Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7996 (Ciklus… Zaključivanje perioda spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7996, 18 Rujan 1961

 CIKLUS… ZAKLJUČIVANJE PERIODA SPASENJA…

Ciklus je kompletiran… Kraj je perioda Spasenja koji je započeo prije jako dugo vremena i o njemu se može govoriti kao o vrlo značajnoj fazi Spasenja budući Sam se Ja Osobno spustio na Zemlju kako bi ostvario čin Spasenja u ime svih palih duhovnih bića. I nakon ovog čina Spasenja prvi su se pali duhovi bili sposobni vratiti, oni su priznali Mene i ostati će sa Mnom zauvijek budući su oni sebe dobrovoljno oblikovali nazad u Ljubav… Ali sada će novi period Spasenja započeti… I ovo najprije potrebuje razlaganje svih materijalnih tvorevina na, u i iznad Zemlje i potpunu transformaciju zemljine površine. I još jednom će se dogoditi sud nad duhovnim bićima u svakom stupnju zrelosti, nove će tvorevine nastati koje će primiti duhovne supstance sukladno njihovom stupnju zrelosti i pomoći će im da se dalje razvijaju; i novi će ljudski naraštaj proizaći od ovih ljudi koji su Meni ostali vjerni, koji će preživjeti konačnu vjersku borbu na ovoj Zemlji i stoga prolaze posljednju veliku probu volje… I ovi ljudi će formirati korijen novog ljudskog naraštaja koji će okupirati Novu Zemlju… dok će sve što je Meni potpuno protivno biti prognano u tvrdu materiju da bi započelo svoj viši razvoj iznova… Jedan zemaljski period dokončava, a to znači kako je opet jedan ciklus bio kompletiran… da su mnoge duše napustile njihov izvanjski pokrov zauvijek i konačno su se opet vratile u duhovno kraljevsto… da su oni tako pronašli potpuno iskupljenje kroz Isusa Krista i onda ispunjavaju njihovu svrhu u duhovnom kraljevstvu, da se oni nastavljaju uspinjati sve više budući nema ograničenja u kraljevstvu svjetla i budući će sva Moja djeca vječno stremiti spram Mene, budući to povećava njihovu sreću da uvijek nalaze ispunjenje njihove Ljubavi i njihova se žudnja za Mojom Ljubavlju nikada ne umanjuje… I isto tako će se nastaviti proces povratka duhova na Zemlji… Jer jedno beskonačno dugo vrijeme i bezbrojni periodi Spasenja će još morati proći sve dok nisu sva duhovna bića iskupljena… Ja vam ovo kažem, Moje sluge na Zemlji, budući Ja jedino mogu inicirati samo nekoliko ljudi u Moj plan Spasenja, jer jedino nekolicina mogu dokučiti ovu Moju vladavinu i aktivnost kako bi vodio pala duhovna bića nazad u blaženstvo… 

 Veze između Zemlje i Mene se uspostavljaju sve rijeđe, živa se vjera u Mene može sve rijeđe pronaći što je preduvjet da bi se ovo znanje dostavilo ljudima. Međutim, gdjegod je moguće Ja ću neprestano vršiti utjecaj na ljude kroz usta onih koji ponude Meni njihovu aktivnu službu. Oni nalaze malo povjerenja kod njihovih bližnjih ljudskih bića a ipak Ja otkrivam Moj plan Spasenja kroz Moje glasnike svim ljudima koji žele prihvatiti Moja otkrovenja. I Ja ih obaviještavam o činjenici kako još jednom jedna faza Spasenja dolazi do zaključenja i nova će započeti. I ovo će biti jedan izuzetno bolan proces za one koji ne vjeruju, koji su sebe izručili Mojem protivniku, koji nisu pronašli iskupljenje tijekom ovog perioda Spasenja i koji će prema tome još jednom morati proći kroz proces razvoja… Ja bi želio zaštititi svakog od ovoga, Ja bi ih želio voditi nazad i dopustiti im da uđu u sfere blaženih duhova ali Ja ne mogu dopustiti da Moja Ljubav djeluje protivno zakonu… Ljudi moraju ući u vječni red tijekom posljednjeg stadija njihovog razvoja, jedino onda ću Ja biti sposoban prihvatiti ih opet u Moje kraljevstvo, kojeg su oni jednom napustili njihovom vlastitom slobodnom voljom. Ovaj period razvoja, tijekom kojeg Sam Ja Osobno živio na Zemlji u ljudskom biću Isusu, je bio izuzetno blagotvoran… Svi ljudi bi bili mogli biti oslobođeni od Mojega protivnika (Sotone) time samo što bi se okoristili blagoslovima Mojega čina Spasenja, jer Moj čin Spasenja je bio ostvaren za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I Moj će Duh također dostaviti opet ovo znanje ljudima na Novoj Zemlji… Jer Moja neizmjerna Ljubav želi pomoći svim palim bićima uspeti se, i čim osoba sebi dozvoli biti vođena od strane Mene, čim on samo odustane od njegovog protivljenja i prizna Mene Osobno u Isusu Kristu on će se također započeti kretati stazom povratka k Meni, koju je čovjek Isus hodao kao dobar primjer za njega… I onda će on također ući u zakon vječnog reda i proces kroz Zemlju će jednog dana biti za njega također završen, on će istupiti iz njegova fizičkog pokrova i prijeći u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva.

AMEN

Spread the Truth