vraćanje duše na Zemlju sa svrhom njezinog usavršavanja, ako je ona na Zemlji zakazala ili nije postigla stupanj savršenstva pa vjeruje da će ga tad postići. Vi ljudi znajte da je mjera Moje milosti koju vam stavljam na raspolaganje neograničena …. Znajte i to da Sam za vas izvršio i djelo iskupljenja, da je svakoj pojedinačnoj duši moguće sa ove Zemlje otići spašena, i da tad takva jedna duša uistinu još u onostranome može koračati u vis i može postati beskrajno blažena ….

Doduše i slobodna volja svake duše u duhovnom području je poštovana, i teži li duša tad nazad ka Zemlji, onda će joj ta težnja i biti ispunjena …. Ali ona na sebe uzima veliki rizik, da propadne u dubinu, pošto je opet slobodna volja u zemaljskom životu odlučujuća. Ali ona duša koja ima bar mali tračak svjetla u sebi, prepoznaje mogućnosti za sazrijevanje u onostranom, i ona se brani od toga da još jednom ponese materijalno tijelo …. A duši koja nema nikakvog svjetla nikada neće biti dozvoljen povratak na Zemlju, jer ona prvo mora dokazati promjenu svijesti, a tad niti ona sama više nije spremna prolaziti kroz ponovni hod preko Zemlje.

No u vrijeme Kraja dopušteni su slučajevi reinkarnacije koji međutim imaju svoje posebno objašnjenje: s jedne strane u svrhu zadatka, gdje se svjetlosna bića upućuju na Zemlju radi velike duhovne potrebe …. ali čija reinkarnacija ljude ne bi smjela dovesti do vjerovanja da se svaka duša vraća na Zemlju u svrhu (postizanja) veće zrelosti …. No postoje duše, koje …. ako im svijetli mali tračak svjetlosti, spoznaju svoju veliku krivicu koju su si za zemaljskog života natovarili …. iznimni slučajevi, koji zahtijevaju veliko okajanje, koje bi doduše i u onostranom moglo biti otplaćeno, koje međutim dušu navodi na veliku zamolbu da ovaj dug otplati na Zemlji …. i koje su i spremne istovremeno ispuniti zadatak služenja ….

No takvi slučajevi nikada se ne smiju generalizirati, pošto je to velika zabluda čije posljedice mogu biti samo štetne za ljude. I te duše morat će na sebe uzeti neobične udare sudbine, koji bi ljude mogli navesti na to da sumnjaju u Moju Ljubav, koji su međutim objašnjeni velikim dugom tih duša, koja je stvarno obrazloženje njihovog zemaljskog života.

Duboka, živa vjera u Isusa Krista i Njegovo djelo spasenja jamstvo je za to da je svaka krivica otplaćena putem Njegove Krvi …. A te duše nisu pronašle iskupljenje kroz Isusa Krista u svom zemaljskom životu i stoga su veliki dug ponijele sa sobom u duhovno područje. No kako bi smjela ići ponovljenim zemaljskim putem, nužno je da je duša već dospjela do jednog određenog stupnja svjetla …. morala je u onostranom pronaći put do Isusa Krista, morala si je izmoliti oprost tog duga i tada u potpuno slobodnoj volji odlučiti se na djelo okajanja i to od Mene izmoliti …. inače joj je povratak na Zemlju uskraćen.

Ja vam uvijek govorim kako je učenje o reinkarnaciji krivo učenje ako se ono primjenjuje na sve ljude koji su nesavršeni napustili ovu Zemlju. I uvijek Sam govorio o posebnim obrazloženjima koja opravdavaju (objašnjavaju) takvu jednu reinkarnaciju. Ne primiti ili ne iskoristiti Milost Moje Ljubavi ponovno je ogrješenje o Moju Ljubav, a taj grijeh se ne možete ukloniti proizvoljnim ponovljenim povratkom na Zemlju ….

Imate mogućnost oprati se od sve krivice Isusovom Krvlju, sve dok boravite na Zemlji …. A Moja Ljubav prema vama uistinu čini sve kako bi vam pomogla do savršenstva. I tu Ljubav ne smijete odbijati, inače vas u onostranom očekuje mučna sudbina, u skladu s Mojom pravednošću, čak i ako je Moja Ljubav prevelika, a čak i onda će vam još pomoći da dospijete do svjetla. No i Moja Ljubav može djelovati samo u okviru Božanskog reda ….

AMEN

Spread the Truth