Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7977 (Ozbiljno upozorenje glede medijalnih primanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7977, 27 Kolovoza 1961

OZBILJNO UPOZORENJE GLEDE MEDIJALNIH PRIMANJA…

Ne trebaju vas mučiti dvojbe, a i trebate znati da od Mene primate samo Čistu Istinu, no jedino ako vam je stalo do toga da se nalazite u ispravnom i istinitom načinu razmišljanja.  I uvijek iznova dobijate osiguranje da Ja Sâm Sebi ne proturječim, da dakle to duhovno blago koje dolazi od Mene, koje vam je preneseno kroz “djelovanje Moga Duha”, vama koji Njegovo djelovanje u sebi dozvoljavate, mora biti skladno.

No pošto su ljudi putem djelovanja Moga protivnika sluđeni u svome razmišljanju, pošto je neistina i zabluda od strane ljudi daleko prije prihvaćena, tako je baš i potrebna dostava Čiste Istine odozgor uvijek nanovo, jer Istina se među ljudima dugo ne zadržava čista, pošto vlada neljubav(nost), a ona zatamnjuje duh, tako da je Mom protivniku lak napad na Istinu i lako mu je prožeti ju zabludama i pogreškama, bez da to od ljudi bude opaženo. 

Samo je svjetlo to što vi ljudi trebate kako biste našli put ka Meni i kako biste išli ka gore …. u mraku idete krivim putevima, kojima zastranjujete, a kako je cilj i nastojanje Mog protivnika da vas od Mene otuđi i da vas zadobije za sebe, njegovo revno nastojanje biti će da vam smete razmišljanje, a to će činiti pod maskom anđela svjetla. A u vrijeme Kraja, opasnost je posebno velika da nađe slušateljstvo, pošto su ljudi bez Ljubavi i stoga niti imaju sposobnost razlučivanja …. Postaju žrtvama zablude i on ih je tako zadobio.

I stoga vas uvijek iznova upozoravam na to pod kakvom maskom on nastupa. Jer on je prepun lukavštine i podmuklosti, pokušava se ubaciti tamo gdje može nastupiti pod odjećom svjetlosnog anđela, gdje ljudi traže vezu sa duhovnim područjem …. no gdje nedostaju oni uvjeti koji jamče stvarno čisto duhovnu vezu sa svijetom svjetla …. Ali gdje su ti uvjeti prisutni, ne može se uključiti, i samo onda će biti zajamčena Istina, pošto su sva svjetlosna bića aktivna po Mom nalogu i mogu podijeliti samo Čistu Istinu, koju primaju od Mene ….

No možete li vi ljudi sa potpunom sigurnošću znati da li ispunjavate uvjete koji vam jamče tu vezu s duhovnim svijetom? I možete li stoga i biti sigurni u punu istinitost toga što vam je dostavljano iz duhovnog svijeta? Možete li to ako se radi o medijalnom prijenosu iz duhovnog svijeta? Znate li je li protivniku nemoguće uključii se ako se čovjek kao “forma” posluži njegovom vlastitom voljom?

Samo jedno visoko stanje zrelosti može vam pružiti zaštitu koju vam pruža svijet svjetla …. No s obzirom na veliku opasnost svjetlosna bića će se uvijek truditi djelovati na ljude, kako bi u svjesnom stanju u sebi dopustili “djelovanje Duha”, da sami sebe oblikuju u prijemne posude Božanskog Duha …. da rade na sebi kako bi svjetlosnim bićima dali neosporno pravo da ih obrane od svega neduhovnoga i da učine da im doteče samo Čista Istina, koja im od strane Mene dolazi kako bi oni vas ljude podučili, ako vi to hoćete i ako ispunjavate sve uvjete ….

Vi ljudi morate znati da je došlo vrijeme Kraja, da vam ne preostaje više puno vremena i da stoga sa povećanom marljivošću trebate vršiti rad na vašoj duši …. I morate znati da se Moj protivnik trudi to vaše stremljenje spriječiti svom silom …. Dakle pokušavat će to tamo gdje nije prepoznat, gdje svjesna volja čovjeka njemu ne pruža otpor …. Ima veliku moć i koristi je kad su priželjkivani medijalni prijemi, čiju istinitost vi ljudi ne možete kontrolirati ….

Tako da ste upozoreni, jer nije da je svjetlosnim bićima nemoguće izraziti se putem medija, nego se radi o tome da vi ljudi ne možete prosuditi da li se objavljuje svjetlosno biće ili je to vješto prikrivanje koje protivniku dopušta širiti tamu …. A ta tama može imati vrlo neugodne posljedice na vas, mogu vam biti podvaljena lažna učenja, od kojih se onda teško možete osloboditi …. A lažno učenje uvijek će priječiti put ka Meni, ono će u vama mutiti svijetlo ili ga skroz gasiti, i put prema Meni time će vam biti duži ….

Na to vas želim upozoriti, jer nema više puno vremena, nalazite se pred samim Krajem, a kada se lažno učenje jednom u vama smjestilo, treba duže vremena da ga vi kao takvo prepoznate a to vrijeme možda nemate na raspolaganju …. Mogućnost da vam Istina bude pružena doduše postoji, ali da li će vam biti pružena to ne možete odlučiti i stoga se uvijek nalazite u opasnosti od zamračenja vašeg duha, ako vas Ja ozbiljno ne upozorim i skrenem vam pažnju na to da vjerujete samo riječima koje vam pristižu putem Moga Duha …. Jer on će vas uvesti u svu Istinu, kao što Sam vam obećao (Ivan 16:13)….

AMEN

Spread the Truth