Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7999 (Misija posljednjih učenika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7999,  21 Rujan 1961

MISIJA POSLJEDNJIH UČENIKA

Vas, Moji posljednji učenici vremena Kraja, Ja posebno oslovljavam, jer vi trebate pomoći dovršiti djelo…Vi se trebate potpuno predati Meni, ne smijete obraćati pažnju na ono što se događa u svijetu; vi trebate obraćati pažnju jedino na ono što osjećate u srcu… vi Me trebate poslušati, kada i gdje Ja vama govorim. Doveo Sam vas zajedno tako da osvijestite veliki zadatak kojeg vi još morate obaviti prije Kraja. Ja Osobno radim sa i u svakom pojedinom od vas, i svaki od vas će Me moći doživjeti, te jedan treba snažiti (podizati) drugoga, budući će svaki trebati duhovnu snagu, koja mu također u svako doba u izobilju pritječe od Mene. Osjećajte se uvijek kao oslonci Mojega kraljevstva, kao nosivi stupovi Moje Crkve, koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Ja Sam vas zbog ove misije poslao na Zemlju, jer vas trebam u posljednjem vremenu prije Kraja, Moj Duh mora moći djelovati u vama, i Moja volja mora biti objavljena ljudima na Zemlji… oni trebaju moći čuti Moju Riječ u najčišćem obliku, i Moja struja milosti se mora izliti na ljude koji su dobre volje. I Ja zato trebam posrednike na Zemlji koji dozvoljavaju djelovanje Mojega Duha u njima… koji su se dobrovoljno Meni ponudili da vode posredničku službu. Stoga vas Ja blagoslivljam, jer Zemlja nije blaženo prebivalište za vas koji ste sišli iz kraljevstva svjetla da Mi služite… Ali, Ja trebam snažne oslonce koji pružaju otpor Mojemu protivniku, koji ga se ne boje kada on ide protiv njih. Ja trebam oslonce koji su iskreno (duboko, prisno) povezani sa Mnom i stoga su također Mojom snagom aktivni na Zemlji. A, svaki od vas će ispuniti zadatak za kojeg se dobrovoljno ponudio. Ali, vi trebate znati da vas je Moja volja poslala na Zemlju, te da su zato i vaši putevi određeni od Mene,da vi uvijek mislite u Mojoj volji, i da je vaše djelovanje također vođeno Mojom voljom. Stoga se uvijek pouzdajte u Moju snagu, koja je moćna čak i u slabome…Jer, pozvat će vas na odgovornost kada bukne posljednja vjerska borba… Ali onda nećete nikada biti sami, niti ćete ikada trebati brinuti što trebate reći, jer Ja Osobno ću vam položiti Riječi u usta (Matej 10:16-20), i vi se uistinu ne trebate bojati protivnika, jer Ja stojim na vašoj strani, a on bježi od Mene… A, budući da Sam Ja Osobno vama prisutan, vi više ne poznajete zemaljski strah… Moje svjetlo u vama tako jasno blista, da nad vas dolazi sveti mir, i vi sada također znate o vašem porijeklu, i blaženi samo iščekujete čas, u kojem ćete se moći iznova vratiti Meni, u vašu Očinsku Kuću. Ali, najprije vaša misija treba biti dovršena, jer dolazi vrijeme nevolje na Zemlji, gdje vi možete pružiti još mnogo pomoći, ako ne naiđete na otvoreni otpor. Ova pomoć je dovođenje Moje Riječi, rezultat Mojega neposrednog obraćanja, koje je blagoslovljeno Mojom snagom. Ja želim govoriti još mnogim ljudima, jer znam da oni onda podliježu Mojemu zračenju Ljubavi, da se okreću Meni, i još prije Kraja se nastoje otrgnuti od Mojega protivnika. A Ja poznajem sve ove mogućnosti, i koristim vas svugdje gdje je jedna duša otvorena za Moju Riječ. I Ja ću vas također tako dugo opskrbljivati snagom, dok god Mi vi trebate služiti na Zemlji… Ja ću preuzeti vaše vođenje u svim zemaljskim događajima, Ja ću uzeti na Sebe vaše zemaljske brige, a vi se jedino morate bezbrižno predati Meni, i činiti ono na što ste potaknuti, jer uvijek je to Moja volja koju Ja u vas polažem, a koju ćete vi sebi također sami prisvojiti. Jer, vrijeme ide Kraju… još jedan kratki tren, i Moja će ruka intervenirati, i napravit će silnu promjenu, koja će duhovno i zemaljski utjecati… Ali Ljubav za Moja stvorenja će također prethodno još sve učiniti, da ih spasi od propasti… A ova Moja Ljubav vas je također dovela zajedno (okupila), tako da se međusobno prepoznate i saznate o vašem porijeklu… (21 Rujan 1961) Svi vi radite iz Moje snage, jer je u vama Ljubav koja omogućava da Ja Osobno budem prisutan u vama… A tako je također i Moja volja prevladavajuća u vama koji ste Mi se predali, i želite Meni služiti. Ali, vaša služba za Mene i Moje kraljevstvo započinje i postat će krajnje teška, budući svjetovne okolnosti neće ostati kakve jesu, i onda je potrebna velika snaga i snažna volja, kako bi se svladalo svo protivljenje od strane onih koji služe Mojemu protivniku. Jedan se treba osnažiti u drugome, budući ćete povremeno i vi biti napadnuti slabostima, kada vidite kako malo se vaši bližnji dopuštaju dojmiti, kada im je ponuđena duhovna hrana… kada im govorite u Moje Ime… Sišli ste dolje na Zemlju iz slobodne volje, kako bi pomogli čovječanstvu u najvećoj duhovnoj nevolji. Vi ste poput oaze u duhovnoj pustinji, i svaki putnik će kod vas pronaći oporavak i okrjepu za svoju dušu. Ali, vaši bližnji jure za fatamorganom i mimoilaze vas, osim malobrojnih, kojima vi sada na Moju uputu možete prenijeti hranu i piće. Iz čistog i bistrog izvora istječe najsvježija voda života, i svatko može crpsti sa izvora… bez obzira gdje Sam vam otvorio izvor života. Gdje Moj Duh može probiti, tamo je također vidljiva i veza sa Mnom, i tamo će također biti očit i Moj blagoslov, jer Ja Mojom Ljubavlju obuhvaćam sve one koji su sjedinjeni sa Mnom u Duhu i u Istini. A, Moje vodstvo i upravljanje je zaista i očigledno, ništa se ne događa mimo Moje volje ili Mojega pristanka. Moja Ljubav u svakom trenutku zna o vašoj volji koja je samo za Mene. Od vas će izaći mnogi blagoslov, budući vas Ljubav potiče na vaš rad u vinogradu… Ljubav će također osigurati uspjeh, jer Ljubav je snaga koja nikada ne ostaje bez učinka… Ljubav će tako nadvladati mnogi otpor, i prodrijeti u srca bližnjih, pod uvjetom da oni nisu već potpali protivniku, da njihova volja nije potpuno protivna Meni, i oni vam se onda neprijateljski suprotstavljaju. Onda bi svaki napor bio uzaludan, onda se odvojite od njih i otiđite u tišini… i tražite od Mene snagu za obnovljeno djelovanje za Mene i Moje kraljevstvo. U bliskoj vezi sa Mnom će vam također uvijek iznova biti pokazan put kojim trebate ići, kako bi donijeli spasenje dušama u duhovnoj nevolji. Moja snaga će vam pritjecati, Ja ću razgovarati s vama, vaša srca će kucati za Mene u Ljubavi, jer su ispunjena Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu… Ali, vrlo brzo ćete također prepoznati koliko malo vremena je još odobreno čovječanstvu, jer vi koji Mi služite, također poznajete i Moj plan spasenja od vječnosti… vi znate što očekuje Zemlju i čovječanstvo, i također znate da je vrijeme ispunjeno… Ali, znate i o Mojoj Ljubavi i da vas ona uistinu štiti, čak i kada svijet stoji prijeteći naspram vas, jer Ja trebam vas, Moje učenike vremena Kraja, i Ja ću biti vaš stalni Pratilac na svim vašim putevima, i vi ćete moći djelovati sa Mnom i Mojom snagom.

AMEN

Spread the Truth