Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7992 (Isusova slobodna volja kao ljudskog bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7992, 15 Rujan 1961

ISUSOVA SLOBODNA VOLJA KAO LJUDSKOG BIĆA…

Sve do kraja Moja patnja i umiranje na Križu su također ostali stvar slobodne volje, pošto Sam Ja uistinu to mogao spriječiti koristeći se unutra-u-Meni-prebivajućom snagom i odupirući se svim neprijateljima koji su željeli sprovesti njihove misli mržnje nada Mnom… Ja Sam ostvario čin u cjelosti Mojom vlastitom slobodnom voljom; Ja Sam bio voljan trpjeti i umrijeti za Moja bližnja ljudska bića budući Sam Ja, kao ‘Isus ljudsko biće’, znao da je cijela ljudska rasa bila u užasnom stanju bijednosti zbog prošlog izvornog grijeha, i budući je Moja Ljubav željela pomoći svoj Mojoj paloj braći Ja Sam ponudio Sebe Osobno Ocu kao žrtvu okajanja (Rimljanima 5:6)… Ja nisam ni u kojem slučaju bio na to prisiljen, Otac u Meni nije diktirao Moju volju, Ja Sam djelovao kompletno slobodno po Mojem vlastitom nahođenju… I našao Sam to nevjerojatno teškim budući Sam predvidio sve što će se dogoditi dok čin Spasenja nije bio potpuno ostvaren… Ja, kao ljudsko biće, Sam se borio i molio u vrlodubokoj nedaći Ocu da bi On otklonio čašu od Mene (Marko 14:36; Luka 22:42)… i Ja Sam bio osnažen i kompletno Sebe predao Ocu. Jer Ljubav u Meni je bila nadmoćno silna, time je Sama Vječna Ljubav doista bila unutar Mene i Ja Sam dozvolio Sebi biti odlučen (afektiran) od strane Nje, što bi bilo nemoguće da se Moja ljudska volja odupirala. Ljubav Me nagnala spram bijedne ljudske rase i Ja Sam želio pomoći ljudima, i ova Me Ljubav nagnala prihvatiti jedan opseg patnje kojeg ste vi ljudi nesposobni procjeniti. Ipak krivnja kojom ste vi bili sebe opteretili kao rezultat vašeg otpadništva od Boga je bila također nezamisliva. I, kako bi okajao ovu krivnju, Ja Sam trebao ogromno patiti kao ljudsko biće i otrpjeti agoniju raspeća. Ljubav, međutim, jeste snaga i prema tome Ja Sam ustrajao do kraja, ili bi sama patnja bila uistinu dovoljna da ubije Moje tijelo prijevremeno da snaga Ljubavi nije omogućila Mojem tijelu prihvatiti smrt na Križu te istraje dok rad nije bio ostvaren… dok iskupljenje od grijeha i smrti nije bilo osigurano za sve ljude koji su prihvatili Moju žrtvu na Križu i željeli pronaći iskupljenje. Tako još jednom zavisi o slobodnoj volji osobe kako će se on odnositi spram Mene i Mojeg čina Spasenja. Jer svako biće se okrenulo od Mene njegovom vlastitom slobodnom voljom, i njegovom vlastitom slobodnom voljom ono se mora povratiti nazad k Meni iznova što se događa kada, kao ljudsko biće, ono priznaje Isusa Krista i Njegov čin Spasenja, kada ono prepozna Mene Osobno u Isusu i dobrovoljno sebe i svoju krivnju izruči Meni… kada ono apelira za oproštenje i želi se iznova povratiti Meni, Kojeg je jednom dobrovoljno napustilo. Onda će se ljudsko biće svjesno okoristiti blagoslovima Mojeg čina Spasenja, njegova probuđena volja će primiti snagu i njegov povratak u kuću njegova Oca će biti osiguran.

Nezamisliva patnja koju Sam uzeo na Sebe kao ljudsko biće i dalje nije bila srazmjerna golemoj krivnji palih duhova, ali pošto je Isus, ljudsko biće, bio prepun Ljubavi i dobrovoljno prinio najtežu žrtvu predajući Njegov život na Križu, Ja Sam bio zadovoljen ovom žrtvom i iskupio svu krivnju poradi Isusove velike Ljubavi, Koji Mi je iznova želio povratiti Njegovu braću… Ovo je za Mene bilo dovoljno, i time je Moja pravda također bila zadovoljena… Jer Ja Sam bio nesposoban iskupiti bilo koju krivnju koja bi bila ostala bez okajanja. Otud je čin Spasenja morao biti dobrovoljno ostvaren. Ja nisam dozvolio da ijedno biće bude forsirano u izvođenje ovog okajanja… I pošto je ogroman grijeh otpadništva od Mene bio povređivanje Moje Ljubavi, čin okajanja je iznova trebao biti čin Ljubavi, jer jedino Ljubav je mogla iskupiti ovu golemu krivnju grijeha… Ova Ljubav je boravila unutar Isusa, ljudskog bića. On je bio tako prijemčiv za nju da je bio kompletno ispunjen sa Ljubavlju, koja Mu je naknadno omogućila da ostvari Njegov čin Spasenja… Ljubav je iskupila grijeh… Ljubav je kompletno prožela ljudsko biće… Ja Osobno Sam Ljubav, i time Sam Ja Osobno bio u Isusu, ljudskom biću, Ja Osobno Sam trpio i umro za ljudsku rasu. Međutim, pošto Sam bio nesposoban patiti kao Bog, ‘ljudsko biće Isus’ je uzeo svu patnju na Sebe Samoga. Ipak On je učinio sve Njegovom vlastitom slobodnom voljom, jer premda Ljubav ne prisiljava, ona dobrovoljno podnosi najveće žrtve… I Ljubav postiže sve; ona je silna snaga koja može otrpjeti čak najužasniju nedaću. Ja Osobno, Vječna Ljubav, ispunio Sam Isusa, ljudsko biće, i time Sam Ja Osobno bio učinkovit u Njemu i donio ljudima iskupljenje od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth